Gøran Johansen mot Telemarksavisa

PFU-sak 055/04


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa (TA) brakte onsdag 10. mars 2003 et rettsreferat med tittelen » Tiltalt for vold igjen «. Ingressen var:

» SKIEN: For to år siden ble den nå 31-årige porsgrunnmannen dømt til fire måneders fengsel for brutal vold mot sin syv år yngre kjæreste. Nå står han i retten på ny ? for enda verre vold mot samme kvinne. »

Referatet hadde følgende brødtekst:

» – I den forrige rettssaken føyet jeg ham og lot være å fortelle alt, for da skulle vi få det så fint etterpå. Men på gjenforeningsfest samme uken han slapp ut etter to måneders soning, ble jeg slått og banket igjen. Det har vært en sammenhengende redsel med slag og spark, vold og brutalitet, fra vi ble kjærester i 1999, fortalte den 24-årige kvinnen i Skien og Porsgrunn tingrett mandag.

– ENORM MAKT
– Jo, jeg har vært forferdelig dum. Jeg er flau og skamfull over at jeg har levd med dette i over fire år. Men jeg var glad i ham, og tok ham alltid til nåde, selv om han behandlet meg grusomt gang på gang. Jeg skulle selvfølgelig hørt på familien og alle som rådet meg til å kutte ham ut. Men han hadde en enorm makt over meg. Jo kraftigere kjæresten min ble kritisert, desto mer forsvarte jeg ham. Det var fullstendig galskap av meg. Nå skjønner jeg, selv om det er vondt å innrømme det, sa kvinnen, med både mor og far blant tilhørerne.

– Etter mange års mishandling er jeg omtrent ufølsom overfor smerte. Det kunne gå lange perioder der jeg ble slått og herjet med daglig. Jeg satte en norm for overgrepene ? jeg aksepterte å bli slått tre ganger per dag. Ble det mer, protesterte jeg vilt, eller rømte vekk. Men vi kom alltid sammen igjen, sa 24-åringen.

Mannen har flere ganger brutt politiets besøksforbud, men kvinnen har også selv tatt initiativ til å bryte forbudet.

SLÅTT PÅ JOBBEN
Begge arbeider i helsevesenet, og jobbet en tid på samme institusjon.

– Men der måtte vi slutte. Jeg ble jult opp av ham også på arbeidsstedet, og skoftet ofte fordi jeg ikke kunne vise meg med sprukne lepper og fæle blåveiser, sa kvinnen.

Listen over voldsovergrep telte nitten episoder. Den siste skjedde for én måned siden. Da ble tiltalte hentet av politiet, og 31-åringen har sittet i varetekt siden. Selv nektet han konsekvent.

– Vel, jeg har kanskje vært borti henne. Men jeg husker ikke, sa han. Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen ha vært kraftig ruset de fleste gangene.

– Han er alkoholiker, sa fornærmede.

– Nei, jeg har kontroll, forsikret tiltalte. Også tiltalt for å ha ripet opp og skadet bilen hennes for nær 7000 kroner mens den sto parkert utenfor huset hennes.

– Mannen er dømt for vold mot samme kvinne. Derfor påstår jeg denne gang seks måneders fengsel, i sin helhet ubetinget, sa aktor, politiadvokat Per Steinar Bungum. »

KLAGEN:
Klageren , Gøran Johansen som er venn av den omtalte porsgrunnmannen, mener rettsreferatet bryter med god presseskikk. Han skriver blant annet: » Som en venn av tiltalte, reagerer jeg på måten denne artikkelen blir fremstilt. Forfatteren av artikkelen har uten tvil allerede dømt tiltalte, og bruker et språkbruk som er langt utenfor hva som burde være tillatt i en saklig artikkel, der begge sider skal være gjengitt. »

Han hevder likeledes at redaksjonen » har tatt seg friheter til blant annet bevisst ikke skille mellom hva som er kommentarer og hva som er fakta. »

Klageren legger til at oppslaget » bærer preg av at man her har med en ekstremt voldelig forbryter å gjøre. Hadde forfatteren sittet under hele rettssaken, ville det ha dannet seg et helt annet bilde. »

TILSVARSRUNDEN:
Telemarksavisa avviser klagen, og understreker at «[j]ournalisten hørte hele tiltaltes forklaring. Og begge sider ble gjengitt. »

TA legger til at «[t]iltalte hadde som kommentar til de nitten postene om voldsbruk mot fornærmede, at han verken kunne bekrefte eller avkrefte de enkelte episoder, fordi han hadde vært for full, eller ikke husket noe av andre grunner. »

Avisen viser i denne sammenheng til rettsavgjørelsen i saken. » Tiltalte ble funnet skyldig på samtlige punkter. Aktor nedla påstand om seks måneders ubetinget fengsel, erstatning til fornærmede og ileggelse av saksomkostninger. Domsslutningen er i overensstemmelse med påstanden. Og fra domspremissene har følgende avsnitt relevans i forhold til PFU-klagen: » Tiltalte forklarte at han verken kan bekrefte eller avkrefte de enkelte episodene. Dette skyldes at han enten har vært for full, eller av andre grunner ikke husker noe? »

TA » tilbakeviser også at journalisten har blandet sammen kommentarer og fakta. Ingen ting av det som står på trykk er hentet fra andre kilder enn det som ble sagt og framlagt i rettssalen. »

Klageren opprettholder klagen, og mener at hvorvidt hans venn » ble dømt eller ikke har da på ingen måte noe relevans i akkurat denne saken. [?] Det jeg prøver å understreke er vinklingen på den aktuelle artikkel. Hvor det går klart frem at forfatteren tydelig har forhåndsdømt. At tiltalte i senere tid faktisk ble dømt, skal da på ingen måte ha noe tilbakevirkende kraft i forhold til å kunne stå inne for selve artikkelen «, skriver han.

Vedrørende journalistens tilstedeværelse i retten, anfører klageren at «[j]ournalisten var, muligens, under hele avhøret av tiltalte. Men, han innrømmet selv, at han ikke overvar hele rettssaken, og dermed ikke fikk med seg sakens innhold, i sin helhet. »

TA opplyste pr. telefon 12. mai 2004 at den domfelte, mens tilsvarsrunden har løpt, innleverte et leserbrev til redaksjonen, men at han senere har trukket dette.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et rettsreferat i Telemarksavisa (TA) om en voldssak, der både tiltalte og offer ble anonymisert. Klageren, en kamerat av tiltalte i saken, mener referatet forhåndsdømmer mannen. Han reagerer på vinklingen i artikkelen, og hevder at avisen ikke gjorde det klart hva som var faktiske opplysninger og hva som var kommentarer.

TA avviser klagen, og viser til at ingenting av det som sto på trykk var hentet fra andre kilder enn det som ble sagt og fremlagt i rettssalen. Avisen mener begge sider av saken ble gjengitt, og trekker frem at mannen forklarte i retten at han ikke husket noe av episodene som lå til grunn for tiltalen.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke at mediene bidrar til den åpenhet omkring rettslige forhold som er en avgjørende forutsetning for rettsstaten. Utvalget vil imidlertid presisere nødvendigheten av å gjøre det klart at det som fremkommer under pågående rettsforhandlinger, ikke kan tas som kjensgjerninger før det er prøvet av retten.

I det påklagede tilfellet finner utvalget at TAs begrepsbruk er i tråd med det som fremkom under rettsbehandlingen, og mener avisen ikke har gått lengre enn det var dekning for. Utvalget anser at artikkelens innhold og presentasjon er i samsvar med presseetikkens aktsomhetskrav i rettsreferater.

Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mai 2004
Thor Woje,
Kathrine Aspaas, John Olav Egeland, Liv Ekeberg,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Camilla Serck-Hanssen