Kirsti Bahr Liland mot NRK

PFU-sak 049/17


SAMMENDRAG:

 NRK (Nordnytt) publiserte torsdag 16. februar 2017 kl 18:45 et nyhetsinnslag om en båtulykke på havna i Harstad. En hurtiggående båt, en RIB med britiske turister, kolliderte med en installasjon og flere falt i vannet. Det ble gjort opptak umiddelbart etter hendelsen fordi et team fra NRK befalt seg på brygga.

Innslaget hadde slik intro fra studio:

«Elleve personer havna i sjøen da en båt med britiske turister kolliderte på Harstad havn i ettermiddag. Turistene var på tur med en lokal reiselivsaktør. Politiet etterforsker nå hendelsen og det er gjennomført flere vitneavhør. Årsaken til ulykken er fortsatt ikke kjent.»

Videre – reporteren:

«Disse bildene av de hjelpeløse turistene i vannet er tatt sekunder etter ulykken. Bare minutter tidligere kolliderte RIB’en de satt i med denne fonteneinnstallasjonen.»

På disse bildene vises også en person i rød flytedrakt som flyter i vannet. Det samme bildet vises også senere i innslaget. (Stillbilde vedlagt. Utskrift av hele innslaget også vedlagt.)

Lenke: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99021617/16-02-2017  

KLAGEN:

Klager er ektefellen til personen med rød drakt som flyter i vannet. Hun skriver:

« Jeg reagerer kraftig på at de viser en film som har fanget opp sekundene etter ulykken. På filmen ser vi tydelig en livløs skikkelse i havet som det zoomes inn på. Det er føreren av båten, det er min mann. Han er bevisstløs og i ferd med å drukne.

Jeg mener det er uetisk og forkastelig av Nordnytt å vise denne filmen. Det gjør de uten å vite hvordan det har gått med den livløse personen i havet. Realiteten er at han var nær ved å omkomme i ulykken, og det er derfor ekstremt vondt å se filmen.»

Klager mener det foreligger brudd på punktene 4.1, manglende saklighet og omtanke, 4.6, manglende hensyn til ofre og pårørende og punkt 4.12, for uetisk bildebruk.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

NRK mener det ikke foreligger brudd på god presseskikk, men har samtidig forståelse for at bildene «gir et sterkt inntrykk for nære pårørende». Det anføres at ingen ting i bildematerialet ble publisert før det var gjennomgått og vurdert av redaktør, og at det ble lagt vekt på å ikke publisere bilder som dvelte ved identifiserbare enkeltpersoner, og ikke bruke bilder der utenforstående kunne identifisere personer som kunne virke bevisstløse eller hardt skadd.

Videre anføres det at redaksjonen på publiseringstidspunktet, nærmere tre timer etter hendelsen, hadde fått opplyst fra politiet i Harstad, at ingen av de elleve som hadde havnet i vannet hadde blitt alvorlig skadet.

NRK viser til at det handlet om en alvorlig hendelse av stort omfang i det offentlige rom som det er naturlig for mediene å omtale og vise, samtidig som det ble vektlagt å ikke vise identifiserende bilder. NRK mener derfor å ha balansert behovet for informasjon opp mot det presseetiske kravet om hensyn til ofre og pårørende.

Klageren mener det måtte være åpenbart for NRK at mannen i rød drakt på bildet var bevisstløs og at de skulle klippet bort denne sekvensen. «Det er IKKE greit å vise bilder av en bevisstløs person selv om han ikke er identifiserbar for utenforstående.» Klageren mener også at stedet ulykken skjedde på, og at det var mange øyenvitner, har relevans for den presseetisk vurderingen. I tillegg viser hun til at hun på publiseringstidspunktet ikke hadde hatt tid til å snakke med nærmeste familie.

NRK opplyser at man ikke var kjent med at klagerens ektefelle var alvorlig skadd og at politiet tvert imot hadde opplyst at det var snakk om moderate og lettere skader. Redaksjonen var heller ikke kjent med at det var klagerens ektefelle som var sendt til sykehus for observasjon. «Hvis vi hadde visst at skadene var så alvorlige som klager beskriver ville vi vurdert bruken av bilder fra redningsaksjonen på en annen måte. Dette er også grunnen til at vi alltid ber om bekreftende opplysninger fra politiet om tilstanden til skadde før vi publiserer slike saker.» NRK understreker nok en gang at det ikke var noen intensjon om å legge stein til byrden for en alvorlig skadd person, men at man ikke var kjent med noen slik skade.

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 

Klagen gjelder NRK Nordnytts omtale av en alvorlig båtulykke på Harstad havn i februar i år. En hurtiggående båt med turister kolliderte med en installasjon og elleve personer havnet i vannet. Klageren, som er ektefelle med båtføreren, klager på egne vegne. Hun mener bildet av hennes mann flytende i vannet er i strid med flere punkter i Vær Varsom-plakaten, manglende omtanke og manglende hensyn til henne som pårørende.

 

NRK forstår at bildet av mannen er belastende, men mener å ha tatt tilstrekkelig hensyn til ofre og pårørende. Det vises til at mannen ikke er identifiserbar på bildet og at det var en alvorlig hendelse i det offentlige rom, med mange tilskuere. Det anføres dessuten at man før publisering hadde fått opplyst fra politiet at ingen var alvorlig skadd.

 

 

Pressens Faglige Utvalg vil understreke pressens selvsagte rett til å informere og dokumentere hendelser i samfunnet. Klager har naturligvis ikke bestridt denne retten, men mener NRK i det påklagede innslaget ikke tok tilstrekkelig hensyn til hvordan innslaget ville virke på henne som pårørende.

 

Utvalget vil legge til grunn at det er snakk om et øyeblikksbilde som også viser en person som flyter urørlig i vannet. For seeren er det umulig å vite om vedkommende er livløs eller om personen venter på å bli tatt opp av vannet. Utvalget viser til NRKs anførsel om at det før publisering var blitt opplyst at ingen var alvorlig skadd eller omkommet.

 

Ut fra de foreliggende opplysninger kan utvalget ikke se at noen av de anførte punktene i Vær Varsom-plakaten er overtrådt.

 

 

NRK har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo 20. juni 2017

 

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Alexander Øystå,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Reidun Førde