Kim Steinar Kjærner-Strømberg mot Document.no

PFU-sak 028/21


SAMMENDRAG:

 Document.no publiserte lørdag 6. februar 2021 en artikkel med tittelen:

«Hva er bakgrunnen for konflikten mellom Demokratene og Nye

Borgerlige?»

I artikkelen stod det:

«Kim Steinar Kjærner-Strømberg ble valgt til partileder i Demokratene i 2016. Valgkampen var bygget på løgn og manipulasjon, hevdet sentrale representanter for partiet. Morgenbladet ved journalist Simen Sætre ettergikk saken og bekreftet i hovedsak historien.

Nå leder Kjærner-Strømberg partiet Nye Borgerlige, og bruker angivelig mye av sin tid på å sverte sitt gamle parti Demokratene. Ifølge Kjærner-Strømberg er det ingen konflikt mellom partiene: Jeg har ingen konflikt med Demokratene. Jeg ønsker dem lykke til i 2021 valget. Jeg ønsker også Geir Ugland Jacobsen lykke til som påtroppende leder. Vi er politisk uenig og det er på ingen måter unormalt.

Men stemmer dette med virkeligheten? Vi har undersøkt saken nærmere.»

I artikkelen het det videre:

«I 2016 kom Kjærner-Strømberg inn i partiet som et friskt pust. Demokratene slet med å skaffe medlemmer og velgere. Elendig økonomisk styring og intriger hadde skadet partiets renommé. På landsmøtet i Kristiansand i 2016 imponerte Kjærner-Strømberg delegatene, og fremsto som en svært dyktig person med en imponerende CV, ifølge Morgenbladet.

Han fortalte at han hadde jobbet for Norsk Hydro, og hadde bakgrunn fra finans og gründervirksomhet i USA. Han fikk tilbud om å være foreleser ved Universitetet i Oslo, men takket nei. Dessuten hadde erfaring fra Delsenatet i Pennsylvania.

‘Han var en av førstekandidatene for McCain som analytiker i demografisk segmentering. Utrolig nok takket han nei. Det foreligger artikkel på dette Capitol hill.’

Opplysningene imponerer daværende nestleder Ellen Simonsen: ‘Jeg er gob smacked’.

‘Da han kom til Norge i 2010 oppsøkte han UIO for å finne jobb. Han ble først gjesteforeleser og da man skulle skjekke han ‘credentials’ så kom alt dette fram. Han var først gjesteforeleser på lavere grad i sosøk. Så ble han tilbudt jobb som fast foreleser i amerikansk politikk m.m. Da sa han nei. Fikk da jobb i GS’.

GS må i sammenhengen tolkes som Goldman Sachs.

Kjærner-Strømberg benekter ikke fremstillingen, men er flattert: ‘Dette var voldsomt. Foretrekker litt mer anonymitet.’ ‘Forøvrig var McCain ikke my cup of tea. Det var årsaken. For liberal.’

Morgenbladet undersøkte saken, og fant ingen spor etter Kjærner-Strømberg i noen av de institusjonene (…)»

 I kommentarfeltet ble klager i tre innlegg henholdsvis omtalt som psykopat, svindler og løgner.

 

KLAGEN:

 Klager er Kim Steinar Kjærner-Strømberg, som mener Document har brutt god presseskikk på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP): 1.1. 1.2, 2.1, 2.7, 2.8, 3.2, 4.14. 4.15. og 4.17

Klager skriver:

«Når slike sterke beskyldninger og anklager kommer på trykk så burde jeg som rammes av dette, få mulighet til å komme med tilsvar. Det har jeg ikke fått mulighet til, tvert imot så har Document.no med overlegg stengt meg ute også fra deres kommentarfelt Disqus. (…)

I artikkelen fremkommer det en rekke påstander som er både direkte løgn og spekulasjoner. Målet med artikkelen, når jeg ikke har blitt gitt tilsvarsmuligheter og utestengelse, er ikke annet enn et forsøk på karakterdrap.»

Om ansettelsen i Norsk Hydro, skriver klager:

«Undertegnende har jobbet i Hydrogas ASA, senere Hydrogas Norge ASA, som er 100% eid av Norsk Hydro, og var/er datterselskap av Norsk Hydro. Hydrogas ASA og senere Hydrogas Norge ASA, Hydrogas Norge ASA brukte Norsk Hydro logo.

Mitt arbeidsforhold i Hydrogas Norge ASA begynte medio september 1988 og da i produksjon. Jeg fikk så jobb ved Hydrogas ASA sentrallager, og Hydrogas ASA betalte for min utdannelse ved Handelshøyskolen BI.»

Når det gjelder gründervirksomheten viser klager til at han i 2001 startet  et selskap som leide ut norske, medisinske spesialister i Pennsylvania, USA. Han viser til navngitte norske leger som selskapet rekrutterte.

Klager mener artikkelen brakte misvisende informasjon han kunne ha motbevist om han hadde fått tilsvarsmulighet. Klager anfører videre at han hadde lisens til å foreta kjøp og salg av eiendomsinvesteringer i samarbeid med «brokere» innen finans og eiendom: «Lisensen er nå inaktiv og det skyldes at jeg ikke har fornyet den. Som man ser av lisensen, er det ingen anmerkinger.»

Når det gjelder påstandene om falske profiler i sosiale medier, avviser klager at IP-adresser kan spores direkte til ham, og skriver:

«I anledning intervju pr epost ga jeg beskjed om at denne profilen ikke var meg, og la ved bildebevis på at jeg hadde innklaget denne falske profilen til Facebook. Videre er det hinsides det meste å påstå at jeg er denne falske profilen, da vedkommende profil kun legger ut reklame om partiet Demokratene.»

Klager mener videre at den omtalte kollegaen i Document faktisk meldte seg inn i Nye Borgerlige, ikke bare mottok velkomstepost. Han mener også han er feilsitert på spørsmålet om samarbeid med Nye Borgerlige i Danmark, og at Document tolker det omtalte vedtaket i Partilovnemnda feil. Klager mener dette vedtaket går i hans favør.

Klager etterspør også det redaksjonelle ansvaret for kommentarfeltet, jf. VVP 4.17, og skriver:

«Jeg vil påpeke at jeg ikke er utestengt fra Disqus, men utestengt fra å kommentere artikkelen på Document.no.

Leser man kommentarfeltet er det rekke uhyrlige påstander, alt fra psykopat, svindler til løgner.

Da jeg ikke fikk artikkelen/kronikk til gjennomlesning, ikke fikk gitt mulighet til korrigere direkte feil, som påpekt i klagen med vedlegg, ikke tilsvar, og så bli stengt ute fra kommentere artikkelen/kronikk, så er det horrible påstander som fremsettes uten noen form for tilsvarsmulighet.

Dette kan ikke anses som noe annet enn et forsøk på karakterdrap.»

Avslutningsvis er klager svært kritisk til Documents kildevalg, jf. VVP 3.2. Han mener også kildevalget representerer en interessekonflikt og brudd på VVP 1.2, 2.7 og 2.8.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på minnelig ordning.

 

TILSVARSRUNDEN:

 Document.no avviser at redaksjonen kommer med egne påstander i artikkelen, og anfører at avisen henviser og korrekt siterer andre medier, deriblant Morgenbladet og Resett.

Journalisten skriver:

«Han påstår blant annet at jeg har ‘lagt til ord’ i et sitat som gjelder samarbeid med Nye Borgerlige Danmark. Dette er faktisk feil, noe som enkelt kan sjekkes ved sitatet hans i klagen, sammenlignet med sitatet mitt i teksten. Jeg ser dog at det et sted burde stått Nye Borgerlige Danmark, men sammenhengen kommer klart fram i lys av teksten som følger, som er et sitat fra NB Danmark.»

Videre skriver journalisten at hans kollega bekrefter at hun vurderte å bli med av Nye Borgerlige, men aldri betalte kontingenten. Journalisten mener klager ikke kan dokumentere at hun har vært betalende medlem.

Document anfører at avgjørelsen fra Partilovnemda er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder og at saksnummer er oppgitt slik at man enkelt kan finne denne dokumentasjonen.

Om de falske profilene, skriver journalisten:

«Påstandene om at han har disse falske profilene skriver jeg eksplisitt at jeg ikke kan dokumentere, selv om jeg har fått tilsendt noe dokumentasjon på dette, men som jeg ikke kan verifiseres 100 prosent. Men siden dette er rykter som florerer på sosiale medier, er det greit å nevne det, og flere kilder i Demokratene har sagt til meg at denne Facebook-profilen er Strømberg. Faktisk Fakta sier de har IP-bevis på dette. Men disse er ikke forelagt meg, og derfor konkluderer jeg heller ikke i saken.

Dette ble allikevel tatt med for å illustrere at det virker nokså klart at det er en konflikt mellom disse to partiene. Men jeg siterer også Strømberg, som sier det kun handler om politisk uenighet.»

Om ansettelsesforholdene, skriver journalisten:

«Den informasjonen han nå kommer med, om såkalte beviser på ansettelsesforhold her og der, burde vært fremlagt for Morgenbladet i 2016. Hvis Morgenbladet har gjort feil her, så er det Morgenbladet som er synderen.»

Om utestengelsen fra kommentarfeltet og de påklagde kommentarene, skriver journalisten:

«At Strømberg ikke kan kommentere på Document, var ukjent for meg. Jeg har ingen funksjon i forhold til kommentarfeltet, og er nokså ny i Document. Jeg kan heller ikke se at jeg skal ha noe ansvar for hva andre personer skriver i et kommentarfelt som ikke kan modereres av undertegnede.»

Journalisten anfører at hans hovedkilder er Morgenbladet, TV2, NTB og enkelte representanter for Demokratene, i tillegg til Strømberg selv.

Avslutningsvis skriver journalisten:

«Hadde Strømberg bedt om tilsvar i ettertid så ville han sikkert ha fått det. Han er sitert korrekt, og alle hans relevante innvendelser er tatt med der saken krevde dette. Han har ikke kontaktet meg etter at artikkelen kom ut, før nå ved denne klagen til PFU (sendt til min redaktør). Men slik jeg ser det må tilsvarene hans rettes mot de som kommer med påstander, ikke de som refererer allerede skrevne saker, som allerede er offentliggjort.»

 

Klager påpeker, og viser til vedlagt bekreftelse, at Nye Borgerlige i Norge er et søsterparti til Nye Borgerlige i Danmark. Klager mener omtaler dette som løse rykter, noe klager mener er falske nyheter. Klager fastholder at kildene i artikkelen representerer interessekonflikter gjennom sine forbindelser til Demokratene.Han anfører videre at journalistens kollega er å anse som medlem i Nye Borgerlige, siden hun først ville blitt strøket som medlem etter tre år om hun ikke betalte kontingenten.

Om henvisningen til artikkelen i Morgenbladet, skriver klager:

«Da Document.no og Erling Marthinsen fikk informasjon om disse grove feilene i artikkelen, noe han også påpeker og anerkjenner i sitt tilsvar, ikke tar redaksjonelt initiativ til å korrigere dette, ikke kommer med tilbud på tilsvar da muligheten foreligger i MO, så er det klar ansvarsfraskrivelse. Det som overrasker mer, er jo det faktum at udokumenterbare påstander og rykter har større viktighet enn fakta for Document.no og Erling Marthinsen».

Om de påklagde kommentarene, skriver klager:

«Det redaksjonelle ansvar for kommentarfelt må ligge hos redaksjonen. Jeg er fremdeles blokkert fra å kommentere usannheter, rykter og annet som kommer fram i artikkelen og i kommentarfeltet. En effektiv metode for å sikre at den artikkelen omtaler, IKKE skal komme til ordet.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Selv etter klagen, så er ikke artikkelen blitt korrigert for faktafeil. Det artikkelen har er et narrativ om undertegnende bedriver bløff, at medlemmer som ikke har betalt kontingent ikke er medlemmer, til tross for organisasjonen følger sine vedtekter. Journalisten bruker alternative medier som sannhetskilde, uten å informere publikum at disse er knyttet økonomisk og politisk til Demokratene. Med det forleder Document.no og Erling Marthinsen sitt lesende publikum.

Fakta er at mitt tilsvar og mulighet til å kommentere denne falske nyhetsartikkelen hos Document.no ville vært en kontradiksjon og i strid med Document.no og Erling Marthinsen vinkling og narrativ.»

 

Document.no har ikke ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Document.no publiserte en artikkel om partiet Nye Borgerlige. I artikkelen ble det henvist til en tidligere omtale i Morgenbladet, der det blant annet ble hevdet at klager bløffet seg til partilederjobb i Demokratene. Artikkelen ble etterfulgt av flere nettkommentarer.

Klager er den omtalte lederen av partiet Nye Borgerlige. Han mener det i artikkelen fremkommer en rekke påstander som både er direkte løgn og spekulasjoner, som han ikke har fått svare på eller korrigere. Videre reagerer klager sterkt på at han i kommentarfeltet ble omtalt som psykopat, svindler og løgner, og at han ble utestengt fra å svare der.

Document.no avviser at redaksjonen kommer med egne påstander i artikkelen, og anfører at avisen henviser til og korrekt siterer andre medier. Redaksjonen mener klager har fått svare på alle beskyldninger, og at alle hans relevante innvendinger er tatt med i artikkelen. Redaksjonen kan ikke se at den har noe ansvar for det som skrives i kommentarfeltet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Document var i sin rett til å sitere andre mediers omtale av og påstander om klager. Utvalget registrerer at redaksjonen tok kontakt med klager før publisering og forela ham beskyldningene, jf Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, og mener hans syn kom tilstrekkelig frem.

Utvalget kan heller ikke se at det er dokumentert at artikkelen representerer brudd på kravene til redaksjonell uavhengighet i VVP 2.1.

Det presseetisk problematiske i denne saken knytter seg til kommentarfeltet. Der fremkommer det nye påstander mot og karakteristikker av klager. Han beskrives blant annet som psykopat. Dette er utsagn som er svært rammende for klager, og som han burde ha fått muligheten til å forsvare seg mot, jf VVP 4.15, som pålegger mediene å sørge for at den som blir utsatt for angrep snarest mulig får adgang til tilsvar.

Document har heller ikke sørget for en nødvendig overvåking av kommentarfeltet, slik VVP 4.17 stiller krav om. Utvalget minner om at redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. Det presseetiske overtrampet i dette tilfellet forsterkes av at redaksjonen fraskriver seg ansvaret for kommentarfeltet og heller ikke har fjernet de rammende innleggene etter at den mottok PFU-klagen.

Document.no har brutt god presseskikk på punktene 4.15 og 4.17 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana