Bjørn Viggo Nilsen mot Demokraten

PFU-sak 031/18


SAMMENDRAG:

Demokraten publiserte torsdag 9. november 2017 en sportskommentar med tittelen «Håpet lever igjen på alle fronter!».

Artikkelen handlet om forskjellige lokale idrettshendelser.

Et stykke ned i teksten, kom følgende avsnitt:

«Ettersom det er tirsdagskamp er det å håpe at Stjernen-spillerne ikke er på by’n mandagskvelden… Ifølge styreleder Bjørn-Viggo Nilsens fremstilling på Stjernens egen podcast og senere Nettavisen, kan det oppfattes som at det er et alkoholproblem blant Stjernen-spillerne. Og at det har fått sponsorer til å reagere og vurdere sin støtte til klubben. Alkoholproblematikken avvises blankt av spillerne og negative sponsorer kjenner ikke mangeårig markedssjef Ørjan Løvdal til.»

Videre stod det:

«I denne saken har vi stor forståelse for at spillerne reiser bust mot uttalelsen. Nå har samme styreleder skapt seg et ry for å komme med tåpelige utspill i media, men dette er mer alvorlig enn vås om topp-3. Her setter han, etter vår oppfatning, klubben og spillerne urettferdig i vanry. Ingen i Stjernen våger å stå opp mot ham, men han burde offentlig beklage uttalelsene om spillergruppen som vi vil hevde er grunnløse. Og uansett om det hadde funnet sted omgang med alkohol uforenlig med toppidrett, burde styrelederen tatt opp problemet på bred front internt fremfor å skjemme ut klubben i all offentlighet. Vi har ikke hørt at så har skjedd.»

 

Torsdag 16. november publiserte Demokraten en rettelse, etter å ha vært i kontakt med Stjernen-leder Bjørn Viggo Nilsen. Tittelen var: «Beklagelse og presisering etter påstand i en sportskommentar».

Det stod:

«I Demokraten torsdag 9. november omtalte vi i en sportskommentar noen uttalelser fra Stjernens styreleder Bjørn-Viggo Nilsen (bildet). Der ble det også hevdet at ‘ingen i Stjernen våger å stå opp mot ham’. Styrelederen mener ‘ingen’ her betyr hele klubben og tar avstand fra påstanden. I ettertid kan vi beklage at i denne påstanden tok vi munnen for full og betraktningen ble for generell. For alt vi vet kan diskusjonen og meningsutvekslingene gå så bysta fyker i styret eksempelvis. Vår bakgrunn var at vi har fått flere innspill fra nåværende og tidligere tillitsvalgte, ex-ledere og medlemmer som vedgår at de kvier seg for å fremme kritikk og stille kritiske spørsmål stil styrelederen. Vi kjenner ikke alle klubbens medlemmer. Derfor var det for drøyt av oss å påstå at ‘ingen’ i Stjernen våger å stå opp mot ham. Det har vi, i forhold til ovennevnte, ikke belegg for å hevde. Det ble feil og det kan vi bare beklage.»

 

KLAGEN:

Klager Bjørn Viggo Nilsen, styreleder i Stjernen, som klager via advokat Rune Gaustad. Klager mener at Demokraten har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.1, om åpne kilder
  • Punkt 3.2, om anonyme kilder
  • Punkt 3.7, om korrekt sitering
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om privatliv
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager viser til at Demokratens kommentarartikkel bygger på en podkast der Nilsen deltok, og ifølge klager gir Nilsen ingen uttalelser i podcasten om at det er et alkoholproblem i Stjernen. Klager skriver:

«Nilsen gir imidlertid opplysninger om at sponsorer har reagert på at de har truffet spillere på byen før kamp og gitt ham melding om sitt syn på dette. Det foreligger ingen påstander om at spillerne har drukket alkohol, men at de har vært tilstede på byen.»

Klager viser videre til en artikkel i Nettavisen der Nilsen avviser alkoholproblemene.

Nilsen ble ikke kontaktet før publisering, og han fikk dermed ikke muligheten til å imøtegå påstandene i artikkelen, understreker klager. Klager reagerer sterkt på karakteristikkene i kommentaren, og at Demokraten skrev at «[i]ngen i stjernen våger å stå opp mot [Nilsen]».

Sekretariatet leverte klagen til PFU med forslag om ikke brudd etter forenklet behandling i møtet 29. mai 2018. Utvalget ønsket imidlertid full behandling av saken, og sekretariatet satte derfor i gang tilsvarsrunde.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Demokraten kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener kommentaren bygger på faktiske forhold, bortsett fra ett punkt, som avisen raskt rettet og beklaget.

Demokraten viser til podcasten som kommentaren bygger på. Avisen skriver:

«Siden podkasten fortsatt er tilgjengelig på YouTube, har vi latt flere personer høre gjennom podkasten, og alle har kommet til samme konklusjon: Stjernens leder beskylder egne spillere og hockeymiljøet generelt for å drikke for mye alkohol, og i tillegg fremsetter Nilsen svært negative og belastende uttalelser om Ørjan Løvdal, klubbens egen markedssjef og mest meritterte spiller.»

 

Opplysningen som Demokraten innrømmer ikke å ha hatt dekning for var at ingen tør å si imot Bjørn Viggo Nilsen i Stjernen.

«Her har vi videreformidlet et inntrykk fra miljøet rundt klubben, men uten å kontrollere om det er et absolutt faktum. Men til gjengjeld har vi rettet og beklaget feilen og påstanden på en måte som har nådd frem til våre lesere, nemlig en sidetopp over fem spalter. Vi mener at denne beklagelsen har utlignet det presseetiske bruddet som vi har gjort oss skyld i.»

 

Klager kommenterte etter dette opplysninger om minnelig ordning-dialogen som mislyktes mellom partene.

 

Demokraten hadde ikke mer å tilføye.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en kommentartikkel i Demokraten. I kommentaren ble styrelederen i Stjernen Hockey kritisert for sin lederstil og for uttalelser om alkoholkonsum blant lagets spillere.

Klager er den omtalte styrelederen, som klager via advokat. Han avviser at han har sagt at lagets spillere har drukket alkohol – han har bare sagt at de er blitt sett på byen, mener han. Ifølge klager er anklagene i artikkelen uriktige. Videre mener klager at han burde fått samtidig imøtegåelse til påstandene.

Demokraten kan ikke se at god presseskikk er brutt. Slik avisen ser det, bygger kommentaren på faktiske uttalelser som Stjernens styreleder kom med i en podkast. Demokraten er imidlertid enig i at en av påstandene i artikkelen manglet dekning, og opplyser at den derfor ble presisert og beklaget i avisen et par dager senere.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Demokraten var i sin fulle rett til å kommentere styrelederens uttalelser og lederstil. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.1 slår fast at det er den ansvarlige redaktør som avgjør hva som skal publiseres.

PFU understreker videre at presseetikken gir rom for egne tolkninger og sterke meninger på kommentarplass. Takhøyden skal være stor, og angrep som provoserer og krenker, bryter ikke nødvendigvis med god presseskikk.

Slik PFU ser det, kommer det tydelig frem at det er kommentatorens meninger som uttrykkes i den påklagede artikkelen. Utvalget kan ikke se at kommentaren inneholdt opplysninger som utløste krav om samtidig imøtegåelse, jf. VVP punkt 4.14. PFU mener kommentaren imidlertid utløste retten til tilsvar i etterkant, jf. VVP punkt 4.15, og utvalget påpeker at det er den angrepne part som selv må be om å få komme til orde når denne retten utløses.

PFU merker seg videre at Demokraten har presisert og beklaget en formulering. Utvalget mener dette var i tråd med VVP punkt 4.13, som sier at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Demokraten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. januar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes