Anne?Marie Sæther Holland mot Varden

PFU-sak 035/13


SAMMENDRAG:
Varden publiserte en nyhetsartikkel på nett mandag 28. januar 2013 (kl 12:39) med tittelen: «Kvinne (78) omkom i husbrann»* og bildet:
* Artikkelen ble løpende oppdatert og hadde en annen tittel først: «Brann på Notodden».
Ingressen:
«Kriminalteknikere fra politiet skal, ifølge telemarkspolitiets operasjonsleder, sannsynligvis undersøke branntomten tirsdag, etter at en kvinne mistet livet i en boligbrann på Notodden mandag.»
Brødteksten:
«Vidar Aaltvedt, operasjonsleder ved Telemark politidistrikt, forteller mandag kveld at brannvesenet fortsatt holder på med slukningsarbeidet etter boligbrannen på Notodden. Det var like før klokken to mandag ettermiddag at politiet opplyste at en person ble funnet omkommet etter brannen.
Sendes til obduksjon
– En 78 år gammel dame, som bodde i huset, er funnet omkommet, meldte operasjonsleder Aadne Røilid i Telemark politidistrikt mandag ettermiddag. Hun skal ha vært den eneste personen i huset da brannen oppstod. – I følge opplysninger politiet har innhentet, var det ikke flere personer i huset, opplyser Røilid. – Personen som mistet livet blir sendt til obduksjon på rettsmedisinsk institutt i Oslo i kveld, sier Aaltvedt mandag kveld, og legger til at kriminalteknikere fra politiet sannsynligvis reiser ut for å undersøke branntomten tirsdag.
Deler av huset raste sammen
Boligen ligger i Stiviveien på Notodden. – Huset er overtent, sa operasjonsleder Røilid i halv ett-tiden mandag ettermiddag. Kort tid etter, mens mannskapene holdt på med slukningsarbeid, raste deler av huset.
Politiet etterforsker brannen
Brannvesen, politi og ambulanse rykket ut til stedet like før klokken 12.30 mandag. – Politiet etterforsker saken videre, både teknisk og taktisk, melder Røilid. Hva som forårsaket brannen er foreløpig uvisst.»
Artikkelen var illustrert med et bilde av det brennende huset. Også en 20 sekunders video av brannen ble publisert.

KLAGEN:

Klager er niesen til den av avdøde kvinnen. Hun skriver: «Jeg mener at journalister har plikt til å undersøke om liv har gått tapt og om de pårørende i så fall er varslet før ulykker og tragedier legges ut i offentligheten. Jeg mener at det bryter med god presseskikk jmf § 4.6. i Vær Varsom-plakaten.»

Klager hevder at bilder og video av brannen ble lagt direkte ut på nettet 15-20 minutter etter at brannen startet og før de nærmeste pårørende var varslet. Hun skriver: «Vi som pårørende visste at den 78 år gamle kvinnen som bodde i huset var syk og som regel hjemme, og fikk sjokk da vi så denne tragedien på pc skjermen. Vi mener at det er svært uetisk å stå inne på gårdstunet og filme hele brannforløpet på nært hold mens en kvinne brenner inne i huset. Jeg som pårørende har vært i kontakt med redaktørene i de tre nevnte aviser, lagt fram min sak og fått fjernet videoen i ettertid. Deler av den ligger fortsatt i Vardens videoarkiv.»

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Varden avviser klagen, men skriver: «Det er lett å forstå sjokket og usikkerheten til de pårørende når de blir oppmerksomme på en brann via media. Derfor er vi også tilbakeholdne med opplysninger i forbindelse med slike tragedier.»

Det vises til at artikkelen ble oppdatert flere ganger i løpet av dagen, og at den første tittelen var ”Brann på Notodden”. Det opplyses videre at videoen ble publisert på et senere tidspunkt enn det som påstås: «Med tanke på varsling, kjøring og teknikk er ikke det mulig.» Også meldingen om at dette var en dødsbrann opplyses det at Varden ventet med til politiet frigjorde opplysningen.

Varden skriver: «Det er vanlig å ta bilder og video av hus og bygninger som brenner, og vi synes det er problematisk hvis vi skal vente med publisering til politiet eller andre godkjenner det.»

Videre vises det til kontakt med klager i etterkant, og det anføres at avisen på bakgrunn av dette valgte å publisere «en liten ”forståelse”» i avisen (vedlagt). Det vises også til at Varden fjernet videoen fra fronten (førstesiden).

Klageren skriver: «Varden mener at de ikke la videoen rett ut på nettet, at det ikke er mulig. I min klage skrev jeg at den lå ute på nettet 15/20 min etter at brannen startet. Det så jeg på tidspunktet som sto under videoen på nettet. Videre mener de at de hadde imøtekommet min klage ved å skrive en slags forståelse for min reaksjon i Varden 02.02.13. En forståelse er ikke det samme som en beklagelse, og den forståelsen var en forståelse for min reaksjon, ikke noe annet. Da jeg snakket med redaktør Lars Kittilsen på telefon 01.02.13, ga han uttrykk for at han var redd de ville bli felt i PFU, og jeg fikk inntrykk av at det var derfor han ville sette inn denne «forståelsen», for at jeg ikke skulle kontakte PFU. Han sa han var villig til å fjerne videoen, men den lå fortsatt på Vardens videoarkiv.»

Videre skriver klager: «Jeg mener at en tragisk brann der en eldre kvinne omkommer ikke har så stor nyhetsverdi at den må legges direkte ut på nettet […] En video av et brennende hus på Notodden/Heddal er noe som de aller fleste vet hvor/hvem er, og i dette tilfellet før de nærmeste pårørende. […]Jeg registrer at media er svært raske til å legge ut ulykker og tragedier på nettet, og media unnskylder seg med at slik er det blitt, og at de har en plikt til dette, konkurranse media mellom osv. Men er dette en utvikling vi ønsker? Jeg trodde at Vær Varsom-plakaten betydde at man faktisk skal være etisk i det man formidler, at man skal tenke på dem som eventuelt rammes. I denne saken der hele huset var overtent på få minutter, der det var kjent at et eldre, sykt menneske bodde alene, var sjansen stor for at ulykken hadde skjedd, og jeg kan ikke forstå at saken hadde så stor nyhetsverdi at den måtte formidles umiddelbart før vi visste omfanget.»

Varden har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Varden om en brann i Telemark hvor en kvinne omkom.
Klager er avdødes niese. Hun reagerer på at avisen publiserte et bilde og en video av det brennende huset før pårørende var varslet om brannen. Klager mener brannen ikke hadde så stor nyhetsverdi at bilder og video måtte legges ut så raskt. Det vises til at man ut i fra bildene forsto hvor det var og hvem det gjaldt.

Varden har forståelse for klagers reaksjon, men anfører at det er vanlig å publisere bilder og video av hus og bygninger som brenner, og mener det er problematisk hvis avisen skal pålegges å vente med publisering av slike bilder til politiet eller andre godkjenner det. Ellers vises det til at dette var en hendelsesnyhet som ble løpende oppdatert, og at meldingen om dødsfall ble publisert etter at politiet hadde frigjort opplysningen. Det vises ellers til kontakt med klager, og at avisen har publisert en forståelse for klagers reaksjon i etterkant av artikkelen, og også fjernet videoen fra fronten.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at konsekvenser av ulykker og branner mange ganger først vil være kjent i etterkant, og at mediene selvfølgelig må kunne omtale en brann før pårørende er varslet (jmf. medienes rett til å informere). Når det er sagt, er det mange måter å omtale en slik hendelse på. Utvalget har gjentatte ganger uttalt at dekningen av ulykker må bygge på gjennomtenkte avveininger mellom hva slags informasjon publikum trenger, og hensynet til ofre og pårørende. Dette for å hindre at mennesker som allerede er hardt rammet skal bli påført ytterligere belastninger.

I det påklagede tilfellet publiserte Varden bilde og video av et brennende hus meget kort tid etter at brannen ble meldt, og før avisen hadde forsikret seg om at berørte var underrettet om hendelsen. Utvalget mener at bildene er geografisk identifiserbare og at bilde og video var publisert på et for tidlig tidspunkt. Det legges vekt på at dette ikke dreier seg om en brann i tett bebyggelse med mange berørte. Utvalget viser til punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten, hvor det står: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er varslet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

Varden har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden