NN mot Smaalenenes Avis

PFU-sak 072/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Smaalenenes Avis publiserte fire artikler om en straffesak i lagmannsretten, der en idrettstrener ble dømt for å ha innledet et seksuelt forhold til en ung jente han var trener for.

Klager er den omtalte jenta, som mener Smaalenenes Avis har presentert konkrete, vonde, personlige og sensitive detaljer i langt større grad enn det som var nødvendig for å få frem sakens innhold. Ifølge klager kunne avisen utført sin samfunnsoppgave like godt om omtalen hadde hatt færre konkrete detaljer og direkte sitater. Klager mener omtalen gjorde at hun kunne bli gjenkjent av folk fra samme miljø som henne, noe hun opplever som en stor belastning.

Smaalenenes Avis avviser brudd på god presseskikk, og mener seksuelt misbruk innen barne- og ungdomsidretten er et samfunnsproblem som er viktig å omtale. Det er ikke noe som skal forbigås i stillhet og ties i hjel. Selv om detaljer kan være belastende, var de helt avhengig av å kunne gjengi sentrale punkter fra rettsforhandlingene for å oppfylle medienes rolle, argumenterer avisen. Redaksjonen mener de tok hensyn til klager ved å utelate en rekke opplysninger som fremkom i retten.

Avisen mener omtalen ikke identifiserte klager for andre enn de som allerede visste om forholdet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener en rettssak om seksuelt misbruk innen idretten har offentlig interesse og er berettiget å omtale.

I en straffesak får mediene ofte tilgang på opplysninger som ellers ikke er tilgjengelige, og som belyser problemet. Det betyr ikke at det er nødvendig eller etisk forsvarlig å publisere alle opplysningene. Før publisering må mediene gjøre grundige etiske vurderinger opp mot reglene i Vær Varsom-plakaten.

I Vær Varsom-plakaten er disse vurderingene beskrevet flere steder. VVP 4.6 pålegger mediene å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. VVP 4.3 sier at private og personlige forhold ikke må fremheves når dette er saken uvedkommende.

I denne saken vil  PFU legge mest vekt på vurderingen opp mot VVP 4.1, som pålegger mediene saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Sentralt i denne vurderingen er hvilke opplysninger som er nødvendig å ha med for å belyse kjernen i saken, veid opp mot belastningen omtalen kan medføre for de involverte. Til vurderingen hører også hvor stor belastningen av en omtale er opp mot den allmenne offentlige interessen for saken.

Slik utvalget ser det, har Smaalenenes Avis publisert personlige og sensitive opplysninger og sitater som medførte en unødig belastning for klager. Det opplevdes særlig rammende for klager at disse detaljene kunne bli kjent for personer i samme miljø som henne. Avisen skulle ha valgt en mer hensynsfull måte å presentere saken på, med lavere detaljnivå, som likevel fikk frem det sentrale i rettens vurderinger.

 

Smaalenenes Avis har brutt god presseskikk på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 29. september 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys