NN mot Bergens Tidende

PFU-sak 080/19


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

I et leserinnlegg i Bergens Tidende (BT) skrev «Anonym gutt (18)» om sine positive erfaringer med barnevernet. Innlegget inneholdt også beskyldninger om en voldelig mor. Innlegget var illustrert med et bilde av gutten, tatt med ryggen til. Enkelte opplysninger om familiesituasjonen ble publisert i teksten.

Klager er den omtalte moren. Hun reagerer kraftig på at BT har publisert dette innlegget. Hun viser til påstander om straffbare handlinger, og hevder beskyldningene er usanne. Hun reagerer på at hun ikke ble kontaktet før publisering. Klager mener hun er identifisert og viser til flere som har gjenkjent sønnen og tatt kontakt med henne. Ifølge klager er dette en personlig familietragedie som ikke har noe i BT å gjøre. Det vises til flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

BT innrømmer at avisen skulle løst publiseringen på annet vis, men mener likevel at guttens historie har allmenn interesse. BT ser at bildebruken kan diskuteres: Er gutten tilstrekkelig anonymisert til at kravet om samtidig imøtegåelse ikke er tilstede? BT mener imidlertid at dette er en type anonymisert bilde som er vanlig i norsk presse. Likevel, da klager tok kontakt valgte avisen å fjerne bildet fordi BT ikke kunne utelukke at enkelte gjenkjente gutten. Etter hvert fjernet de også hele teksten og BT opplyser at beklagelse er publisert.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener temaet for innlegget har allmenn interesse. Mediene må kunne publisere innlegg og artikler der personer hevder seg utsatt for familievold eller andre overgrep. Å publisere slikt stoff krever imidlertid spesiell aktsomhet fra redaksjonens side, da konsekvensene for de berørte kan være store.

Særlig må graden for identifisering være gjenstand for grundig vurdering. Påstander om vold vil kunne gjøre betydelig skade, selv om den angrepne kun gjenkjennes av en mindre krets. Bilder og faktiske opplysninger øker graden av gjenkjennelse, og skjerper derfor også kravene til faktakontroll og imøtegåelse.

I denne publiseringen mener PFU at VVP 4.7 er brutt på grunn av bildebruken kombinert med konkrete opplysninger i teksten. Det påhviler mediene å være varsomme med identifiserende kjennetegn i forbindelse med omtale av klanderverdige eller straffbare forhold.

De sterke beskyldingene av faktisk art, som fremkommer i innlegget, utløser etter utvalgets mening klagers rett til å forsvare seg, jf. VVP 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.[…]»

 

Bergens Tidende har brutt god presseskikk på punktene 4.7 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 19. juni 2019

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes