NN mot Aftenposten

PFU-sak 018/16


PFU frikjente Aftenposten for avisens omtale av en dom i en alvorlig straffesak, der klager mente Aftenposten hadde omtalt saken for detaljert og uten å ha tatt tilstrekkelig hensyn til konsekvensene omtalen kunne få for berørte parter. Klager reagerte også på at Aftenposten omtalte forhold som ble behandlet bak lukkede dører.

Vi gjør oppmerksom på at denne omtalen av klagesaken er kort av hensyn til klager/berørte og sakens karakter. Vi viser til PFUs vedtekter som sier: «I særlige tilfeller, for eksempel når en offentliggjøring vil kunne krenke privatlivets fred, skal kun en orienterende uttalelse publiseres. Dette avgjøres av PFU.»