Astrid Moe (m. flere) mot TV Trøndelag

PFU-sak 080/00


SAMMENDRAG:
TV Trøndelag sendte tirsdag 4. april 2000 en reportasje med følgende innledning fra programleder:
«Enkelte medlemmer snakker med dyr, andre med døde forfedre. Utenforstående kaller det galskap. Selv kaller de det telepati».
Reporteren:
I et fjøs på Byneset sitter det tre damer og hevder at de snakker med dyr og avdøde mennesker.
Intervju med Astrid Moe:
Dyr snakker til meg. Jeg snakker til dem. Jeg kommuniserer med døde mennesker og døde dyr.
Reporteren:
Astrid synes at vi som er skeptiske i stedet bør ta fenomenet telepati på alvor. Og telepatisten begrunner det hele med at når radiobølger kan måles, er det like naturlig å måle tankebølger. Astrid har bakgrunn som daglig leder ved et senter som videreutdanner leger, og har nå så smått begynt å arrangere 5-dagers intensivkurs i telepati. Hun mener alle har slike evner, hvis vi bare tør å gjenoppdage vårt eget følelsesliv fullt ut.
Dette er helt naturlige evner og selv på et spedbarn som nettopp er født kan du se at de har kontakt med noe som du ikke ser. Jeg kan kommunisere via et bilde eller via et navn, en adresse.
Du har også fått henvendelser fra folk som vil finne ut om partneren deres har vært utro?
Ja. Da sier jeg nei, fordi det er et etisk spørsmål for meg å skulle kommunisere med et annet individ. Det blir uetisk for meg å prøve å finne ut noe om et individ som ikke har gitt sin tillatelse.
Dekoratør Anette Bekkos har lært seg teknikken, og har opplevd at kaninen hennes ble kurert for omfattende lammelser og øyensykdommer ved telepatikommunikasjon.
Intervju med Anette Bekkos, kursdeltaker:
Nei, jeg har jo alltid vært interessert i dyr, da. Og liksom tanken på å kommunisere med noen har jo bare vært helt kjempetopp. At det gikk an, liksom. Det gjør det! (Latter)
Dette er noe som alle kan lære seg. Hvis de har lyst og viljen er der, så får de det til.
Intervju med Lillian Karlsen, kursdeltaker:
Jeg synes dette er veldig spennende. Det er spennende å snakke med dyr også, men det blir mer spennende med de på andre siden.
De på den andre siden, hva vil det si?
Jeg har snakket med faren min, med onkelen min, med skytsengelen min og med farfaren min. Jeg har også snakket med den andre siden, på vegne av andre, som jeg ikke har kjent. Jeg setter meg ned og mediterer og bare åpner meg. Og jeg kaller på dem og hvis de vil, så kommer de. Hvis de ikke vil, så kommer de ikke.
Hva snakker dere om?
Nei, det er som regel beskjeder. De kommer med beskjed.
Er du redd for at naboene skal tro at du har «ramlet av»?
Det har de sikkert trodd før om meg, så det opptar meg ikke.

KLAGEN:
Klagerne, Astrid Moe på vegne av de medvirkende i innslaget, anfører at de i innledende samtaler med journalisten opplyste at Astrid Moe anvendte telepatien både på barn og dyr, samt samtalte med døde. Moe understreker at hun stilte som betingelse for intervjuet at det skulle «hovedvinkles mot samtaler med dyr».
Klagerne påpeker at selve innslaget «ble totalt annerledes enn han (journalisten, sekr. anm.) hadde fremstilt på forhånd. Innslaget startet med et bilde av en død pike og teksten ?snakker med døde?. I innledningen ble det sagt : ?Mange kaller det galskap ? selv kaller de det telepati. De møtes i et fjøs på Byneset for å snakke med de døde?. Han hadde sløyfet innledningen om telepati og dyr, og i intervjuet med meg hadde han klippet bort alt som handlet om telepati brukt som terapi for dyr».
Klagerne mener innslaget fremstiller dem som ?bygdetullinger?. «Alle tre føler vi oss ført bak lyset. Det oppleves som å være utsatt for et overgrep».

TILSVARSRUNDEN:
TV Trøndelag tilbakeviser kritikken, og mener klagerne «gir en feilaktig beskrivelse av vinklingen på innslaget. I tillegg fremsettes det påstander om avtaler vi ikke har inngått». Redaksjonen vises det til innledning, der det heter: «?i et fjøs på Byneset snakker kvinnene med dyr og avdøde mennesker».
TV Trøndelag anfører at Astrid Moe i de innledende samtalene med journalisten, selv kom inn på at hun også kommuniserte med døde mennesker, og at hun ble gjort oppmerksom på at det var journalistisk interessant. «Dette er bakgrunnen for at vi valgte å lage innslaget slik vi gjorde. Det er også grunn til å fremheve at kvinnene selv sier det de sier i opptakene vi sendte. Dette er med andre ord ikke forhold vi har presset inn».

Klagerne viser til at Astrid Moe, i telefonsamtale med journalist og redaktør, har fått innrømmet at redaksjonen har «fraveket avtalt vinkling». Videre anføres det at TV Trøndelag har «klippet bort vesentlige uttalelser og beholdt de som gikk på kommunikasjon med døde» . Klagerne avviser at «de møtes i et fjøs på Bøneset for å snakke med døde mennesker», som det framgår av journalistens kommentar. «Det vi har fortalt Stallvik (journalisten, sekr. anm.) var at jeg arrangerte kurs og deretter treningssamlinger der kursdeltakere kunne trene på kommunikasjon med dyr » .

TV Trøndelag tilbakeviser at noen skal ha «beklaget å ha fraveket avtalt vinkling».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i TV Trøndelag, der tre kvinner intervjues om hvordan de kommuniserer med levende dyr og døde mennesker. Klagerne, de tre kvinnene, reagerer på at TV Trøndelag hovedsaklig vinklet innslaget på samtaler med døde mennesker, og anfører at avtalen var å fokusere på telepati med dyr. Klagerne mener at innslaget framstiller dem som ?bygdetullinger?, og opplever reportasjen som et overgrep.
TV Trøndelag avviser at kanalen hovedsakelig har vinklet innslaget på samtaler med døde mennesker, og mener innslaget er en saklig framstilling av deres kommunikasjon med dyr og døde mennesker. Redaksjonen avviser påstandene om at den skal ha beklaget å ha fraveket en avtalt vinkling overfor klageren, og fremhever at kvinnene frivillig uttalte seg om fenomenene.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagerne stilte til intervju for å snakke om telepati med levende dyr og døde mennesker. Hvorvidt det i forkant av intervjuet ble gjort en avtale om sakens vinkling kan ikke utvalget ta stilling til.
Imidlertid mener utvalget at TV Trøndelags innslag, på en balansert måte, fokuserer på begge de nevnte fenomener, uten å legge hovedvekten på samtaler med døde mennesker. Utvalget legger til grunn at innslagets form og innhold er holdt i en nøktern og saklig form, og at klagerne selv uttalte seg om telepatiens muligheter.

TV Trøndelag har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 24. august 2000
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth