Advokat Olav Farstad p.v.a. klient mot Lofotposten

PFU-sak 052/05


SAMMENDRAG:
Lofotposten brakte tirsdag 1. mars 2005 et rettsreferat fra Lofoten tingrett med tittelen
«- Ville ikke drepe kona mi» . I ingressen het det «- Jeg har aldri ønsket å drepe kona mi, men jeg har slått henne flere ganger og tatt kvelertak på henne.»

Videre i brødteksten:

«Dette innrømmet 40-åringen i Lofoten tingrett i går der han står tiltalt for drapsforsøk, vold mot sin tidligere kone og tiltalt for å ha brent ned deres felles bolig i Stamsund den 28. november i fjor. Samt for å ha promillekjørt etter å ha forlatt den brennende boligen.»

Påfølgende dag, onsdag 2. mars, fortsatte avisen sin referering fra rettssaken med tittelen « Innbitt kamp for morens liv », og ingressen « Både den tiltalte 40-åringen og kona han forsøkte å drepe i Stamsund, kan takke den 18 år gamle datteren for livet.»

Brødteksten begynte slik:

«Moren kan uten tvil takke datteren for at hun i dag er i live, og tiltalte kan takke henne for at han i dag ikke er drapsmann. I Lofoten tingrett i går fortalte datteren om sin livs kamp for å redde moren fra strupetakene til mannen, og kampen for å få henne trygt ut av huset, som var fylt med røyk etter mange enkeltforsøk på brannstiftelse fra tiltaltes side.»

Påfølgende dag, torsdag 3. mars, het det i tittelen «Aktor krever 6 års forvaring» , og i ingressen «Mens tiltalte gråt i retten krevde aktor seks års forvaring for drapsforsøk. Men forsvarer mente dette ikke var bevist.»

Onsdag 9 mars brakte avisen følgende notis øverst på side syv:

«Lofotposten presiserer. I et rettsreferat onsdag 2. mars skriver vi, sitat: «Både den tiltalte 40-åringen og kona han forsøkte å drepe i Stamsund, kan takke den 18 år gamle datteren for livet.» Sitat slutt. Lofotposten beklager at dette kan tolkes slik at tiltalte har innrømmet drapsforsøk. Det har han ikke. Det riktige er at han, ifølge tiltalebeslutningen, skal ha forsøkt å drepe sin kone.»

Endelig brakte avisen tirsdag 15. mars en helside med tittelen «Aktor fikk medhold på alle punkter» , undertittelen «Drapsforsøk ga seks års forvaring for Vestvågøy-mann» og ingressen «Lofoten tingrett har enstemmig dømt en 39-åring fra Vestvågøy til seks års forvaring for drapsforsøk.»

De omtalte artiklene ble også publisert i avisens nettutgave.

KLAGEN:
Klager er den tiltalte, og senere dømte, mannen via sin advokat. Den kortfattede klagen gjelder artikkelen publisert 1. mars på nett og 2. mars i avisa, med tittel «Innbitt kamp for morens liv» og presiseringen 9. mars. Det henvises til ingressen « Både den tiltalte 40-åringen og kona han forsøkte å drepe i Stamsund, kan takke den 18 år gamle datteren for livet.»

«Forholdet ble muntlig påpekt av undertegnede (klagerens advokat; sekr. anm.) overfor avisens redaktør og avisen satte inn et dementi slik det framgår av vedlagte kopi av faksimile av 9. mars d.å. Min klient mener at det er brudd på Vær varsom plakaten når avisen uttaler seg slik som det framgår av oppslaget 1. (og 2..; sekr. anm.) mars. Videre er det brudd på de samme reglene når avisen i sitt dementi har unnlatt å omtale at saken på det aktuelle tidspunktet reportasjen ble skrevet og dementien gitt, ennu ikke var tatt opp til doms.»

TILSVARSRUNDEN:
Lofotposten har i sitt tilsvar lagt ved avisens samlede omtale av den omtalte rettssaken. Avisen presiserer at man har vært påpasselig med å unngå forhåndsdømming i saken. «Leserne har hatt anledning til å følge saken i våre spalter over lang tid, og derfor hele tiden visst at det var snakk om en person som var tiltalt for flere kriminelle handlinger. I ingressen onsdag den 2. mars burde det likevel stått at påstanden om drapsforsøk er i følge tiltalen. Mandag 28. februar ringer adv. Farstad (klagerens advokat; sekr. anm.) sjefredaktøren og påpeker forholdet. Undertegnede (sjefredaktøren; sekr. anm.) er enig i at dette bør presiseres, og lager et utkast til en presisering. For å være sikker på at vi har fått fram vesentlighetene, ringer jeg adv. Farstad for å høre hva han synes om formuleringene i teksten. Han er ikke mulig å få i tale denne ettermiddagen og jeg legger derfor fram teksten på telefon tirsdag formiddag. Her tilpasser jeg teksten til advokatens ønsker og vi trykker presiseringen øverst på side 7 onsdag 9. mars.»

Avisen opplyser i tilsvaret at man med dette trodde saken var ute av verden, og uttrykker overraskelse over at klageren har valgt å gå til PFU.

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et referat, og en presisering av dette, i forbindelse med en tingrettssak i Lofoten. Klageren, som var tiltalt i saken, mener han ble forhåndsdømt i referatet, og at presiseringen ikke var korrekt fordi den ikke avklarte at saken på dette tidspunkt ikke var tatt opp til doms.

Lofotposten er enig at formuleringen i referatet var uheldig, og foretok derfor, i samarbeid med klagerens advokat, en presisering. Avisen legger til at saken har versert over lang tid i spaltene og at leserne derfor har hatt god kunnskap om at klageren på det gitte tidspunktet var tiltalt for flere kriminelle handlinger.

Pressens Faglige Utvalg understreker prinsippet med åpenhet i rettspleien, og viser i den sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, om rett til å informere og avdekke kritikkverdige forhold. Samtidig vil utvalget peke på punkt 4.5, der det blant annet heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.»

Etter utvalgets mening er den påklagede formuleringen i referatet isolert sett i strid med kravet i Vær Varsom-plakaten til klargjøring av skyldspørsmål. Utvalget mener imidlertid at avisens løpende dekning av rettssaken, sammen med den påfølgende presiseringen, i tilstrekkelig grad oppveier den skade klageren ble påført. Utvalget mener for øvrig presiseringen hadde en korrekt form.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Lofotposten ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 21. juni 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller