NN mot Namdalsavisa

PFU-sak 076/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Namdalsavisa (NA) der en kvinne ble intervjuet . I artikkelen ble det gitt  private opplysninger om en tredjepart.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til VVP 4.3, som blant annet ber pressen vise respekt for menneskers privatliv, og ikke «fremheve personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende».

Utvalget merker seg at avisen trodde klager hadde godkjent omtalen. Utvalget mener likevel det er redaksjonen som bærer ansvaret for publiseringen. I dette tilfellet skulle avisen forsikret seg om at det var greit å publisere opplysningene. Slik utvalget ser det, var ikke opplysningene av en slik betydning at de trumfer hensynet til klagers privatliv, jf. VVP 4.3.

Utvalget ser at avisen handlet raskt da den ble kjent med klagers reaksjon, og at opplysningene ikke lenger er tilgjengelige på nett. Slik utvalget ser det, veier dette noe opp for det opprinnelige overtrampet.

 

Namdalsavisa har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 25. august 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys