Patrick Wintour p.v.a. NN mot Nettavisen

PFU-sak 064/08


SAMMENDRAG:

Nettavisen brakte fredag 29. februar 2008 en artikkel med tittelen «Eieren (44) er militærtrent biokjemiker». Ingressen:

«Mannen bak de terrorraidede internettkafeene i Oslo har litt av en historie. Vi snakket med ham i går kveld.»

Videre:
Torsdag formiddag gikk politiet til aksjon mot flere steder i Oslo, blant annet to internettkafeer. Nettavisen skrev torsdag kveld at personene som driver internettkafeen sympatiserer med en somalisk opprørsgruppe. (…) Men mannen som eier disse butikkene har en ganske annen historie: Han er 44 år, somalier, er militærtrent i Somalia, og han har master i biokjemi fra Norge. Nettavisen var torsdag i kontakt med ham.
44-åringen kom til Norge i 1988, samme år som borgerkrigen brøt ut i Somalia. Med seg til landet hadde han en militær utdannelse fra Somalia. Mannen fikk norsk statsborgerskap, og studerte biokjemi ved Universitetet i Tromsø. Der tok han en mastergrad i medisinsk biokjemi i 1996. I 2001 startet han internettkafeene der politiet slo til torsdag formiddag. I dag står han fremdeles som offisiell eier av selskapet, selv om han har flyttet til England og har bodd der siden 2002.
Solgte den (mellomtittel)

Nettavisen ringte mannen torsdag ettermiddag og informerte om razziaen. 44-åringen var svært interessert i å høre om politiets aksjon, og om den var rettet mot butikken eller mot folk som var i butikken.
– Jeg vet ikke hva som skjer der. Kan du informere meg om hva som har skjedd? spurte mannen. Etter å ha hørt om torsdagens aksjoner, sier mannen at han ikke lenger eier butikkene. – Jeg startet butikken i 2001. Jeg solgte organisasjonen for lenge siden til andre personer. Dette var nordmenn med somalisk bakgrunn. Jeg husker ikke hva disse heter, men jeg har sikkert papirene et sted, sier han.
– Men du står fortsatt oppført som eier av bedriften? – Det må være noe feil. Jeg må informere Brønnøysund. Jeg har vært i England de seks siste årene, sier mannen.
Ikke involvert (mellomtittel)
Han sier han flyttet fra Norge til England for å jobbe i 2002.
– Du har en militærbakgrunn fra Somalia. Er du i dag involvert i den borgerkrigen som pågår i landet? – Jeg har ingenting å gjøre med det som foregår i Somalia. Jeg lever i England, jobber og har familie. Jeg har ikke tid til å engasjere meg, sier mannen. Nettavisen avtalte torsdag ettermiddag å kontakte mannen senere for å få navnene på personene han solgte butikken til. Torsdag kveld tok han ikke telefonen.
Artikkelen var illustrert med et sladdet bilde av mannen, samt to bilder av boliger han har bodd i i Oslo.

Samme dag publiserte Nettavisen også en artikkel med tittelen «Papirrot skapte terrortrøbbel». Ingressen: «Underskriften var ikke bra nok. Noen år senere ble han dratt inn i en norsk terrorsak.»

Videre:
«- Jeg har ingenting med dette å gjøre. Det er en feil, sier mannen på telefon fra England. I 2001 startet han Shabele Telekom Service. Sju år senere gikk politiet inn i bedriften på Grønland og hentet ut pc-er. Det skjedde etter at seks personer i Norge og Sverige ble arrestert for sponsing av terrorisme i Somalia torsdag. Svenskene ble i tillegg siktet for å ha planlagt terrorisme. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk til aksjon på blant annet tele- og reisebutikken «Shabale» på Grønland. Der ble det konfiskert blant annet pc-er.
Ante fred og ingen fare (mellomtittel)

I England satt en 44 år gammel mann og ante fred og ingen fare da Nettavisen ringte torsdag ettermiddag. Mannen sto fortsatt oppført som eier av Shabele Telekom Service på samme adresse som PST hadde gått til aksjon noen timer tidligere. Mannen hadde en fortid fra militærskole i Somalia. I 1988 flyktet han til Norge. Der utdannet han seg til biokjemiker, og fikk en master i medisinsk biokjemi.
I 2001 startet han enkeltmannsforetaket Shabele Telekom. Året etter solgte han butikken videre. Sju år senere skrev altså Nettavisen at han var eier av butikken som PST aksjonerte mot.
– Jeg startet butikken i 2001. Jeg solgte organisasjonen for lenge siden til andre personer. Dette var nordmenn med somalisk bakgrunn. Jeg husker ikke hva disse heter, men jeg har sikkert papirene et sted, sa han til Nettavisen torsdag.

Misforståelse (mellomtittel)

Nettavisen valgte likevel å trykke artikkelen i forbindelse med PSTs terroretterforskning. Nå viser det seg at mannen forsøkte å slette sitt enkeltmannsforetak fra Brønnøysundregistrene allerede i 2001. På grunn av manglende underskrifter fra personer som bekreftet slettingen, ble firmaet hans stående som aktivt på adressen. Samtidig tok de nye eiere over uten å bytte navn på forretningen. I tillegg registrerte de ikke sitt eget navn på adressen. Dermed ble mannens bedrift stående som det eneste selskapet med navn «Shabele» på firmaet. Somalieren med norsk pass og britisk bostedsadresse er fortvilet over at han har blitt dratt inn i saken. Nettavisen beklager at misforståelsen har skjedd.
Også denne artikkelen var illustrert med et sladdet foto av den omtalte mannen.

KLAGEN:

Klageren var opprinnelig den omtalte mannens arbeidsgiver i Storbritannia, etter hvert med aktiv deltagelse av mannen selv. Arbeidsgiveren skriver i et brev opprinnelig sendt til Nettavisens redaktør:

«I did secure information that (NN) had been in the office in Birmingham throughout Thursday and so it was inconceivable that he had also been arrested in Oslo on the same day.» Han opplyser at han i en telefonsamtale med en journalist i Nettavisen opplyste om dette. Videre: «On Monday I discovered that a photograph of (NN) had been taken from our website and used in a front page story on the Nettavisen website.»

Den omtalte NN opplyser i et eget klagebrev at han er norsk statsborger og at han feilaktig er blitt linket til terroristsaken i Oslo. Han viser til at han snakket med Nettavisen dagen før publiseringen og at han da opplyste om at han ikke hadde noe med saken å gjøre. Videre:

«The Nettavisen has published my picture, my previous addresses in Oslo, my age, where I have educated my medical biochemisty degree and everything they could find on my personal background.» Han viser til at han har mottatt en rekke henvendelser som indikerer at han er blitt gjenkjent og at enkelte kan ha trodd at han var blitt arrestert mistenkt for terrorisme. Videre:

«After I have phoned to the nettavisen and confronted them by explaining that what they have written about me was wrong and unacceptable, they changed my picture on the article by slightly shading it and published another article saying that this article was printed out of misunderstanding.» Klageren mener dette ikke var nok og at Nettavisen har ødelagt hans liv, karriere og omdømme (dignity).

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen stiller seg «ganske uforstående til innholdet i klagen». Det vises til at redaksjonen aldri har snakket med Patrick Wintour (den opprinnelige klageren; sekr. anm.) Videre vises det til at NN ble kontaktet og at hans uttalelser ble publisert. Det vises videre til at det ble bekreftet at NN hadde startet det omtalte selskapet og at det framgikk av selskapets fortaksopplysninger at han sto bak selskapet. Videre vises det til at han ikke var tilgjengelig for ytterligere opplysninger senere samme kveld og at artikkelen på publiseringstidspunktet var korrekt og dekkende. Det anføres at NN ikke ble navngitt og at det ikke ble publisert noe usladdet bilde av ham.

Nettavisen anfører videre at artikkelen dagen etter korrigerer feilopplysninger og at misforståelsen ble beklaget. Avisen kan ut fra dette ikke se at det foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren (NN) opplyser at han er «immensely suprised and disappointed with the way the Nettavisen and their legal advisor want to marginalise the impact of their mistakes.» Han oppsummerer sitt tilsvar slik:

– «The Nettavisen has taken my picture from my employer’s website without consensus.
– They published incorrect, false and concocted story about me and my background.
– They hurriedly published an untrue story about my involvement in the terrorist investigation case and they did very poor case study before publication.
– They are denying that they had contacted my employer before they phoned me.
– They labelled me as terrorist or terrorist supporter.»

Nettavisen kan fortsatt ikke se at det foreligger brudd på god presseskikk, og det anføres at man har håndtert den foreliggende saken på en helt ordinær journalistisk måte. Det understrekes at klageren ikke ble identifisert i de to artiklene.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, en norsk statsborger bosatt i Storbritannia, mener Nettavisen brøt god presseskikk da avisen omtalte ham i en artikkel om en politirazzia i Oslo. Han viser til at han ikke hadde noe med saken å gjøre og at det hele dreide seg om en misforståelse. Klageren mener avisens påfølgende korrigering og beklagelse ikke rettet opp feilen som ble begått.

Nettavisen hevder å ha bedrevet ordinær journalistikk, og at det på publiseringstidspunktet var grunn til å tro at klageren var involvert i den omtalte saken. Det vises videre til at klageren ikke ble identifisert med navn, og at bildet av ham var sladdet. Nettavisen anfører dessuten at feilaktige opplysninger ble korrigert så snart man var klar over feilene.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, som vektlegger viktigheten av å kontrollere at opplysninger som blir gitt er korrekte. I det foreliggende tilfellet mener utvalget Nettavisen hadde gjort det man normalt kan forlange for å utføre slik kontroll. Det vektlegges her at avisen allerede i den påklagede artikkelen viderebrakte klagerens forklaring, og at det i den påfølgende artikkelen ble brakt en forklaring og en beklagelse.

Klageren hevder seg identifisert fordi Nettavisen brakte et (sladdet) bilde av ham, bilder av hans tidligere bopeler i Oslo samt en rekke opplysninger om ham. Utvalget tviler ikke på at mange koblet den påklagede artikkelen til klageren, selv om han ikke var navngitt, og redaksjonen kunne med fordel ha unngått å bringe så mange identifiserende opplysninger. Likevel vil utvalget mene at klagerens egne samtidige kommentarer, samt korrigeringen med beklagelse, gir en framstilling som er presseetisk akseptabel. I tillegg kommer at Nettavisen har laget lenker mellom artiklene som ytterligere klargjør det korrekte bildet.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Nettavisen ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2008

Hilde Haugsgjerd,
Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller