Lars Bohinen mot TV 2

PFU-sak 091/09


SAMMENDRAG:
***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Tidligere landslagsspiller i fotball, Lars Bohinen, påklager at TV 2 på sine nettsider la ut en artikkel der det i tittelen het: «Landslagsstjerne fikk besøksforbud mot ekskjæreste». I artikkelen ble det ikke brukt navn, men klageren mener det ble gitt så mange andre identifiserende opplysninger at svært mange forsto det måtte gjelde ham. Klageren reagerer også på at han ikke ble kontaktet for kommentar før publiseringen, slik at han kunne fått tilbakevist uriktige påstander. For klageren framstår det som åpenbart at redaksjonens kilde var ekssamboeren, som dessuten er ansatt i TV 2.

TV 2 hevder å ha fått tips om saken fra en anonym kilde. Redaksjonen forsvarer artikkelen fullt ut, sett på bakgrunn av klagerens rolle som høyprofilert idrettsleder. Det vises til at klagerens advokat ble kontaktet for samtidig kommentar, men denne ønsket ikke å uttale seg. TV 2 tok det imidlertid for gitt at advokaten ville informere sin klient om journalistens henvendelse. Når det gjelder bruken av begrepet «besøksforbud», mener redaksjonen å ha dekning i en avtale som ble inngått mellom klageren og den tidligere samboeren.

Pressen Faglige Utvalg viser innledningsvis til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og til punkt 4.3, som blant annet maner pressen til å vise respekt for menneskers privatliv. Slik utvalget flere ganger har påpekt, må en slik respekt også gjelde for offentlige og kjente personer.

I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at det skulle finnes aktverdige grunner til å informere allmennheten om sider ved en helt privat konflikt. Selv om anmeldelser fra den ene parten vitterlig skulle ha forekommet, advares det i Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 spesielt mot omtale av mulige klanderverdige eller straffbare forhold på tidlige stadier av etterforskning. Etter utvalgets mening måtte redaksjonen dessuten forstå at klageren med stor sannsynlighet ville kunne gjenkjennes av mange gjennom opplysningene som framkom i artikkelen.

Mest alvorlig ser utvalget likevel på at redaksjonen på forhånd ikke forsikret seg om at klageren personlig var gjort kjent med hva man aktet å publisere, men nøyde seg med å konstatere at advokaten ikke ønsket å komme med kommentar. Slik utvalget ser det, innbar det i dette tilfellet en alvorlig presseetisk forsømmelse ikke å gi klageren en reell mulighet til å komme med sin versjon av saken. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

TV 2 har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 26. mai 2009

Hilde Haugsgjerd,
Halldis Nergård, John Olav Egeland, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen