Plankehaugen, v. styreleder Jaran Berg mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 088/08


SAMMENDRAG:

Fredriksstad Blad (FB) brakte fredag 11. april 2008, på sine sportssider, en nyhetsartikkel med hovedtittelen «Går ut av styret i Plankehaugen» og undertittelen «Styremedlem Stene sterkt kritisk til organiseringen». I ingressen til artikkelen om Fredrikstad Fotballklubbs (FFKs) supporterklubb het det:

«-Plankehaugen er en fantastisk og entusiastisk gjeng, men jeg klarer ikke å sitte i styret og på den måten ha delansvar for drift og avgjørelser som blir tatt, sier Morten Stene.»

Og senere i intervjuet med Stene:

«-Den direkte årsaken til at jeg nå trekker meg fra styret er måten etableringen av supporterkafeen 1903 ble satt i gang på, sier Stene. –I handlingsplanen, som en gruppe jobber med, ligger punktet om en slik kafe inne. Men før vi satte i gang påpekte jeg at det måtte godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling – noe som faktisk ble vedtatt på siste ordinære generalforsamling. Dette ble jeg nedstemt på i styret, fortsetter Stene.

-Jeg syntes vi burde ha lært av det tidligere kjøpet av aksjeposten i Aristokraten – noe det tidligere styret har blitt kritisert for da saken verken var oppe på medlemsmøte eller generalforsamling før kjøpet skjedde, sier han.

-Tross det setter vi bare i gang kafeen uten å hente inn anbud på andre lokaler, og på toppen av det hele skriver Jaran Berg under kontrakten på vegne av styret uten noen form for fullmakt.

-Hele styret har ikke engang sett forslaget til leiekontrakt – en kontrakt der jeg påpekte flere punkter som både burde vært sett mer på, og punkter som absolutt styret burde kjenne til, mener Stene.»

«-Jeg synes videre det er svært uheldig at PH (Plankehaugen, sekr. anm.) har en struktur uten leder. Jeg har foreslått som et ledd i handlingsplanen at dette endres. Videre at det opprettes diverse grupper for som eksempel barnegruppe, dugnadskomite, elitegruppe, kontrollkomite og så videre.

-Vi trenger også struktur og rutiner rundt det økonomiske. Styret bør vite hva som er på konto, og fakturaer bør gjøres tilgjengelige på styremøter slik at vi har mer kontroll og kan luke ut feilfakturering. Jeg synes også det er merkelig at Ulf Berg fortsatt mottar og betaler disse uten noen form for godkjenning eller innsikt av styret, sier Stene.»

«Stene synes PH bør konsentrere seg mer om hva som er driften av en supporterklubb. –Vi bør snarest finne ut hva PH egentlig bør drive med. I dag er vi deleier i Aristokraten, videre har vi store månedlige utgifter til en traverhest som er satt bort for foring og trening. I tillegg har vi nå startet supporterkafe, sier Morten Stene.

-Jeg må bare konstatere at jeg har et syn på hvordan en organisasjon skal drives som kolliderer med det jeg opplevde i PH. Mine forsøk på å gjøre endringer har ikke blitt hørt, og derfor klarer jeg ikke lenger å være med i et styre der det tas flertallsavgjørelser stikk i strid med hva både min fornuft og samvittighet tilsier, forklarer Stene.»

Dagen etter (lørdag 12. april) brakte Fredriksstad Blad et innlegg med tittelen «Pressemelding fra Plankehaugen», undertegnet av Jardar Berg på vegne av «et enstemmig styre» i supporterklubben.

KLAGEN:

Klager er Plankehaugens styreleder Jaran Berg, som viser til at artikkelen 11. april «inneholder en rekke beskyldninger mot styret i Plankehaugen… uten at styret har fått anledning til å svare på beskyldningene». Klageren viser til en rekke av utsagnene Morten Stene kommer med i intervjuet, og som styret mener bryter med Vær Varsom-punkt 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse.

«Ingen i Plankehaugens styre ble kontaktet av Fredriksstad Blad før artikkelen kom på trykk. Vi reagerte selvfølgelig på oppslaget, og styret måtte derfor selv ta initiativ for å få inn et leserinnlegg, som vi fikk inn på side 24 neste dag…».

Klageren anfører videre at de som driver Plankehaugen blir «veldig sårbare når beskyldninger settes på trykk uten fnugg av motforestillinger». «Dette vet FB meget godt, og nettopp derfor burde avisen vært aktsom nok til å la Plankehaugens styre få svare for seg istedenfor å trykke en artikkel med uimotsagt mistenkeliggjøring.»

«Uansett om Vær varsomplakaten gir rett til tilsvar i ettertid, skal det ikke være opp til den angrepne part selv å sørge for at publikum, i dette tilfelle leserne av FB, blir kjent med den angrepne parts syn på saken. At FB på et senere tidspunkt skulle kontaktet styret for et tilsvar, er selvfølgelig ikke godt nok etter som man ikke har noen garanti for at de som leste artikkelen med beskyldningene (11. april), vil lese en eventuell oppfølgende artikkel.»

«Dette er ikke bare brudd på god presseskikk, men det må også være dårlig journalistikk ikke å belyse saken fra alle sider. Vi har snakket med mange lesere som har reagert negativt på at kritikken blir hengende i løse luften. Det er rett og slett og slett irriterende at man ikke får opplyst hva Plankehaugens styre har å si til sitt forsvar.»

TILSVARSRUNDEN:

Fredriksstad Blad medgir at klageren har gode poenger. «I etterkant registrerer vi helt klart at [artikkelen] hadde blitt mer balansert og fått bedre innhold dersom vi hadde handlet slik klageren beskriver. Vi beklager derfor at den eller de ekstra telefonene aldri ble tatt i forkant av publiseringen.»

Avisen påpeker imidlertid at det aktuelle intervjuet med Morten Stene «bare var en av flere artikler i samme tidsrom». «”Føljetongen” startet i FB-spaltene med at byens fotballklubb, det vil si FFK Sport ASA, gikk med fire millioner kroner i minus i 2007. (Vedlegg A: Side 32, FB torsdag 3. april 2008). I regnskapet kommer det for første gang frem for offentligheten at FFK som eier 51 prosent av supporterbutikken Aristokraten er blitt pålagt å avsette et tap i regnskapet på 2 millioner kroner. Her sitter supporterklubben Plankehaugen også med en stor eierpost (16,6 prosent, slik det fremgår av vedlegg B). ”Tapsbomben” blir også en het potet for supporterklubben.»

«I vedlegg B, FB fredag 4. april 2008 under tittelen ”Vil granske Aristokraten” blir også Plankehaugens sentrale leder og samtidig styremedlem i FFK, Ulf Berg, intervjuet om situasjonen. –Vi kjøpte aksjene som en investering. Håpet vårt var å få en økonomisk gevinst, sier Berg. Han støtter ideen om å sette profesjonelle folk til å grave i hvordan det kunne gå så galt med Aristokraten. Berg ønsket ikke å kommentere hvor mye Plankehaugen hadde skutt inn i supporterbutikken.»

«Noen dager senere har FB et intervju med Jaran Berg (Vedlegg C: FB, onsdag 9. april) der han bekrefter at Plankehaugen har investert 700.000 kroner i Aristokraten med håp og tro på utbytte. Han innrømmer at det ikke ser lyst ut i øyeblikket, men: -Jeg ser positivt på fremtiden, sier Berg blant annet i intervjuet. FB reiser spørsmål om hvorfor ikke en slik investering er vedtatt på en generalforsamling. Berg svarer: -I Plankehaugens vedtekter ligger dette innenfor styrets handlingsrammer, og styrevedtaket er protokollert slik det skal gjøres, sier han blant annet.»

«Dette er bakteppet når Morten Stene intervjues i den påklagede artikkelen. (…) Her heter det blant annet: -Jeg syntes vi burde lært av det tidligere kjøpet av aksjeposten i Aristokraten – noe det tidligere styret har blitt kritisert for da saken verken var oppe på medlemsmøte eller generalforsamling før kjøpet skjedde, sier styremedlemmet som velger å forlate Plankehaugen. Den direkte årsaken til [at] han velger å trekke seg er som det fremgår av artikkelen måten man nå ønsker å etablere en ny supporterkafé på.»

«Plankehaugen-ledelsen har i de tidligere artiklene fått snakke ut uten motforestillinger. Denne gang gjorde Morten Stene det samme. Men – som sagt innledningsvis – vi kunne ha fått kommentarer til enkelte av påstandene utover i artikkelen…».

