Kjell Inge Røkke mot Se og Hør

PFU-sak 015/05


SAMMENDRAG:
Se og Hør hadde i nr. 4/2005 som tittelhenvisning på førstesiden : «BLEIESKIFT-ARBEIDER PÅ HYTTA – Røkkes pappaperm «. Tittelen var lagt inn i en bildecollage med portrett av finansmannen Kjell Inge Røkke, et foto fra hans hyttekompleks på Oppdal og et lite bilde av et liggende bleiebarn. Vertikalt var barnebildet merket «ILL.FOTO» med liten sort skrift mot flerfarget bakgrunn.

Inne i bladet gikk saken over to sider, under tittelen » Kjell Inge Røkke slår av mobiltelefonen og prioriterer familien – LUKSUSPERM MED BLEIESKIFT «. Oppslaget ble dominert av et stort bilde fra Oppdal-hytta. Foruten ytterligere et portrettfoto av Røkke og et vinterbilde av ham sammen med sin nye kone, brukte Se og Hør igjen barnefotoet fra førstesiden, her i noe større format. Denne gang var babybildet horisontalt merket «ILLUSTRASJONSFOTO» med hvit skrift mot grålig bakgrunn.

I ingressen het det at » Kjell Inge Røkke nyter pappapermen på Oppdal, sammen med den nyfødt babyen og kona Anne Grete «. Og i en bildetekst: » LUKSUSHYTTE: Her på Oppdal nyter Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig vinterdagene sammen med den nyfødte babyen. »

KLAGEN:
Klager er Kjell Inge Røkke, som reagerer på Se og Hørs » villedende bruk av barnebilde » i en montasje, » slik at det fremstår som mitt (vårt) barn «. «Dette mener jeg blant annet er et
presseetisk overtramp og et brudd på de aktsomhetskrav som stilles til publisering av bilder. (…) Verken på forsiden eller i reportasjen inne i bladet går det på noen måte tydelig frem at det er et tilfeldig barn (illustrasjonsfoto).» «Dessuten kan det, spesielt på forsiden, oppfattes som om jeg har akseptert å stille opp for bladet med barnet, noe som selvfølgelig er helt uaktuelt.»

» I tillegg ber jeg utvalget klargjøre, eventuelt gi retningslinjer om, hvilke rettigheter/krav på beskyttelse et barn selv har mot å bli offentlig eksponert .» «Hva med et barns selvstendige rettigheter og krav på beskyttelse mot å bli utnyttet av Se og Hørs ensporede kommersielle interesser. Bladets ledelse har jo lenge hevdet som en journalistisk leveregel at ? er vi invitert på bryllupet så skriver vi også om skilsmissen ?. Nå kan de tydeligvis også legge til en ny leveregel i sin kynisme: ?Bruk av barn er fritt vilt i våre spalter. Det er også etisk akseptabelt å lure leserene våre når det gjelder å skape et falskt inntrykk av barns identitet.?»

Og klageren fortsetter: «Barn selv kan jo ikke hevde sine rettigheter, og jeg ønsker ikke at mitt barn skal kunne utnyttes kynisk og kommersielt av Se og Hør. Derfor tillater jeg meg også å be PFU, om mulig, å redegjøre for hvor langt vi som foreldre kan/må gå for å beskytte vårt barns rettigheter mot denne type ?journalistikk? i en redaksjon som viser en slik mangel på respekt og etiske normer i forhold til såvel foreldre som barn – og sine egne lesere. »

Klageren viser til Vær Varsom-punktene 4.11, om vern av det journalistiske fotografiets troverdighet, og 4.12, om aktsomhetskrav også for bruk av bilder.

TILSVARSRUNDEN:
Se og Hør opplyser at «bildet av babyen med bleie er kjøpt av billedbyrået All Over». «I likhet med alle store billedbyråer selger de illustrasjonsbilder som blir flittig brukt i aviser og blader. (…) Det er god presseskikk å merke slike bilder med ?Illustrasjonsfoto? – noe vi har gjort med store bokstaver både på forsiden og inni bladet .»

Ifølge Se og Hør har bladet «overhodet ikke forsøkt å skape et inntrykk av at det er Røkkes baby som er avbildet. Dette fremheves også ved at bildet er merket som ?ILLUSTRASJONSFOTO?, at det er brukt i svært liten størrelse og at det er lagt på motsatt side av bildet av Røkke og kona. Bildet er ikke brukt som dokumentasjon, men som illustrasjon og er heller ikke manipulert. »

Og bladet tilføyer: «Fra vår side kan vi for øvrig forsikre om at vi ikke lar oss styre av sterke følelser, men av Vær Varsom-plakatens kjøreregler for god presseskikk også når det gjelder omtale og avbildning av Røkkes barn. Kjell Inge Røkkes tanker rundt ? Se og Hørs ensporede kommersielle interesser ? finner vi av åpenbare årsaker ingen grunn til å kommentere nærmere.»

Klageren anfører i sitt tilsvar bare at han har «en helt annen oppfatning enn Se og Hør» når det gjelder inntrykket bruken av babybildet har skapt. » Når Se og Hør også påstår at
merkingen er gjort med store bokstaver både på forsiden og inne i bladet, så må nok bladets lesere (og alle vi andre) trekke kølapp hos øyenlegen, jo før jo heller. »

Se og Hør har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Kjell Inge Røkke påklager at Se og Hør på førstesiden og inne i bladet har brukt et babybilde som på villedende måte framstår som om det skulle være hans barn. Klageren viser til at det ikke på noen måte går tydelig fram at det dreier seg om et illustrasjonsfoto av et tilfeldig barn. Dessuten mener klageren at bruken av barnebildet kan oppfattes som at han har akseptert å stille opp for Se og Hør med sitt eget barn, noe han betegner som helt uaktuelt.

Se og Hør opplyser at fotoet av babyen på vanlig måte ble innkjøpt fra et bildebyrå, og påpeker at det i tråd med god presseskikk ble merket med «Illustrasjonsfoto» både på forsiden og inne i bladet. Det tilbakevises at Se og Hør har forsøkt å skape et inntrykk av at det er klagerens barn som er avbildet.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det heter: «For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for muntlig og skriftlig fremstilling.» Utvalget viser også til intensjonene som ligger til grunn for punkt 4.11, der det manes til tilbakeholdenhet med manipulert bildebruk. Det samme må også gjelde for bildemontasjer.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at redaksjonen har merket barnebildene med henholdsvis «ILL.FOTO» og «ILLUSTRASJONSFOTO», men finner at dette er gjort med så liten skrift og mot så vanskelig bildebakgrunn at det er nærmest umulig å oppdage merkingen. Ut fra dette anser utvalget at Se og Hør har gått langt i å skape et inntrykk som forleder leserne til å tro at det er klagerens barn som avbildes. Også om merkingen hadde vært tydeligere, mener utvalget at bruken av illustrasjonsbildet, som del av en montasje med klageren og hans hytte, er pressetisk uakseptabelt. Utvalget vil dessuten påpeke at begrepet «illustrasjonsfoto» kan være mer egnet til å villede enn til å veilede leserne.

Se og Hør har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, ,
Siri Bjerke, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller