argaste.com v. (NN) mot Romsdals Budstikke

PFU-sak 037/02


SAMMENDRAG:

Romsdals Budstikke brakte onsdag 20. februar 2002 en papir- og nett-artikkel med tittelen ” Mobbet etter missekåring”. I ingressen står det:

”RAUMA: Lise Åndal (19) fra Åndalsnes har nådd høyt i missekonkurranser i det siste. Det har kostet henne dyrt. På en lokal nettside har hun blitt hengt ut og mobbet fordi hun har vært med”.

Oppslaget er illustrert med et bilde av jenta med en bærbar pc på fanget. På PCen kan man se et bilde av en lettkledd kvinne. I billedteksten står det:

”Lise Åndal er glad for at det som er skrevet stygt om henne er fjernet fra den lokale nettsiden”.

I teksten går det fram at Åndal tok kontakt med politiet da hun ble gjort oppmerksom på forholdet. En av de ansvarlige for nettstedet argaste.com lovet å fjerne innholdet da politiet tok kontakt.
”Lise Åndal er overbevist om at noen i redaksjonen har skrevet det som har stått om henne på nettstedets hovedside. –Det som sto på hovedsiden må være fra redaksjonen. Det som sto inni som leserinnlegg kan nok være fra andre, sier Lise Åndal. Som redaksjonsmedlemmer er (NN), (XX) og (YY) oppført med svenske kallenavn på nettstedets hovedside”.

Sak nr. 037/02

Under stikktittelen ”Redaksjonen beklager”, går det fram at redaksjonen har beklaget teksten på sin hovedside dagen etter. Redaksjonens tekst gjengis, og det står følgende:

”’De fleste har kanskje fått inntrykk at vi i redaksjonen skriver dritt om diverse lokale helter/heltinner. Det er så uriktig som det kan få blitt. I tillegg til diverse ting som vi skriver på denne siden har vi et såkalt forum der de som vil kan skrive innlegg. I begynnelsen gikk det bra, men som med de fleste forum, så kom det enkelte svake sjeler, med null form for nettikette og slengte dritt om utenforstående. Enkelte vil kanskje spørre hvorfor vi ikke var harde på sensuren fra begynnelsen av. Som svar kan vi ikke si annet enn at vi burde vært det, men sånn ble det altså ikke’, skriver redaksjonen i beklagelsen. Det blir også avvist at det er noen fra redaksjonen som har skrevet negativt om Lise Åndal på hovedsiden”.

KLAGEN:

Klageren, de tre navngitte redaksjonsmedlemmene i argaste.com, reagerer på at de ikke er blitt kontaktet før artikkelen kom på trykk. ”Det er kun ’rykter’ fra Lise Åndal som ligger til grunn”.

TILSVARSRUNDEN:

Romsdals Budstikke oppfatter klagerne slik at ”de ikke er gitt tilsvarsmuligheter når de ble utsatt for kritikk i vår artikkel”. Avisen påpeker at den ble kjent med saken gjennom et oppslag i Åndalsnes Avis, hvor (NN) skal ha vært intervjuet. Redaksjonen forsøkte å nå (NN) på hans mobil uten å lykkes. ”Men på nettstedets egen side hadde redaksjonen allerede lagt ut en redegjørelse om saken ( på bakgrunn av det tidligere oppslaget i Åndalsnes Avis), der de benekter å stå bak mobbingen. Denne refererer vi…Romsdals Budstikke vil derfor hevde at (NN), (XX) og (YY) har fått formidlet sin versjon, og sitt svar på anklagene fra Lise Åndal i det som står på trykk og på nett påfølgende onsdag 20.02.02”.

Romsdals Budstikke viser også til at klagerne er tilbudt å kommentere saken ytterligere både i intervjuform og i leserbrevsform, uten å ha benyttet seg av tilbudet.

Klagerne opprettholder anklagen mot avisen, og mener at redaksjonen burde tatt kontakt med dem før de publiserte ”artikkelen med en tydelig negativ vinkling mot oss”.

Romsdals Budstikke har ingen ytterligere kommentarer.

Sak nr. 037/02

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Romsdals Budstikke om en jente som skal ha blitt mobbet på et nettsted etter en missekåring. Klagerne, de navngitte nettansvarlige, reagerer på at de ikke ble kontaktet for kommentar. De mener at avisens referering fra deres beklagelse på nettstedet ikke tilfredsstiller kravet om samtidig imøtegåelse. Klagerne viser til at den gjengitte beklagelsen ble laget før artikkelen i Romsdals Budstikke kom på trykk, og beskyldningene i artikkelen er derfor ikke reelt imøtegått.

Romsdals Budstikke hevder at avisen forsøkte å nå en av de ansvarlige flere ganger på mobil, men uten å lykkes. Avisen valgte derfor å gjengi nettstedets egen redegjørelse om saken, selv om den var en reaksjon på Åndalsnes Avis’ omtale av samme sak. Redaksjonen viser til at klagerne i den publiserte redegjørelsen får gitt sin versjon av hendelsen og dessuten beklage omtalen av jenta. Romsdals Budstikke anfører at klagerne har takket nei til tilbudet om å kommentere saken ytterligere både i intervju- og leserbrevsform.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: ”De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger”.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Romsdals Budstikke har gjengitt deler av klagernes beklagelse, som var publisert på deres eget nettsted. Etter utvalgets mening er imøtegåelsesretten i dette tilfellet tilstrekkelig ivaretatt gjennom gjengivelsen fra redegjørelsen. Utvalget legger vekt på at klagerne på den måten samtidig får kommentert bakgrunnen for omtalen og avvist at det var de som sto bak skriveriet om jenta. Utvalget merker seg også at klagerne ble gitt anledning til ytterligere å kommentere saken på leserbrevplass, men uten å benytte seg av denne.

Romsdals Budstikke har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. august 2002

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen

3