«På redaksjonens morgenmøte fredag 11. april (samme dag som artikkelen sto på trykk i papiravisen) blir vi enige om straks å kontakte Plankehaugen for å kunne publisere et tilsvar i vår nettutgave. Nettredaktør Geir Bakken kontaktet litt senere Jaran Berg. Han vil ikke uttale seg om styremedlem Stenes påstander og viser til at det skulle være styremøte i Plankehaugen senere på kvelden og at en pressemelding ville bli sendt til Fredriksstad Blad.»

«På kvelden mottar vi pressemeldingen. Journalist Vidar Henriksen ringer Jaran Berg for ytterligere kommentarer til innholdet i pressemeldingen. Berg fastholder også i denne omgang at Plankehaugen kun ønsker pressemeldingens ordlyd i avisen. Supporterklubben vil ikke svare på flere spørsmål. Fredriksstad Blad kunne nok ha valgt å fortelle dette til leserne, men det ble til at vi kun publiserte pressemeldingen i sin helhet, med underskrift.»

Selv om klagen gjelder artikkelen 11. april, mener avisen det må være relevant for PFU å «vurdere balansen i den totale dekningen av Plankehaugen».

Klageren finner det bemerkelsesverdig at FB mener utvalget i sin vurdering «må ta hensyn til at avisen tidligere har skrevet mye om Plankehaugen». «Dette er en logikk vi ikke kan følge, etter som den påklagede artikkelen er en selvstendig artikkel med angrep på Plankehaugens styre, og ikke et svar på et utspill.»

«At avisen kontakter oss for en kommentar til nettavisen – etter at papiravisen har kommet ut – endrer jo ikke på det forhold at FB har publisert beskyldninger mot Plankehaugen uten å oppfylle et viktig presseetisk krav, nemlig samtidig imøtegåelse, som også bringer balanse i fremstillingen. (…) Å gi løpende uttalelser og kommentarer er lederens oppgave, men når så alvorlige påstander var servert byens befolkning uten motforestillinger, trengte styret å sette seg ned sammen for å gi et svar.»

«Hvis journalisten hadde hatt til hensikt å sjekke påstandene før offentliggjøringen, måtte han også ha henvendt seg til Plankehaugen. Derfor er ikke bare kravet til samtidig imøtegåelse oversett, men også kravet til å sjekke opplysningene. For oss som opplever beskyldningene, er dette alvorlig.»

Fredriksstad Blad har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et intervju i Fredriksstad Blads papirutgave der et styremedlem i Fredrikstad Fotballs supporterklubb Plankehaugen kom med skarp kritikk av supporterklubbens øvrige styre, og samtidig varslet at han trakk seg. Plankehaugens styreleder påklager at verken han eller andre i styret ble kontaktet for samtidig å kunne imøtegå anklagene og også korrigere feilaktige opplysninger. Etter klagerens mening skal ikke en redaksjon bare overlate til den angrepne part selv å sørge for å komme med tilsvar i etterkant.

Fredriksstad Blad beklager at det forut for publiseringen ikke ble tatt en telefon til klageren eller andre i Plankehaugens styre, med henblikk på få kommentarer til enkelte av påstandene som framkom. Avisen mener imidlertid at det påklagede intervjuet må ses i sammenheng med flere tidligere reportasjer om økonomien så vel i Fredrikstad Fotball som i supporterklubben, der også klageren kom til orde. Det opplyses for øvrig at klageren avslo tilbud om å raskt å komme med tilsvar på avisens nettsider.

Pressens Faglige Utvalg registrerer avisens innrømmelse av at redaksjonen burde ha kontaktet Plankehaugens styre innen det kritiske intervjuet kom på trykk. For utvalget framstår det som åpenbart at innholdet på flere punkter representerer et så sterkt angrep på klageren og det øvrige styret at det automatisk utløser retten til samtidig å ta til motmæle.
Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

Etter utvalgets mening kan ikke forutgående reportasjer tas til inntekt for at klagerens synspunkter allerede var kommet til uttrykk, siden anklagene i det påklagede intervjuet var å betrakte som helt nye for supporterklubbens styre. Utvalget vil ellers understreke at det å gi den angrepne part tilbud om plass til tilsvar i etterkant, ikke kan godtgjøre den opprinnelige forsømmelsen.

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller