Adv. Thomas Smedsvig (p.v.a. Seabrokers Chartering AS) mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 051/05


SAMMENDRAG:
Dagens Næringsliv brakte fra desember 2004 til februar 2005 en rekke reportasjer angående anbudskonkurransen om å få bygge to nye plattformforsyningsskip for Farstad Shipping. Dette på bakgrunn av at Norsk Hydro hadde valgt Farstad som «leverandør av forsyningsskipstjenestene med Mongstad som base».

11. desember meddelte DN over to sider at » Hydro betaler 100-150 millioner mer for å leie tre forsyningsskip enn selskapet behøvde. Det mener rederiene som tapte kampen om oppdraget. » Det ble referert til den tidligere omtalte intensjonsavtalen mellom Farstad Shipping og Hydro, en avtale som ifølge avisen hadde «vakt til dels sterke reaksjoner blant de tre andre rederiene som befant seg på Hydros ?shortlist? og var med i konkurransen om jobben». Dessuten framgikk det: » Meglerhuset Seabrokers i Stavanger var Farstads megler for avtalen.» I en undersak avviste Hydro kritikken fra Farstads konkurrenter.

14. desember kunne DN opplyse at » Hydro skal granske Farstad-kontrakten » og at » grunnlaget er anonyme påstander om uregelmessigheter i prosessen rundt milliardavtalen «. Det framgikk at Hydro hadde mottatt » en anonym e-post hvor det er fremsatt påstand om uregelmessigheter i forbindelse med kontraktstildelingen. » Igjen ble det opplyst at » meglerhuset Seabrokers i Stavanger var Farstads megler for avtalen «.

15. desember , under tittelen » Gransker Hydro-ansatt «, het det i ingressen: » Hydros interne granskning av milliardkontrakten til Farstad Shipping er, etter det DN erfarer ,
konsentrert om forholdet mellom skipsmeglerfirmaet Seabrokers og en saksbehandler i Hydro Olje og Energi .»

I en underartikkel, med tittelen » Stavanger-megler har kapret flest Hydro-jobber «, intervjues adm. dir. Ragnvald Albretsen i Seabrokers. «Han sier at meglerforetaket ikke har noen eksklusivitet (enerett; red. anm.) på forsyningsskipsforretninger hos Hydro.»

16. desember kunne DN meddele at » Hydro utsetter inngåelsen av storkontrakten med Farstad Shipping om kjøp av forsyningsskipstjenester. Hydros interne granskning av saken vil være ferdigstilt i løpet av januar. » «Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Hydros granskning er sentrert rundt forholdet mellom en av selskapets saksbehandlere og skipsmeglerfirmaet Seabrokers, som var Farstads megler. Allerede for to uker siden mottok sjefen for Hydros virksomhet innen olje og gass, Tore Torvund, en anonym e-post med påstander om uregelmessigheter rundt kontraktstildelingen. »

En underartikkel opplyste imidlertid at «Hydros lisenspartnere har allerede godkjent valget av Farstad Shipping i Ålesund som leverandør av forsyningstjenester i Nordsjøen».

En faktaboks opplyste dessuten: » En anonym e-post med påstander om ?uregelmessigheter? i anbudsprosessen har ført til at Hydro har iverksatt intern granskning. Uregelmessighetene skal gå på forholdet mellom Farstads skipsmeglerforbindelse, Seabrokers, og en av Hydros saksbehandlere. »

18. desember gjentok DN opplysningen om at «Hydro gransker forholdet mellom skipsmeglerfirmaet Seabrokers og en saksbehandler i Hydro Olje og Energi i forbindelse med tildelingen av milliardkontrakten på kjøp av forsyningsskipstjenester til Farstad Shipping». «Undersøkelsene skjer i regi av Hydros internrevisjon, som rapporterer direkte til generaldirektør Eivind Reiten.» «DN har tidligere skrevet at Seabrokers har vært reders megler for de fleste langtidsavtalene som er inngått med selskapet de seks-syv siste årene.»

I en ny faktaboks gjentas også opplysningene om den anonyme e-posten og de angivelige «uregelmessighetene» i forholdet mellom Farstad og Seabrokers.

21. desember intervjues direktør Jostein Sætrenes i Bourbon Offshore, en av anbudskonkurrentene til Farstad Shipping: » – Det er påfallende at det er den samme konstellasjonen som gang på gang vinner frem i Hydros anbudskonkurranser, sier Bourbon-sjefen med referanse til skipsmeglerfirmaet Seabrokers, rederiet Farstad Shipping og designleverandøren Rolls-Royce Marine. »

En underartikkel gjengir et nytt intervju med Seabroker-direktør Ragnvald Albretsen, som «mener gjennomgåelsen Hydro nå foretar er ønskelig slik saken har utviklet seg». Han uttaler: » – Etter at Dagens Næringsliv har antydet uregelmessigheter, ser vi på en granskning som ønskelig. Men vi føler ikke det er riktig å uttale oss om saken nå, og dermed blande oss inn i den gjennomgåelsen som pågår. »

Videre het det: » Seabrokers kjenner ikke til noen uregelmessigheter eller kritikkverdige forhold i prosessen rundt inngåelsen av supply-kontraktene mellom Hydro og Farstad. »

Og journalisten spør Albretsen: » – Føler du at Seabrokers er utsatt for en form for svertekampanje fra andre aktører i bransjen? «. Albretsen svarer: » – Vi har ikke sett de anonyme e-poster som Dagens Næringsliv viser til, og som skal ha blitt sendt umiddelbart etter at kontraktstildeling var kunngjort. Vi vet derfor ikke hvilke påstander som er fremsatt eller hvem som har fremsatt dem. »

Journalisten: » – Hvilke interne kjøreregler har Seabrokers? ansatte for kontakten med kunder og forretningsforbindelser? » Albretsen: » – Såvel rederier som oppdragsgivere stiller klare krav til en ryddig og rettferdig prosess. Vi følger vanlige etiske regler, og som et meglerforetak, er vi helt avhengige av tillit og troverdighet hos aktørene i markedet. Vi opplever at Hydro har gjennomført en meget ryddig og korrekt budrunde på en profesjonell måte, sier Seabrokers- sjefen .»

23. desember het det i en artikkel med tittelen » Avviser at Farstad favoriseres «, der informasjonssjefen i Hydro Olje og Energi siteres: » – Av de 20 siste langtidskontraktene, har fem gått til Farstad Shipping, mens 11 er blitt meglet av Seabrokers. Men det er som vi tidligere har sagt ikke Hydro som velger megler. »

En faktaboks repeterte på ny opplysningen om den anonyme e-posten om «uregelmessigheter». Den samme faktaboksen ble brukt også 24. desember .

20. januar hadde Dagens Næringsliv som hovedoppslag på førstesiden: » Kansellerer milliardkontrakt med Farstad – Hydro-ansatt lekket info «. Inne i avisen, under tittelen » Alvorlige brudd på anbudsprosedyrer «, uttaler sjefen for Hydro Olje og Energi, Tore Torvund: » – Det er avdekket kritikkverdige forhold internt i Hydro, primært mot en av de sentrale personene som har hatt ansvaret for anskaffelsen. »

«Ifølge Torvund går de kritikkverdige forholdene på ?uønsket kommunikasjon av informasjon av teknisk karakter? fra en sentral person i Hydros kontraktsteam.» «- Vi kan ikke utelukke at dette har fått konsekvenser for utfallet av anbudsrunden. Derfor har vi besluttet oss for å gjennomføre en helt ny anbudsrunde med et nytt kontraktsteam, sier Torvund.» » Flere kilder DN har snakket med hevder at det eksisterer et svært tett forhold mellom den Hydro-ansatte og det Stavanger- baserte skipsmeglerfirmaet Seabrokers, som var Farstad Shippings megler i avtalen. »

Videre gjentas det at «Seabrokers har meglet et stort antall forsyningsskipskontrakter for Hydro og vunnet flere kontrakter for rederiet Farstad Shipping og designleverandøren Rolls-Royce Marine».

I en underartikkel uttaler Farstad Shipping-sjef Terje J.K. Andersen: «- Dette kommer som et sjokk.» «På spørsmål om Farstad Shipping har fått særbehandling av Hydros kontraktsteam og er blitt tilstillet eksklusiv informasjon, svarer Andersen et kategorisk ?nei?.» Og journalisten fortsetter: » – Har denne informasjonen kommet til skipsmeglerfirmaet Seabrokers, som dere benyttet som megler i anbudsprosessen? » Andersen svarer: » – Jeg har ingen kommentar til hvem som i tilfelle skal ha mottatt slik informasjon fra Hydro. Det jeg kan si, er at vi ikke har gjort det. »

21. januar kunne avisen opplyse at en 60 år gammel saksbehandler i Hydro var mistenkt for å lekke sensitiv informasjon. «DN var igår i kontakt med saksbehandleren, som sykmeldte seg etter at Hydro offentliggjorde resultatet av internrevisjonens granskning. Den Hydro-ansatte ville ikke la seg sitere i avisen, men benekter overfor DN at han har gitt Farstad Shipping eller rederiets megler, Seabrokers, eksklusiv informasjon av betydning for anbudsprosessen. »

Adm. dir. Albretsen i Seabrokers benekter i en underartikkel «å ha mottatt eksklusiv informasjon fra noen i Hydro». » – Det kan svare et entydig nei på .» Journalisten:
» – Hvordan kan det da ha seg at Seabrokers klient Farstad Shipping har hatt mer informasjon enn de øvrige rederiene? .» Andersen: » – Det er det vanskelig for meg å svare på. De har i hvert fall ikke fått den informasjonen av oss, svarer Seabrokers-sjefen, som opplyser at meglerfirmaet også representerer andre rederier på et tidligere stadium i anbudskonkurransen. »

Informasjonssjef Gisle Johanson i Hydro Olje og Energi får for øvrig spørsmålet: » Har granskningen vist hvem som har mottatt informasjonen? » Og Johanson svarer: » – Ja, men vi svarer ikke på hvem det er. »

22. januar het det i Dagens Næringsliv: » Hydro har sponset skipsmeglerforetaket Seabrokers med tre millioner kroner i forbindelse med et sikkerhetsprosjekt. Prosjektleder har vært Perry Farstad (60) – samme mann som ifølge Hydros internrevisjon har lekket informasjon i forbindelse med den avlyste Farstad-kontrakten. » «Både Seabrokers og Farstad Shipping har benektet at de har mottatt eksklusiv informasjon fra Hydro i anbudsprosessen.» Det opplyses at Perry Farstad «ikke har noen familiær tilknytning til hovedaksjonæren i Farstad Shipping.»

Adm. dir. Albretsen i Seabrokers «er opprørt over behandlingen av Perry Farstad, som han mener har mye av æren for Hydros sikkerhetsprosjekt». «- De nye båtene som Farstad Shipping skulle kontrahere skulle selvfølgelig vært utstyrt med dette utstyret.»

25. januar framkommer det i DN at designsjef Sigmund Borgundvåg i Rolls-Royce Marine var den som to uker før Hydros anbudsfrist på forsyningsskiptjenesten mottok den tidligere omtalte anonyme e-posten . Det framgår samtidig at Borgundvåg er styremedlem i Farstad Shipping .» Adm. dir. Andersen i Farstad Shipping «betegner det som et sjokk da han fikk vite at det var deres egen designleverandør og styremedlem som hadde fått privilegert informasjon fra Hydro».

En underartikkel kunne samtidig fortelle at DNs journalister nå hadde fått «tilgang til de ureglementerte e-postene» fra Hydros saksbehandler Perry Farstad. I en annen underartikkel uttaler Rolls-Royce Marine?s designsjef, Sigmund Borgundvåg, seg. Han sier: «- Jeg trodde ikke det var sant da jeg fikk vite at disse e-postene var årsaken til at Hydro kansellerte kontrakten med Farstad Shipping.»

28. januar brakte Dagens Næringsliv et innlegg av Ragnvald Albretsen, «managing director i Seabrokers Group». Her går Albretsen sterkt i rette med hva avisen tidligere har hevdet, «at det er avdekket ? uregelmessigheter (…) i forholdet mellom Seabrokers og en av Hydros saksbehandlere ?.» Albretsen viser til den omtalte e-posten, og skriver at med utgangspunkt i
denne «har DN gjentatt og utdypet sine spekulasjoner og insinuasjoner rettet mot Seabrokers i en rekke oppslag». Albretsen mener det nå kan » slås fast at Seabrokers ikke har vært involvert i det mulig kritikkverdige forhold «.

17. februar meldte avisen at «Økokrim ber om Hydro-rapporten».

19. februar refererte DN fra en redegjørelse adm. dir. Terje J.K. Andersen i Farstad Shipping holdt for «kunder, banker og sentrale aksjonærer». «- Rolls-Royce har sjekket og funnet ut at e-posten ikke er sendt videre til andre ansatt eller gått ut av huset.»

KLAGEN:
Klager er advokat Thomas Smedsvig, på vegne av Seabrokers Chartering AS (heretter Seabrokers). Han skriver:

«I artiklene fremsatte Dagens Næringsliv spekulasjoner om at den aktuelle intensjonsavtalen ikke ble inngått på regulært vis . Avisen fremsatte særlig, og gjentatte ganger, påstander om at det var avdekket ? uregelmessigheter i forholdet mellom Seabrokers og en av Hydros saksbehandlere ? . Grunnlaget for disse påstandene var, ifølge Dagens Næringsliv, ? en anonym e-post ? som avisen hadde mottatt. Gjennom en rekke avisartikler gjentok og utdypet Dagens Næringsliv spekulasjonene om at Seabrokers ikke har opptrådt korrekt som megler i forbindelse med inngåelsen av ?Farstad-avtalen?.»

«Grunnlaget for klagen er for det første at Dagens Næringsliv ikke har vært kritisk nok til bruk av kilder , for det andre at påstandene rettet mot Seabrokers har vært uriktige , og for det tredje at Dagens Næringsliv ikke har korrigert eller beklaget de feilaktige og skadevoldende påstandene .»

«Dagens Næringsliv har i denne saken benyttet anonyme kilder og har ikke anvendt god nok kildekritikk . Seabrokers har vært avskåret fra å ta til motmæle mens saken pågikk ettersom selskapet ikke fikk innsyn i avisens påståtte kilder, påstandene var så generelle at de vanskelig kunne kommenteres .»

«Den anonyme e-posten nevnes i flere artikler, men det er særlig den 16.12.04 det blir satt fokus på e-posten. Avisen har til nå verken fremlagt eller gjengitt (som sitat) den anonyme e-posten. (?) Når Seabrokers, etter at saken er avsluttet, har fått tilgang til e-posten, viser journalistens konkrete og detaljerte spørsmål at han kjente til innholdet?». » Ut fra
e-postens karakter i seg selv, skulle Dagens Næringsliv ha utvist en spesiell varsomhet med å bruke denne. »

«Den 25.01.05 kom det fram at det Hydros interne gransking hadde avdekket, var at en ansatt i Hydro (ovennevnte Perry Farstad) hadde diskutert tekniske detaljer pr. e-post direkte [med] en ansatt ved verftet hvor Farstad hadde planlagt å bygge sine fartøyer. Seabrokers hadde ikke vært involvert eller informert om dette. Heller ikke kritikkverdige forhold mot Seabrokers var blitt avdekket av Hydros gransking. Likevel nevnte ikke Dagens Næringsliv Seabrokers, verken i artikkelen den 25.01.05 eller i senere artikler. »

«Rett nok tok Dagens Næringsliv den 28.01.05 inn et leserbrev fra daglig leder i Seabrokers, Ragnvald Albretsen, men avisen har selv vært fullstendig taus om Seabrokers rolle etter at det kom fram at Seabrokers ikke hadde vært involvert i de kritikkverdige forhold.»

«De presseetiske overtramp i denne saken kan oppsummeres i tre punkter : manglende identifikasjon av kildene, manglende kildekritikk ved bruk av kilder (herunder feilaktige opplysninger) og manglende dementi . (?) Det alvorligste er avisens bruk av den anonyme og uidentifiserte e-post hvor kilden antakelig er ukjent for avisen. Avisen bruker i tillegg en rekke andre anonyme kilder i sine artikler.»

«Dersom denne framgangsmåte aksepteres, vil det medføre at media ansvarsfritt kan gjengi anonyme og udokumenterte påstander. (?) Samtidig vil den som utsettes for påstandene, langt på vei gjøres forsvarsløs ved at han ikke vet hvem han skal argumentere mot eller hva påstandene bygger på. Til sist vil det være pressens troverdighet som ødelegges .»

Klageren mener DN har brutt med Vær Varsom-punktene 3.1, 3.2 og 4.13, og avslutter med å be PFU pålegge avisen «å sette inn et dementi og beklagelse, på et godt synlig sted».

TILSVARSRUNDEN:
Dagens Næringsliv anfører at avisen, i etterkant av den aktuelle kontraktstildelingen, fikk flere tips om at andre deltagere i anbudskonkurransen skulle ha gitt lavere tilbud til Hydro enn Farstad Shipping. Etter artikkelen 11. desember skal det ha kommet ytterligere tips, «om uryddige forhold mellom Hydro og enkelte aktører». «Gjennom samtaler med ledende ansatte i en rekke forsyningsskipsrederier avtegnet det seg et bilde der mange av aktørene i bransjen følte at det var en påfallende tett kontakt mellom Hydros saksbehandler og enkelte aktører i bransjen.»

» Det er ingen tvil om at Hydros internrevisjon har hatt et særlig fokus på å granske forholdet mellom saksbehandleren i Hydro Olje og Energi og skipsmeglerfirmaet Seabrokers, blant annet med bakgrunn i en anonym e-post som ble sendt til Hydro. Seabrokers rolle har også vært et tema i møter Farstads konkurrenter har hatt med Hydros internrevisjon. »

DN viser til artikkelen 21. desember, om en «ukultur» i Hydro. «Her kommer det også frem at flere rederier har vært i tvil om det i det hele tatt var noen vits i å delta i Hydros anbudsrunder grunnet spesielle forhold mellom Hydro og enkelte av aktørene i bransjen – herunder Seabrokers. Disse sterke anklagene får Seabrokers kommentere. (…) Avisen kan ikke se at det her foreligger urettmessig bruk av anonyme påstander.»

«Klageren hevder at avisen ? konsekvent (har) gjengitt og gjentatt udokumenterte påstander direkte fra den anonyme e-post. Ingen kontroll av påstandene mot Seabrokers kan ha vært foretatt .? Det er ikke riktig. Den anonyme e-posten har ikke vært kilde for avisens dekning av saken, og de konkrete påstandene i den er heller ikke videreformidlet i avisens spalter. Tvert imot har DN konsekvent omtalt innholdet i e-posten som ? påstander om uregelmessigheter ?. I tillegg har Dagens Næringsliv regelmessig latt Seabrokers imøtegå de påstander som andre aktører har fremmet om uryddige tilstander. »

DN opplyser imidlertid at Seabrokers? direktør Albretsen, etter artikkelen 22. januar, ga beskjed om at han «ikke ville snakke mer med avisen». » Seabrokers-ledelsens uvillighet til å snakke med Dagens Næringsliv, gjorde det i slutten av januar umulig å innhente noen kommentar fra meglerhuset. » «Seabrokers-sjefen valgte i stedet å gi uttrykk for sine synspunkter i et innlegg som uavkortet sto på trykk i DN fredag 28. januar.»

Og videre i tilsvaret: «Det er korrekt at Dagens Næringsliv i den løpende dekning av saken, mens granskingen pågikk, gjentok bakgrunnen for at granskingsinstituttet var tatt i bruk og internrevisjonen koblet inn. (…) Dagens Næringsliv har ikke selv påstått at det har forekommet uregelmessigheter. »

Etter DNs mening vanskeliggjorde Hydro Olje og Energi «en fullstendig opplysning av saken», ved ikke å fortelle hvordan den » uønskede kommunikasjonen av informasjon av teknisk karakter » hadde skjedd. «Dagens Næringsliv har forgjeves forsøkt å få innsyn i internrevisjonens rapport.» «Heller ikke administrerende direktør Terje J.K. Andersen i rederiet Farstad Shipping, som mistet storoppdraget for tre skip, ønsket å svare på hvem som hadde mottatt eksklusiv informasjon i forbindelse med anbudet.»

«Dagens Næringsliv har forståelse for at det er ubehagelig for en bedrift å få mistanker og kritikk knyttet til sin virksomhet. Det er likevel helt spesielt at inngåelsen av en milliardkontrakt blir gransket og kansellert. Når en så stor og seriøs aktør som Hydro velger å granske egne disposisjoner, mener Dagens Næringsliv det gir grunnlag for å omtale granskingen temmelig detaljert.»

Klageren gjentar at DN må «ha sett den anonyme e-posten på et tidlig tidspunkt». «Det er ingen annen forklaring på hvordan Dagens Næringsliv kan ha hatt kjennskap til e-postens innhold, før Hydro forteller om dette…». » Dagens Næringsliv har følgelig konsekvent gjengitt og gjentatt udokumenterte påstander direkte fra den anonyme e-posten.» «Etter vår mening inntar Dagens Næringsliv en unnvikende holdning og avisens brev (tilsvar; sekr. anm.) synes å være et forsøk på å tåkelegge saken.»

«For øvrig viser Dagens Næringslivs uttalelse at avisen ikke har foretatt kildekontroll av den omtalte e-posten, men forutsatt at Hydro har gjort dette på forhånd. Dagens Næringsliv bekrefter for så vidt vårt syn på saken; avisen har ikke foretatt tilstrekkelig kildekontroll.»

«At det her dreide seg om en kansellering av en milliardkontrakt gjør imidlertid skadevirkningene for Seabrokers ved uriktige mistanker og kritikk desto større. At saken er spesiell og har store konsekvenser, burde skjerpe Dagens Næringslivs krav til aktsomhet og kildekontroll. »

Klageren påpeker dessuten at DNs «vinkling» har hatt ytterligere skadevirkninger slik saken «blir tolket i andre medier».

Dagens Næringsliv fastholder at den anonyme e-posten ikke har vært kilde for dekningen av Farstad-saken. «I motsetning til det klager hevder har avisens dekning i hovedsak vært
basert på åpne kilder.» DN stiller seg derfor uforstående til klagerens anførsel om at avisen » konsekvent (har) gjengitt og gjentatt udokumenterte påstander direkte fra den anonyme e-posten «.

«At Seabrokers var megler for Farstad Shipping i forhold til Hydro-kontrakten ble fastslått allerede i en artikkel lørdag 11. desember 2004. Da granskingen ble iverksatt, var klagers rolle i saken derfor offentlig kjent. Seabrokers har vunnet frem i svært mange anbudskonkurranser i regi av Hydro. At klager fikk en sentral rolle i Hydros gransking var dermed naturlig. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en serie reportasjer i Dagens Næringsliv (DN) i kjølvannet av at Farstad Shipping hadde vunnet en anbudskonkurranse om bygging av nye plattformforsyningsskip for Norsk Hydro. På bakgrunn av høy pris, stilte tapende anbydere spørsmål ved intensjonsavtalen som var inngått , med selskapet Seabrokers Chartering som megler for Farstad. Seabrokers hevder i sin klage at DN på feilaktig grunnlag har framsatt spekulasjoner om at avtalen ikke ble inngått på regulært vis. Særlig etterlyser Seabrokers kildekritikk knyttet til omtalen av en anonym e-post Hydro skulle ha mottatt, og som førte til interngranskning og kansellering av skipskontrakten.

Dagens Næringsliv forsvarer reportasjene på alle punkter, idet avisen mener det ikke er tvil om at Hydros internrevisjon i tidlig fase hadde et særlig fokus på forholdet mellom egen saksbehandler og klageren. DN tilbakeviser at den anonyme e-posten skulle ha vært eneste kilde for dekningen av saken, og påpeker at innholdet i e-posten konsekvent er blitt omtalt som påstander om uregelmessigheter. Dessuten fremhever avisen at klageren regelmessig er gitt mulighet til å imøtegå påstandene som andre aktører har fremmet.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.»

I det påklagede tilfellet har ikke utvalget problemer med å forstå at avisens dekning av kontraktsaken har vært en belastning for klagerens selskap, innen det ble klarlagt hvilken kontakt det vitterlig hadde vært mellom Hydros saksbehandler og en annen aktør.

Utvalget kan imidlertid ikke se at avisen i noen sammenheng har gått for langt i sin gjengivelse av de spørsmål som innledningsvis ble stilt av tapende anbydere, og heller ikke i presentasjonen av de faktiske opplysninger som på ethvert stadium forelå. Etter utvalgets mening måtte klageren akseptere å bli trukket inn i omtalen av saken, sett på bakgrunn av selskapets sentrale rolle under tilblivelsen av intensjonsavtalen.

Når det gjelder klagerens henvisning til den anonyme e-posten som eksempel på manglende kildekritikk, finner utvalget denne innfallsvinkelen irrelevant. Utvalget legger her til grunn at avisen ikke har gjengitt noe konkret fra e-postens innhold som skulle rette seg mot klageren, men har omtalt dens eksistens som et viktig element i saken.

Dagens Næringsliv har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mai 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Kathrine Aspaas,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Trygve Wyller