NN mot Dagbladet

PFU-sak 029/01


SAMMENDRAG:
Dagbladet brakte onsdag 24. januar 2001 en nyhetsreportasje med hovedtittelen « Lærer siktet for sexmisbruk ». Ingressen lød:
« TROMSØ (Dagbladet): Ansatte, elever og foreldre fikk i går sjokkmeldingen om at en av skolens lærere nettopp var blitt pågrepet. Den 35 år gamle læreren er siktet for å ha sexmisbrukt en 15-årig elev over en periode på to år. »
I artikkelen, der skolenavnet framkommer, opplyses det videre at «en rekke jenter som er elever ved skolen ble avhørt av politiet i går. Tromsøpolitiet jobbet på spreng for å sikre seg informasjon foran dagens fengslingsmøte. Flere elever kan være misbrukt.» Politiadjutant Eirik Dalebø Lohne bekrefter overfor Dagbladet at siktede ble pågrepet i sitt hjem. «Gårsdagens pågripelse og orientering til ansatte, elever og foreldre skal ha blitt forsert på grunn av lekkasjer til media.»
Reportasjen var illustrert med et stor bilde fra gymsalen på den omtalte skolen, der foreldre kvelden før var samlet til orienteringsmøte.
I en underartikkel med tittelen « 15-åringens far ?truer? politiet » het det i ingressen:
« TROMSØ (Dagbladet): Den 15 år gamle jenta brøt i helga sammen overfor foreldrene. Faren advarer om at han selv vil ?iverksette tiltak? dersom politiet svikter. »
Og videre i artikkelen:
« Jentas far lar seg intervjue anonymt i dagens utgave av avisa Tromsø. Han forteller at han i utgangspunktet ønsker full offentlighet om saken: – Politiet har imidlertid bedt meg om å få en sjanse til å oppklare overgrepene som vår datter er utsatt for, og de øvrige påståtte forholdene som skal ha funnet sted. Jeg har etterkommet anmodningen, sier han til Tromsø.
Han legger til: – Men jeg har også gitt politiledelsen beskjed om at dersom de svikter meg og familien, vil jeg iverksette de nødvendige tiltak. Faren sier videre til Tromsø at han ikke har noen grunn til å tro at politiet ikke tar saken seriøst. »

KLAGEN:
Klager er den omtalte faren, som skriver:
« Jeg anklager Dagbladet for ukritisk å ha lånt, videreformidlet og forsterket uriktige opplysninger av kollega Tromsø. Uten å ha snakket med ham, fastslår Dagbladet at 15-åringens far truet politiet. Det hevdes også at han lar seg intervjue. Etter min mening er det nettopp det jeg ikke gjør, jeg er derimot blitt offer for et banalt og skadelig fantasiintervju. »
TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet opplyser at avisens journalist i Tromsø dekket overgrepssaken og sendte den over til hovedredaksjonen i Oslo like før deadline. «For sikkerhets skyld sjekker han lokalavisenes dekning av saken og finner like før midnatt at avisa Tromsø i sin onsdags-utgave vil ha et intervju med den mindreårige elevens far. Vår journalist valgte å lage en liten sak på dette – basert på de opplysninger som sto i Tromsø. Tre ganger i løpet av den korte saken, henviste han til Tromsø.»
« Vi hadde på dette tidspunkt ikke anledning til å ettersjekke alle opplysninger som sto i Tromsø – dels på grunn av tidspresset opp mot deadline, men også fordi avisa hadde intervjuet faren anonymt. Vi hadde altså ingen kunnskap om farens identitet. Vi hadde grunn til å tro at det Tromsø skrev var riktig fordi det iintervjuet blant annet sto: ? Faren sier han i utgangspunktet ønsket full offentlighet om saken. ? »
Slik Dagbladet ser det, vil det avgjørende i klagen være om avisen «gjorde rett eller urett i å sitere avisa Tromsø på deres intervju med faren». Avisen peker selv på Vær Varsom-punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger.
«Dagbladet ønsker å påpeke at NN ikke har tatt kontakt med Dagbladet etter at saken sto på trykk, for å påvise faktiske feil i vår sak. Vi har med andre ord ikke hatt mulighet til å korrigere eventuelle faktiske feil i avisa. At han reagerer på det som presenteres som et intervju i avisa Tromsø, og vår gjengivelse av dette, ble vi først kjent med i klagen til PFU.»
Videre viser Dagbladet til at « det er lang praksis i norsk presse for å sitere andre medier ». «På mange måter er sitatnyheter selve livsgrunnlaget for enkelte etermedier som f.eks. NRK-radio. (…) Også nyhetsbyråer som NTB siterer flittig fra andre medier.» Dagbladet henviser for øvrig til PFU-sak 193/99 (Namdal sykehus mot Se og Hør), der utvalget konkluderte med at bladet ikke hadde brutt god presseskikk.
«Når det gjelder å sitere fra andre medier i saker med rask nyhetsutvikling, må vi kunne tro at det etiske er ivaretatt i avisen hvor artikkelen først sto på trykk. Det kan ikke forventes i slike saker at vi skal gjøre enhver undersøkelse en gang til.»
Klageren har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Dagbladet på bakgrunn av at en lærer var anmeldt for seksuell omgang med minst én elev ved en navngitt skole. Klageren er far til tenåringsjenta som først innleverte politianmeldelse. Faren reagerer sterkt på at Dagbladet har videre-formidlet uttalelser han angivelig skal ha gitt til avisen «Tromsø», uten selv å kontrollere riktigheten av utsagnene.
Dagbladet hevder å ha handlet i god tro ved å sitere fra Tromsø-avisen. På grunn av tidspress opp mot deadline maktet ikke journalisten å ettersjekke uttalelsene som ble tillagt klageren. Dagbladet la dessuten vekt på at klageren ikke var navngitt. For øvrig påpeker Dagbladet at klageren senere ikke har tatt kontakt med redaksjonen for å få rettet mulige feil.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt understreke redaksjoners selvstendige ansvar ved videreformidling av opplysninger fra andre presseorganer. Prinsippet om kildekritikk og kontroll av opplysninger, slik dette er nedfelt i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, må også gjøres gjeldende i slike sammenhenger.
I det påklagede tilfellet kan utvalget imidlertid forstå at Dagbladet ikke hadde grunn til å betvile riktigheten av det som måtte oppfattes som klagerens uttalelser til avisen «Tromsø». Siden klageren i utgangspunktet ikke var navngitt, måtte det under alle omstendigheter bli vanskelig for Dagbladet å kontakte ham for kontroll . Nettopp fordi klageren er anonymisert også i Dagbladet, kan ikke utvalget se at avisen kan klandres for sin handlemåte.
Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 25. april 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen