Sverre Therkelsen mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 066/02


SAMMENDRAG:
Tønsbergs Blad brakte fredag 5. april 2002 en magasinforside med tittelen «Folkereisning». Oppslaget er illustrert med en dildo stående i en høystakk. I henvisningsteksten står det:
«For ti år siden rødmet vi av undertøykataloger. Nå er det plutselig blitt lov med vibratorer, partnerbytte og rollespill. Hva har skjedd på norske soverom?».
Inne i magasinet er seks sider viet temaet, under vignetten «SEX I VESTFOLD». Under denne vignetten presenteres tre reportasjer. Den første har tittelen «Den norske seng» , og er et intervju med vernepleier og sexolog Bente Væren. Den andre reportasjen har tittelen «Marked i bevegelse» . Her er daglig leder av sexvarehuset.no i Horten intervjuet om nordmenns kjøp av sexhjelpemidler. Den siste reportasjen har tittelen «Full fart i svingene» , og tar for seg swingerklubbmiljøet i Oslo.

KLAGEN:
Klageren , Sverre Therkelsen, reagerer som ?vanlig leser? på førstesidebildet til Tønsbergs Blads magasin. Klageren ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om oppslaget strider mot presseetikken. Med klagerens e-brev til utvalget følger også et leserbrev fra ham til Tønsbergs Blads redaktør. Klageren skriver der at den omtalte førstesiden framstår som en fornærmelse. «Jeg har ikke åpnet dette magasinet for å lete etter en forklaring. Spør man blotteren hvorfor han blotter seg??Jeg orker ikke le av Tønsbergs Blads nye keiser-klær. Jeg synes dette oppslaget var en stygg strek mot massevis av avisens ansatte og andre medarbeidere. Jeg føler med dem. I tillegg tenker jeg på de abonnentene som føler at deres ærbarhet ? og avisens ? er krenket».
TILSVARSRUNDEN:
Tønsbergs Blad viser til at klagerens brev er publisert. Avisens ansvarlige redaktør, Marit Haukom, understreker at magasinet er en del av Tønsbergs Blads publisistiske virksomhet, «redigert ut fra de samme normer og regler som hovedproduktet, og underlagt samme ansvarlige redaktør». Tønsbergs Blad anfører at redaksjonen bestemte seg for å ta opp «et viktig, men tabubelagt tema ? seksualitet. Gjennom tre utgaver ville vi belyse ulike sider ved temaet? Den påklagede forsiden var introduksjonen til serien».
Redaktøren viser til at det har skjedd store endringer i både samfunnets og enkeltindividets holdninger til temaet sex og seksualitet. «Stadig flere nordmenn kjøper sexhjelpe-midler? Under henvisning til VVP punkt 1.4 ønsket Tønsbergs Blad å bruke vår rett til å informere om denne samfunnsendringen».
Videre registrerer redaktøren at «klageren velger å vurdere den aktuelle siden isolert, ikke i sammenheng med reportasjene inne i magasinet. Ei heller i forhold til de to kommende utgivelsene. Min påstand er at forsiden må sees i sammenheng med artiklene som den henviser til. Det er jo hele den journalistiske ideen bak oppslaget. Forsiden er å betrakte som en ren henvisning til de påfølgende artikler og kan ikke vurderes isolert».
Etter avisens mening er det innklagede bildet illustrerende for temaet som belyses, «og har følgelig en journalistisk begrunnelse?Selv om enkelte av Tønsbergs Blads lesere er blitt provosert, betyr ikke det etter min oppfatning at bildet er i strid med god presseskikk. Det må ligge innenfor den redaksjonelle frihet å bringe utfordrende fotografier så lenge det ikke rammes av straffelovens bestemmelser om pornografi eller er krenkende for den avbildede «.
Tønsbergs Blad viser til at det har kommet en rekke reaksjoner etter oppslaget, og påpeker at «lesernes kritikk ble publisert i avisen på ordinær måte».
Klageren er tilfreds med at «Tønsbergs Blad legger fram leserbrevene. Jeg leser ellers i fru Haukoms tilsvar at ?forsiden må sees i sammenheng med artiklene som den henviser til?. Jeg forstår hennes ønske, men jeg har som leser aldri underskrevet noen Snill-leser-plakat. Når Tønsbergs Blads magasin av 5. april kom til vårt frokostbord, opplevde jeg det virkelig som at en blotter aldeles uønsket og uventet snek seg inn i hjemmet vårt omsluttet av Tønsbergs Blad. Jeg følte ingen trang til å åpne magasinet og har heller ikke følt noen trang til det senere. Som PFU forstår, har jeg ingen trang til å argumentere mot fru Haukom i denne saken, men jeg ønsker gjerne at PFU og Tønsbergs Blad skal få vite hvordan slik journalistikk oppleves av noen av dem den rammer».
Tønsbergs Blad har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Tønsbergs Blads magasin, der det over hele siden er avbildet en dildo sammen med en henvisningstekst. Klageren, en leser, reagerer på oppslagsbildet og mener det framstår som krenkende. Klageren har ikke lest reportasjene inne i bladet, men mener de er irrelevante for vurderingen av forsiden.
Tønsbergs Blad hevder at det innklagede bildet har en journalistisk begrunnelse og er illustrerende for temaet som belyses på de påfølgende sidene i magasinet. Avisen anfører at redaksjonen bestemte seg for å ta opp seksualitet i magasinet, og at man belyste temaet i tre utgaver. Den innklagede forsiden var introduksjonen til serien. Tønsbergs Blad mener det må ligge innenfor den redaksjonelle frihet å bringe utfordrende fotografier, og påpeker at en rekke leserreaksjoner etter oppslaget er blitt viderebrakt i avisens leserbrevspalter.
Pressens Faglige Utvalg bemerker at selv om enkelte av avisens lesere blir provosert av bildebruken, betyr ikke det at bildet er i strid med god presseskikk. Utvalget kan heller ikke se at bildet er krenkende for noen av de berørte personene i magasinet, og legger vekt på at bildet er journalistisk motivert og naturlig framstår som en del av reportasjeserien. Videre merker utvalget seg at avisen har åpnet leserbrevspaltene for en rekke kritiske innlegg til oppslaget, blant andre fra klageren.
Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. juni 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth, Trygve Wyller