Ole Christian Foss mot Icing

PFU-sak 015/15


SAMMENDRAG:

 Icing publiserte lørdag 6. desember 2014 en nettartikkel med tittelen «Respektløst av Roest».

 Videre i artikkelen:

Stygg tackling mot slutten av kampen på Hamar.

Det sto 4-1 på tavlen i Hamar OL-amfi, kampen døde helt ut og var praktisk over for lenge siden, men så eksploderte hele hallen ut av ingenting. Det var ikke jubel det eksploderte for, det var reaksjon og misnøye over usportslig opptreden fra Niklas Roest som taklet Jacob Berglund mot hode. Det gikk bra for Berglund sin del, bortsett fra at han mistet noen tenner.

Taklingen og oppførselen skapte ikke bare reaksjoner på tribunene , men også i Storhamar-leieren.

– Dette er helt tragisk. Hvis ikke dette blir flere kampers karantene så skjønner jeg ingenting av regler og moraler vi har i hockeysporten. Dette er trist takling, og denne spilleren er ikke en mann, sier en ildsint Aleksander Smirnov etter kampen.

Storhamar-veteranen Pål Johnsen så kampen fra tribunen pga en skade, og mener dette ikke hører hjemme i sporten.

– Karrieren kunne vært over

– Dette er ikke greit. Skal jeg bare komme å takle med albuen i hode neste kamp, Roest? Synes du dette blir greit? – spør Pål Johnsen gjennom intervjuet og er rimelig oppgitt over Sparta-spilleren sin oppførsel før han legger til:

– Dette er bare respektløst. Hodeløst og totalt unødvendig. Kampen er ferdigspilt, hva er vitsen? Det er bare flaks at Berglund “kun” mista et par tenner. Her kunne hele karrieren vært over med maks uhell.

Mads Hansen fornøyd med kampen, og sier han er overrasket over Roest sin unødvendige takling.

– Jeg kjenner Niklas godt og han er kjempe trivelig kar og en god spiller. Derfor er det noe overraskende for meg at han gjorde det. Han var misfornøyd med kampen og var sikkert frustrert, men man kan ikke miste hodet på den måten. Det er synd at dette skjedde, og sånt vil vi ikke ha.

– Jeg er fornøyd med kampen og tre poeng. Vi kontrollerer hele veien, og burde avgjort tidligere. Alt i alt en solid kamp fra vår side, oppsummerte Hansen.»

Følgende er senere lagt til i artikkelen:

«Det er blitt forsøkt å innhente kommentar fra Roest ved flere anledninger. Både rett etter kamp og senere via Facebook. Roest har valgt å ikke gi noen uttalelse i saken.»

 

KLAGEN:

Klageren er lokalradiomedarbeider. Han klager med samtykke fra den omtalte spilleren.

Han anfører at Icing allerede i tittelen går til «angrep» på den navngitte spilleren uten at han selv får komme til orde. «Man kan lese hvordan tre personer, en trener og to spillere, retter kritikk mot ishockeyspiller Niklas Roest for en takling mot slutten av en kamp.»

Han viser også til at artikkelen ble delt via Icing sin egen Facebook-side (en side som per 6.januar 2015, har 7140 «følgere»). Klageren opplyser at han i kommentarfeltet gjorde Icing oppmerksom på at de burde opplyse hvordan Roest stiller seg til uttalelsene. «Og dersom vedkommende ikke gir tilsvar kan man skrive det, eks; «Niklas Roest ønsker ikke å kommentere saken», evt om man over flere forsøk ikke får svar skrive at «Icing.no har ikke lykkes få en kommentar fra..». Klager har vedlagt det som må oppfattes som samtykke fra spilleren til klagebehandling.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Det er ikke registrert forsøk på minnelig løsning.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Icings redaktør opplyser i sitt tilsvar at det ble forsøkt innhentet samtidig imøtegåelse gjentatte ganger. «For det første oppsøkte journalisten Dima Smirnov garderoben til Sparta Sarpsborg umiddelbart etter kampen, men fikk til svar at Roest ikke ville snakke med han da. Det blir siden også sendt en melding via Facebook, men heller ikke her fikk man tilsvar. Roest bekrefter å ha mottatt meldingen og sier til klageren at han valgte å ikke uttale seg»

Videre anfører redaktøren at han i ettertid kan se at det burde vært opplyst i artikkelen om at det var forsøkt å innhente kommentar fra Roest, men det ble først gjort etter at jeg ble gjort kjent med saken. Han skriver videre at det var uheldig at leserne ikke ble gjort oppmerksom på dette med en gang, men at han ikke kan se at det har skjedd noe klanderverdig, all den tid det ble forsøkt å få en kommentar, som spilleren har bekreftet overfor klageren.

Klageren opprettholder klagen og anfører nok en gang at Roest burde vært kontaktet eller det skulle vært opplyst at man hadde forsøkt kontakte ham uten hell.

Icing har ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

 

Klagen gjelder ishockeybladet Icings omtale av en hockeykamp på Hamar der en navngitt spiller opptrådte voldelig. Klageren er en medieansatt, med samtykke fra spilleren. Klagen gjelder utelukkende det faktum at spillers versjon ikke var med i artikkelen.

Icing anfører at spilleren fikk slik mulighet til samtidig imøtegåelse, men at han umiddelbart etter kampen ikke ønsket å uttale seg. Bladets redaktør innser at dette burde vært opplyst i artikkelen, men at det senere ble lagt til som en opplysning.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag anføre at retten til samtidig imøtegåelse er et av kvalitetselementene i journalistikken. Sportsjournalistikken er naturligvis ikke unntatt fra dette.

Selv om den påklagede artikkelen også er en kommentarartikkel, inneholder den påstander av faktisk art som etter utvalgets mening utløste spillerens rett til samtidig imøtegåelse, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Redaksjonen pliktet altså å kontakte spilleren i den hensikt å bringe hans kommentarer inn i artikkelen.

Utvalget mener Icing i tilstrekkelig grad har dokumentert at imøtegåelsesretten ble forsøkt ivaretatt, og at kravet i 4.14 derfor er innfridd. Bladet burde, slik redaktøren også har sagt seg enig i, opplyst om at spilleren ikke ønsket å benytte seg av tilbudet om imøtegåelse. Dette alene innebærer imidlertid ikke noe etisk overtramp. Det konstateres også at denne opplysningen senere ble påført i artikkelen.

Icing har ikke brutt god presseskikk.

 

 

Oslo, 24. mars 2015

Alf Bjarne Johnsen,

Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Ellen Ophaug,

Eva Sannum, Amal Aden