Bodil Tangstad mot Bergensavisen

PFU-sak 018/02


SAMMENDRAG:

Bergensavisen brakte fredag 18. januar 2002 en førsteside med tittelen ”Norges sterkeste mann tiltalt for å ha banket tre menn”. Oppslaget, som dekker hele førstesiden, er illustrert med et bilde av en mann som løfter en stor rund stein.

Inne i avisen er tittelen ”Tiltalt for grov vold”. I ingressen står det:

”Han har den hardtslående tittelen ’Norges sterkeste mann’. I neste måned må Sveinung Tangstad (40) møte i retten, tiltalt for grov vold mot tre menn”.

Oppslaget er illustrert med en mann i kilt som løfter en lyktestolpe, og over deler av bildet står følgende opplistet:

”’Norges sterkeste’ skal ha:
– Brukket kjeven på pubgjest
– Sparket forsvarsløs mann
– Tatt kvelertak på svoger”

Oppslaget har også et mindre portrettbilde av Tangstad. Under dette er følgende setning fra reportasjen uthevet:

”Denne saken vil fremstå i et helt annet lys etter at den er behandlet i retten”

I brødteksten står det at ”Sveinung Tangstad har vist fram musklene sine en rekke ganger…40-åringen har deltatt i den internasjonale konkurransen ’Verdens sterkeste mann’, og han har kastet lyktestolper i muskelkonkurransen ’Hilghland Games’ i Skottland. I slutten av neste måned er det politiadjutant Steinar Andersen han skal måle muskler med. Da heter arenaen Bergen tingrett”.

Videre framgår det at Tangstad skal ha slått ned en mann med knyttet hånd da han var dørvakt på en pub. Ved et annet tilfelle skal Tangstad, ifølge tiltalen, ha revet ned en mann som var på vei ned fra taket på en restaurant slik at han falt i bakken. ”Deretter skal Tangstad ha sparket den forsvarsløse mannen en eller flere ganger i ansiktet. Offeret fikk konstatert hjernerystelse, nesebrudd, brudd i overkjeven etter møtet med ’Norges sterkeste mann’. Den siste episoden Tangstad er tiltalt for er en uoverensstemmelse med sin egen svoger. Det skal ha resultert i Tangstad tok kvelertak på svogeren og slo han flere ganger i ansiktet med knyttet hånd”.

Det framgår også at Sveinung Tangstad ikke erkjenner straffeskyld for noen av de forhold han er tiltalt for. ”-Denne saken vil fremstå i et helt annet lys etter at den er behandlet i retten, sier Tangstad til BA. Han vil ikke gå i detalj om voldsepisodene i tiltalen før saken kommer for retten, men benekter likevel det alvorligste tilfellet han er tiltalt for:
-Det er ikke riktig at jeg rev en mann i gaten da han var på vei ned fra taket til en restaurant jeg jobbet for. Han datt ned. Det er heller ikke riktig at jeg sparket ham i ansiktet, sier Sveinung Tangstad til BA”.

KLAGEN:

Klageren, mor til Sveinung Tangstad med samtykke fra sin sønn, reagerer på oppslagets form og innhold. Klageren mener BA ikke har tatt hensyn til familien og barna, og viser til at hennes sønn ikke er en offentlig person. Etter klagerens mening kjører BA ”over mennesker og henger dem ut…de blir forhåndsdømt”.

TILSVARSRUNDEN:

Bergensavisen viser til at det i tittelen står at klageren ”er tiltalt for å ha banket tre menn, ikke at han er dømt. Det kan selvsagt være at noen leser noe annet enn det vi har skrevet. Men det er en misforståelse BA ikke har invitert til. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det var riktig av BA å slå saken opp med fullt navn og bilde på første side, viser jeg (redaktøren, sekr. anm.) til at vi har referert en offentlig tiltale for et alvorlig voldsforhold. Det er viktig med åpenhet og offentlighet om slike forhold, etter mitt syn”.

Klageren hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førsteside-oppslag og en innside-reportasje i Bergensavisen, der det framgår at en navngitt og avbildet mann er tiltalt for tre tilfeller av grov vold. Mannen omtales som ’Norges sterkeste mann’. Klageren, den omtalte mannen representert ved hans mor, mener oppslaget bærer preg av å være en forhåndsdom. Klageren reagerer på at Bergensavisen ikke har tatt hensyn til pårørende i sin omtale av saken, og mener avisen ’driver personforfølgelse’.

Bergensavisen avviser at oppslaget er en forhåndsdom, og påpeker at det klart framgår at mannen er tiltalt og ikke dømt for forholdene. Avisens redaktør forsvarer bruken av navn og bilde på førstesiden med at redaksjonen har referert en offentlig tiltale for et alvorlig voldsforhold. Etter avisens syn er det viktig med åpenhet og offentlighet om slike forhold.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: ”Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje”.

Utvalget har gjentatte ganger uttalt at spørsmålet om identifisering i rettsreportasjen må være basert på skjønn. Utgangspunktet for et slikt skjønn må være en vurdering av om det foreligger et berettiget informasjonskrav, det vil si om allmennheten har behov for å vite identiteten til personen som har begått den kriminelle handlingen.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at klageren har en karrière som ’Norges sterkeste mann’, og mener at han som høyt profilert styrkeutøver må vente at offentligheten får kjennskap til at han er tiltalt for voldelig adferd. Utvalget legger avgjørende vekt på at det klart framgår at klageren er tiltalt og ikke dømt for forholdene, og at han får imøtegå beskyldingene og hevde sin uskyld.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. april 2002

Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth