Suzanne Klaveness mot Moss Dagblad

PFU-sak 011/01


SAMMENDRAG:
Moss Dagblad brakte torsdag 4. januar 2001 en nyhetsartikkel med tittelen «Fløyet rett til Ullevål» . I ingressen står det følgende:
«Den 43 år gamle fagarbeideren ved Rygge hovedflystasjon var så hardt skadet at stasjonens lege, major Suzanne Klaveness, vurderte helikoptertransport og behandling ved Ullevål sykehus i Oslo som det sikreste etter at 43-åringen hadde kjørt av den glatte veien klokken halv ni i går morges».
I teksten går det fram at veien var «glatt som en skøytebane», og at stasjonens lege og redningspersonell kom raskt til stede. «Sjåføren, som var alene i bilen, ble påført så store hode- og bruddskader at stasjonens lege, major Suzanne Klaveness rekvirerte helikoptertransport direkte til Ullevål sykehus. Ved Ullevål sykehus får Moss Dagblad opplyst at 43-åringen er hardt skadd, men at tilstanden ikke er livstruende».
Lørdag 6. januar står følgende presisering i Moss Dagblad:
«På bedringens vei. Det går langsomt bedre med mannen som onsdag morgen kjørte av veien inne på Rygge hovedflystasjons område. Den 43 år gamle fagarbeideren ble fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader i nakke og rygg. Moss Dagblad skrev torsdag at 43-åringen hadde alvorlige hode- og bruddskader. Det er ikke riktig. Vi presiserer at dette ble skrevet på bakgrunn av opplysninger fra Ullevål sykehus, ikke Rygge hovedflystasjon».
Mandag 8. januar brakte Moss Dagblad en lederartikkel med tittelen «Angrep ? stadig det beste forsvar?».
I artikkelen rettes det kritikk mot klagerens og hennes arbeidsgivers tilbakeholdenhet med hensyn til hva som hadde skjedd ulykkesstedet. Skribenten mener at det er «en misforstått tolkning av taushetsplikten når en offentlig lege ved en stor og betydelig offentlig arbeidsplass ikke vil kommentere skadeomfanget av arbeidsulykker som dette. Alle skjønner jo hva det egentlig dreier seg om, nemlig å beskytte virksomheten mot det vi og allmennheten er ute etter: Sannheten».
«Major Suzanne Klaveness selv var meget tilbakeholden overfor Moss Dagblad, derfor henvendte vi oss til Ullevål sykehus. Der skjedde det dessverre en feil: Informasjons-medarbeideren vi snakket med hadde fått feil opplysninger på sitt bord, som han intetanende, og i god tro, gav Moss Dagblad og som vi trykket. Vi presiserer at det var oberst Lie som opplyste at det var Klaveness som hadde rekvirert helikoptertransport».
Lederskribenten spør: «Hvis det er så viktig for Rygge Flystasjon at sannheten kommer fram, hvorfor kunne ikke institusjonen, i egenskap av arbeidsgiver, utvise større grad av åpenhet og gi oss de korrekte opplysningene?». Videre opplyses det at «i lørdagens avis hadde vi allerede rettet opp feilen ved å presisere at skadene mannen hadde fått var i nakke og rygg og ikke i hode, men hva så? Hva er forskjellen? Skadene var alvorlige, det var hoved-punktet, og burde være det for alle som har noe på Rygge Hovedflystasjon å bestille».

På samme side, i en ramme, står det følgende: «Presisering fra Rygge Hovedflystasjon».
«Moss Dagblad har torsdag 4. januar en artikkel på side 5: ?Fløyet rett til Ullevål?. Der står det blant annet: ?Sjåføren, som var alene i bilen, ble påført så store hode- og bruddskader at stasjonens lege, major Suzanne Klaveness, rekvirerte helikoptertransport direkte til Ullevål sykehus?. Jeg har ikke uttalt noe til avisen om den skadedes tilstand. En slik uttalelse ville være brudd på min taushet som lege. Saken er meldt til pressens faglige utvalg. Moss 5. januar 2001, Suzanne Klaveness Major/avdelingslege Rygge Hovedflystasjon».

KLAGEN:
Klageren , major Suzanne Klaveness, viser til at hun overfor Moss Dagblad klart ga uttrykk for at hun ikke ønsket å uttale seg om den skadedes tilstand. «Den 040101 trykker Moss Dagblad en artikkel hvor det blant annet står: ?Sjåføren, som var alene i bilen, ble påført så store hode- og bruddskader at stasjonens lege, major Suzanne Klaveness, rekvirerte helikoptertransport direkte til Ullevål sykehus.?» . Klageren reagerer på at «slik avisartikkelen er formulert får man inntrykk av at det er jeg som har uttalt meg om skadedes tilstand. En slik uttalelse vil være brudd på min taushetsplikt som lege».
Klageren påpeker dessuten at opplysningene om ?hode- og bruddskader? er gal, og legger til at «de feilaktige opplysningene om skadedes tilstand stammer fra en pressemelding fra Ullevål sykehus».

TILSVARSRUNDEN:
Moss Dagblad viser til at redaksjonen intervjuet presseoffiseren, og at det var han som bekreftet at Suzanne Klaveness vurderte situasjonen som så alvorlig at et helikopter ble rekvirert. «Etter å ha blitt feilinformert som skadenes karakter (ikke omfang ? de var fortsatt på det tidspunkt betegnet som alvorlige) fra Ullevål sykehus, brakte vi lørdag 6. januar en korreksjon på dette der vi endret skadeområdet fra hode til nakke/rygg». «Så lenge major
Klaveness ikke har kommet med noen uttalelser i Moss Dagblad, ser vi det vanskelig å beklage noe som helst».

Klageren viser igjen til at hun ikke ønsket å gi detaljer om sine pasienter. «Dette gjorde jeg klart fra starten av, for Moss Dagblads journalist. Derfor ble jeg ganske skuffet, da jeg oppdaget mitt eget navn på trykk i tilknytning til pasientinformasjon som ikke bare var misvisende, men som også impliserte brudd på min taushetsplikt. Saken startet med at jeg ringte redaktøren for å klage på dette».
Klageren reagerer også på lederartikkelen, og hevder at «hvis klageretten til PFU skal være reell, så er det et minstekrav at det presseorganet som det klages over, avstår fra ensidig offentlig prosedyre av denne typen. Den lærdommen som sitter igjen hos folk her i distriktet, er at man for all del ikke må gå til PFU hvis man er uenig med Moss Dagblad. Slik skal det ikke være!».

Moss Dagblad mener at «en av distriktets største arbeidsplasser [..] må tåle medienes søkelys og kritiske kommentarer, der disse er på sin plass».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsreportasje og en lederartikkel i Moss Dagblad. I nyhetsreportasjen omtales en bilulykke, der en lege ved Rygge hovedflystasjon skal ha tilkalt helikopter til en alvorlig skadet sjåfør. I lederartikkelen blir legen blant annet kritisert for ikke å ville gi opplysinger om ?skadeomfanget?. Klageren, den omtalte legen, anfører at hun ikke kunne uttale seg på grunn av sin taushetsplikt, og reagerer på at det i reportasjen gis inntrykk av at hun har uttalt seg om den skadedes tilstand. Klageren påpeker at opplysningene i tillegg er feilaktige. Klageren reagerer også på lederartikkelen, og mener at Moss Dagblad skulle avstått fra ?offentlig å prosedere? saken i avisen når ulykkesreportasjen var innklaget til PFU.
Moss Dagblad understreker at klageren ikke har uttalt seg til Moss Dagblad, og at det også framgår av reportasjen. Når det gjelder feilen om skaden, anføres det at opplysningene kom fra Ullevål sykehus, og at avisen senere korrigerte de uriktige opplysningene. Moss Dagblad mener videre at en av distriktets største arbeidsplasser må tåle kritiske kommentarer når disse er på sin plass, og anfører at det var pressekontakten ved flystasjonen som bekreftet at klageren vurderte sjåførens tilstand som så alvorlig at helikopter ble tilkalt.
Pressens Faglige Utvalg mener Moss Dagblad var i sin fulle rett til å omtale hendelsen, og kan ikke se at opplysningene om den anonymiserte sjåførens skader framstilles som om de åpenbart kom fra klageren. Utvalget registrerer også at de feilaktige opplysningene om skadene senere korrigeres av avisen, og at det der presiseres at kilden for disse opplysningene var Ullevål sykehus. Utvalget bemerker også at klageren senere fikk komme til orde med en presisering av forholdet.
Når det gjelder lederartikkelen, mener utvalget at Moss Dagblad måtte kunne ta opp klagerens og Rygge Flystasjons håndtering av informasjonen etter ulykken, selv om reportasjen ble klaget inn for PFU. Derimot finner utvalget at redaksjonen har utnyttet sin maktposisjon ved å plassere avisens kritiske lederartikkel om blant andre klageren, sammen med klagerens innlegg. Etter utvalgets mening skulle Moss Dagblad ha ventet med å bekjentgjøre sitt syn på klagerens opptreden i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, der det blant annet heter: «Tilsvar skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk».
På dette punkt har Moss Dagblad brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen, Marvin Wiseth