Vågsenteret mot Finansavisen

PFU-sak 045/16


SAMMENDRAG:

Finansavisen hadde onsdag 10. februar 2016 en artikkel med tittelen «OneCoin: Nordmenn låner opp boliger i håp om å bli rike. Pyramide lokker med milliongevinster».

Ingress:
«Spill: Sats 1.200 kroner og vinn 24.000. Eller sats 338.000 og vinn 62 millioner. OneCoin er det nye pyramidespillet fordekt som det nye BitCoin.»

Videre:
«På kjøpesenteret Vågsenteret i Ytre Enebakk selges nå pyramidespillet OneCoin Under påskudd av å være det nye BitCoin handler det imidlertid om salg av pakker med såkalte «Tokens» som formerer seg i ekspressfart når det med jevne mellomrom gjennomføres splitt slik at antallet fordobles, uten at det samtidig skjer noe med verdien.»

Artikkelen var også publisert på hegnar.no, med tittelen «Pyramidetullinger lokkes med milliongevinster».
KLAGEN:

Klager er kjøpesenteret Vågsenteret ved senterets leder. Hun skriver at verken butikker eller stands på senteret selger dette, og at artikkelen blir en sverting av et lite lokalt senter og bidrar til negativ omtale. Hun mener at leseren lett kan villedes til å tenke at dette selges inne på senteret. Hun mener også at senteret skulle fått mulighet til samtidig imøtegåelse. Dette ville i så fall ha oppklart misforståelsen.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.
TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen avviser klagen. Avisen anfører at artikkelen overhodet ikke handlet om Vågsenteret, men om pyramidespillet OneCoin. «Vågsenteret ble nevnt i én setning der det ble oppgitt som stedsangivelse hvor våre kilder hadde observert verving til dette pyramidespillet Hele artikkelen handlet om hvordan pyramidespillet var bygget opp og hvilke gevinster som ble lovet. Vågsenteret ble utover stedsangivelsen ikke nevnt med et eneste ord. Ikke på noen som helst måte er det rettet kritikk mot Vågsenteret eller dets ledelse.»

Avisen nevner også at den heller ikke har skrevet at pyramidespillet selges av en butikk i senteret og mener at man må være en særdeles fintfølende senterleder for i det hele tatt å tenke en slik tanke. Det opplyses i avisens tilsvar at dens to kilder har observert salgsvirksomhet på senterets kafe og i et tilfelle forsøk på salg rettet mot en butikkansatt.
Klageren hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en formulering i en artikkel i Finansavisen om pyramidespillet OneCoin. I begynnelsen av artikkelens brødtekst opplyses det at «[P]å kjøpesenteret Vågsenteret i Ytre Enebakk selges nå pyramidespillet OnCoin».

Klager en kjøpesenteret ved dets leder. Hun mener formuleringen er en sverting av senteret, i og med at ingen av senterets butikker selger produktet. Klageren mener det ikke ble utvist tilstrekkelig saklighet og omtanke og anfører også at en henvendelse om kommentar kunne avklart det hele.

Finansavisen avviser klagen. Det vises til at avisen ikke har skrevet at OneCoin selges av butikker på senteret og at senteret kun var en stedsangivelse der kilder har observert verving av kunder.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den påklagede artikkelen handler om et fenomen som absolutt fortjener kritisk omtale, og at Vågsenterets lokaler har vært arena for verving av kunder. Utvalget forstår at senteret gjerne skulle vært den påklagede formuleringen foruten og mener Finansavisen kunne ha spesifisert at dette ikke skjedde i regi av senteret. Men utvalget må, i likhet med Finansavisen, slå fast at det først og fremst er snakk om en stedsangivelse.

Utvalget kan heller ikke se at den påklagede formuleringen skulle utløse noen rett for senteret til samtidig imøtegåelse, slik det kreves i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.
Finansavisen har ikke brutt god presseskikk.
Oslo 26. april 2016

Alf Bjarne Johnsen,
Alexander Øystå, Frode Hansen, Ellen Ophaug,
Henrik Syse, Eva Sannum, Amal Aden