Nils Ole Oftebro mot Finansavisen

PFU-sak 046/15


SAMMENDRAG:

Finansavisen brakte tirsdag 3. februar 2015 en artikkel på baksiden med tittelen «Har du prøvd å suge din egen pikk?».

Artikkelen var illustrert med et bilde av skuespilleren Nils Ole Oftebro med en hevet hånd, trolig i en rollesituasjon.

Bildetekst:
«Verdens beste bestefar: Nils Ole Oftebro lærer barnebarna hvordan man behandler slitsomme kontrollanter».

Ved siden av bildet sto følgende artikkel:

«Da bestefar klikket
Aftenposten kan fortelle at Nils Ole Oftebro og hans barnebarn nylig hadde en svært dramatisk og krenkende opplevelse. – Vi skulle på Colosseum kino med barnebarna for å se animasjonsfilmen om bjørnen Paddington. Vi var kjempeklare, hadde kjøpt popcorn og gledet oss, sier bestefar Oftebro.

Familien Oftebro slapp ikke inn, da barn må være minst fire år for å se en film med syvårsgrense. – At en 3.5-åring ikke kan se bjørnen Paddington på kino i Norge synes jeg vitner om en autoritær og totalitær formynderholdning, sa bestefar Oftebro.

Han la til: – Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å unnskyld overfor vaktene fordi jeg ble så sinna. Å se bestefar klikke på en kinovakt er ikke skremmende for små barn, det var jo ikke et utslag av en totalitær formynderholdning.»

KLAGEN:

Klagerer omtale og avbildede Nils Ole Oftebro. Han skriver: «Anledningen om at jeg i den beskrevne situasjon har kommet med verbal seksuell trakassering av kinovaktene foran mine barnebarn, oppleves som sterkt krenkende og usann. Bildet har ingenting med den aktuelle situasjonen å gjøre og der hentet fra et show som jeg gjorde for ti år siden. Jeg forstår at de prøver å lage et morsomt oppslag, men for meg er dette ikke morsomt, bare krenkende.»

Klageren mener artikkelen «i hvert fall» rammes av punktene 4.10, bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige, og 4.12, om at de samme aktsomhetskrav gjelder for bilder som for annet materiale.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser klagen. I avisen tilsvar heter det:

«Klageren skriver: «Antydningen om at jeg i den beskrevne situasjon har kommet med verbal seksuell trakassering av kinovakten foran mine barnebarn, oppleves som sterkt krenkende og usann».

Finansavisen (FA) har ikke skrevet noe som helst i denne retning. Ikke ett ord. FA har lojalt referert hva klageren sa til vaktene i forbindelse med et kinobesøk. Inkludert klagerens unnskyldning overfor vaktene på kinoen («Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å si unnskyld overfor vaktene fordi jeg ble så sinna»).

Klagen gjelder en notis på avisens humorside og har overskrift «Da bestefar klikket».
Baksiden er en form for revy- og humorside, noe klageren, med bakgrunn fra teaterscene, bør forstå. Det er, etter vår oppfatning, ikke naturlig eller vanlig, heller ikke i PFU-sammenheng, å overprøve revytekster og/eller illustrasjoner til slike. Revy er revy.
Illustrasjonen viser klageren i en aggressiv og morsom situasjon, helt lik den episoden Baksiden omtaler og som klageren selv beklager.Mer har vi ikke å si.»

Klageren opprettholder klagen, og skriver:

«Hegnars (Finansavisens ansvarlige redaktør; sekr. anm.) svar er bare unnskyldninger. Illustrasjonen med tekst er ikke fra en tilsvarende situasjon, men fra en humoristisk monolog som het Pikkpreik om menns forhold til sitt egen underliv. Den har ingenting med utskjelling av dørvakter eller andre mennesker å gjøre og at de har klistrer tekst om meg og barnebarna på det bildet oppleves som krenkende og misbruk av meg som kjent person. Hengar fantasi om hva han ville sagt i en sånn situasjon får stå for hans egen regning og hans forsvar for plump humor er også hans egen og har ikke noe med meg å gjøre.»

I et ytterligere brev fra klageren heter det:

«Ja, det var bare å forvente at herr Hegnar ville opptre slik. Han er jo ikke nettopp kjent for å krype til korset. Nei, Finansavisen har ikke «skrevet» hva jeg sa til kontrollørene, men de mer enn antyder det når de velger et bilde av meg fra en forestilling for voksne, kalt Pikkpreik, en slags parallell til Vaginamonologene, med stor tekst vist på en overhead bak meg: «Har du prøvd å suge din egen pikk». På dette bildet har Finansavisen påført følgende tekst: «Verdens beste bestefar: Nils Ole Oftebro lærer barnebarna hvordan man behandler slitsomme kontrollører.»Hegnar mener dette ikke er å antyde hvordan jeg ordla meg når jeg ble sint? Men han mener dette jo sto på humorsiden og som alle nå vet, da er alt lov. Sorry, jeg synes ikke dette er morsomt, men plumpt og krenkende. Det eneste morsomme her at det i utgangspunktet var det jeg som meldte denne saken inn til Aftenposten. Det er ikke vaktene eller tilfeldige som overvar begivenheten som har reagert ved å ringe avisen fordi jeg gikk langt over streken, eller fordi bestefar klikka som Finansavisen kaller det. Jeg gjorde det fordi jeg mente mange med meg ikke var klar over hvor strengt disse reglene nå skulle håndheves og gi informasjon gjennom avisen om aldersgrenser for barn sammen med foresatte på kino så andre skulle slippe vår situasjon.  Jeg ba vaktene om unnskyldning fordi jeg i ettertid fikk vite at det ikke var disse 2 som hadde vært ekstra strenge. De gjorde bare jobben sin, men hadde fått nye retningslinjer.

Bildet som er brukt er altså ikke meg i en liknende episode hvor jeg i sinne skriker seksuelle skjellsord mot noen med eller uten barn i nærheten.»

Finansavisen anfører i sitt siste tilsvar:
«Vi har ikke skrevet noe om hvordan Oftebro ordla seg da han ble sint og langt mindre antydet at han har kommet med verbal seksuell trakassering. Det er det reneste sludder fra Oftebro. Finansavisen har trykket et bilde som viser at Oftebro ikke er av Norges mest fintfølende personer. Å koble et slikt bilde fra én hendelse til en aktuell hendelse har vært brukt som humoristisk grep i en rekke norske medier i en mannsalder.  NRK-programmet «Nytt på nytt» har vært bygget rundt en slik praksis i 16 år. I fall Finansavisens notis skulle dømmes for brudd på VVP, må nær samtlige poeng i Nytt på nytts historie gi tilsvarende fellelser for brudd på VVP. Det er selvfølgelig meningsløst. Når Finansavisen i tillegg trykket notisen på baksiden, som har vært Finansavisens humorside i 23 år, er det åpenbart at dette ikke representerer noe som helst brudd på VVP.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på Finansavisens bakside – humorside – som omtaler en hendelse der skuespilleren Nils Ole Oftebro skulle på kino med sine barnebarn, men ble avvist fordi barna var for unge. Oftebro hadde selv kontaktet Aftenposten for å informere publikum om reglene. Samtidig beklaget han overfor kinovaktene at han hadde blitt sint.

Klager er Nils Ole Oftebro. Han mener Finansavisen har brutt god presseskikk ved å bruke et ti år gammelt bilde som ble tatt i forbindelse med en forestilling og som ikke har noe med saken å gjøre. Videre viser han til at avisen har tillagt ham et utsagn han ikke brukte i den omtalte hendelsen på Colosseum kino.

Finansavisen avviser klagen. Avisens redaktør viser til at det dreier seg om en notis på humorsiden og at Pressens Faglige Utvalg ikke har for vane å overprøve revytekster og illustrasjoner til slike. Det vises til at illustrasjonen viser klageren i en aggressiv og morsom situasjon, lik den episoden som omtales og som klager selv har beklaget.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis si seg enig med Finansavisen i at avisens bakside er tilstrekkelig innarbeidet som humorside, godt kjent for avisens lesere. Imidlertid må det understrekes at presseetikken og PFUs arbeidsområde også omfatter humor, så lenge den er publisert i medier som er redaktørstyrte og dermed underlagt Vær Varsom-plakatens regelverk. Men listen for å felle humor for brudd på god presseskikk, og forsøk på humor, må nødvendigvis legges høyt.

I det foreliggende tilfellet har Finansavisen brukt et bilde med sitatet «Har du prøvd å suge din egen pikk?» som illustrasjon til en humoristisk tekst om «Da bestefar klikket». Kilde for det hele er Aftenposten. Slik utvalget forstår publiseringen, er bildet derfor en utfyllende forklaring til det omtalte opptrinnet utenfor kinosalen med barnebarnet.

Klageren viser til bildebruken og Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, om krav til varsomhet med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Verken i bildetekst eller på annen måte gjøres det oppmerksom på at bildet og sitatet er hentet fra en teateroppsetning for mange år tilbake. Det framstår tvert imot som en dokumentasjon på hva som faktisk skjedde på kinoen – uten referanse til det påstått opprinnelige. Leseren gis dermed ingen annen ramme for å tolke humoren enn at det var på denne måten «bestefar klikket».

Utvalget mener at Finansavisen med fordel kunne ha opplyst i hvilken sammenheng bildet var tatt. Men slik utvalget ser det, må ytringsfriheten og retten til å drive satire i dette tilfellet ha forrang i en presseetisk vurdering. Utvalget viser til at Finansavisens siste side for sitt publikum har et satirisk og humoristisk innhold.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Finansavisen ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug,
Eva Sannum, Amal Aden

Note: Klageren har vært varamedlem i Pressens Faglige Utvalg, som representant for allmennheten i årene 1997 og 1998.