Utdanningsforbundet Finnmark v. nestleder Bjørnar Mjøen mot Sør-Varanger Avis

PFU-sak 005/13


SAMMENDRAG:

Sør-Varanger Avis hadde lørdag 11. august 2012 hovedoppslag på første side med tittelen «13-åring mobbet ut av skolen». Henvisningstekst:

«Elisabeth Mortensen tok sønnen sin ut fra Hesseng Flerbrukssenter etter langvarig mobbing. Skolen ble varslet gjentatte ganger, men hun synes de har bagatellisert situasjonen i stedet for å ta tak i den. Nå flytter familien fra Sør-Varanger. Gutten håper andre slipper å oppleve det samme som han. I en tilsynsrapport feller Fylkesmannen i Finnmark en knusende dom over skolen.»

Tittelen på førstesiden var lagt inn i et bilde av Elisabeth Mortensen.

Inne i avisen gikk dekningen over tre sider. Her er rektor intervjuet. Hun beklager at gutten i perioder ikke har hatt et godt nok skolemiljø.

Artikkelen ble publisert på nett allerede dagen før, fredag 10. august.

Påfølgende dager ble saken spesielt, og mobbing i skolen generelt, omtalt i en rekke artikler, på lederplass og i leserinnlegg

Sør-Varanger Avis har egen Facebook-konto. I perioden 10. – 13. august ble den omtalte saken om mobbingen på Hesseng Flerbrukssenter gjenstand for en rekke kommentarer. Under gjengis et utdrag. Utdragene er fremhevet av klager.

«1)I en tilsynsrapport feller Fylkesmannen i Finnmark en knusende dom over skolen

2) sløvhet fra skolen sier jeg det er, de gidder ikke å løfte ræva fra stolen der de jobber, skulle ha vært fratatt stillinga for dem duger ikke i jobben.

3) Skam seg de som ikke har tatt tak i dette før!!!!Da sikter æ til skolen og ledelsen!!!!

4) Håper at de «ansvarlige» ved skolen mister nattesøvnen sin i lang tid framover.

5) Fysj for en skole, fysj for en ansvarlig leder!!! Finnes ikke nok pepper her, så ansvarlige kan reise dit den gror!! Burde ikke jobbet med mennesker!

6) Håer dette får stooore konsekvenser for skolens ledelse som har så i de grader forsømt sin plikt. ….(første ord uleselig) få disse folka ut av skolen!

7) At voksne utdannede mennesker kan lukke øynene sine for mobbing!!! De burde revurdere yrket sitt.

8) Har selv opplevd noe æ følte å så på som mobbing over lang tid på hesseng flerbruksenter og kan ikke skryte av at æ fikk nå hjelp.

9) så håper noen kjører sak og rette vedkommende får sin velfortjente straff.

10) men ingen GJØR noe!

11) noen ganger kan en mistenke de voksne om dem bevist står med ryggen til barna bevist?

12) å mitt inntrykk at det e arrogante å feige lærera å rektora som ikke tørr ta tak i probleman. Dæm burde vike fra si stilling tvært!!!

13) Håper virkelig mobbere, lærere og mobbernes foreldre eller ennå andre som har sett dette har en stygg smak i kjeften!

14) Det at skolen sier dette er det samme som å legitimere uakseptabel oppførsel og ansvarsfraskrivelse vedrørende et stadigvoksende problem.

15) Kanskje på tide at noen av de ansatte på skolen blir bytta ut nu..!!

16) jeg mener rektor ved hesseng skole bør legge seg langflat for kritikken og sørge for at dette ikke skjer igjen. den beklagelsen i avisa fra rektor lyder:» Beklager at han i perioder ikke har hatt et godt nok skolemiljø». dette er ikke en god nok beklagelse, dette er en ansvarsfraskrivelse. jeg savner handling av skolen, ikke en halvhjertet beklagelse!

17) Her e d tydlig at d e nån som ikke har gjordt jobben sin og de burde ta sin hatt å gå.

18) siden rektor ikke gjør jobben sin så er det vel på tide for rektoren og ta sin hatt og GÅ,,,

19) ja d va mobbing da vi gikk på skolen også dem gjorde ingen ting da heller helt sykt.

20) Både rektor og læreran involvert bør gå.

21) Hjalp ikke at skolen va ny og fin når ingen va hjemme!! Rektoren sku hadd sparken for lengst, en ødelagt barndom kan ingen erstatte.

22) Dem bør skjemmes! Jessunavn

23) Men her har ledelsen på skolen ikke vært til stede i det hele tatt.

24) Har dessverre hørt at det er flere barn som er blitt mobbet ved denne skolen over flere år!!!

25) Men nå blir det hoderulling på Hesseng, bare vent!!!!

26) Alt på den skolen e feil!!!

27) Alt negativt på den skolen der blir feid under teppet…

28) Dem e jo fra Hesseng, der fiffen bor!!!

29) Det man har hørt på skolen på skolen på Hesseng e at ungene må tilpasse sæ,…

30) Når en lærer kan si at dem som får ekstra undervisning e tesjkegjengen, da har ikke vedkommende noe og gjøre som lærer……

31) Finnes det ikke lærere på den skolen. De skulle skamme seg som ikke griper inn.

32) Har de ikke konfliktløsning på den skolen?

KLAGEN:

Klager er Undervisningsforbundet Finnmark etter initiativ fra forbundets medlemmer ved den omtalte skolen. I dialog mellom sekretariatet og klager ble det klargjort at klagen utelukkende dreier seg om Facbook-kommentarene gjengitt over. I klagen heter det:

«Er det i tråd med god presseskikk at Sør-Varanger Avis legger opp til en offentlig og åpen debatt på avisens Facebook-side i forhold til saker av denne art? Det vises til et stort antall innlegg fra privatpersoner på avisens facebook-side, se vedlegg.»

TILSVARSRUNDEN:

Sør-Varanger Avis anfører at svaret på klagers spørsmål om det er i tråd med god presseskikk å legge opp til en offentlig og åpen debatt på avisens Facebookside i forhold til saker av denne art, «er et klart og tydelig ja». Videre: «Det er til og med viktig at det blir en en offentlig debatt om slike saker, som andre vanskelige og ømtålige saker i samfunnet.» Avisens viser til pressens samfunnsrolle, Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, og punkt 1.5, om beskyttelse av enkeltmennesker og grupper mot overgrep. Avisen opplyser at alle avisens forsider legges ut på Facebook for kommentar, og at den aktuelle forsiden ikke var noe unntak. «Den innklagede saken var en av de som engasjerte absolutt mest i 2012. At temperaturen ble høy, konstaterte vi raskt samme kveld som siden ble lagt ut, og skjønte at her måtte vi være ekstra årvåkne. Fordi det også kom kommentarer og personsjikane som ikke har noe i det offentlige rom å gjøre. Flere stygge kommentarer ble raskt luket ut og neste morgen ble det lagt inn en egen beskjed med oppfordring til publikum om saklighet.»

Avisen mener imidlertid at Facebook er en annen kommunikasjonsform enn en papiravis, og at man må gi rom i ytringsfrihetens navn. Avisen anfører at de utsagn klagerne har vist til, «nærmest er for ”barnemat” å regne» sammenlignet med hva man ellers kan lese på Facebook, og innenfor det presseetisk akseptable.

Klageren opprettholder klagen. I motsetning til hva Sør-Varanger Avis’ redaktør har anført, mener Utdanningsforbundet at noe av det som ikke ble «luket ut», må kunne karakteriseres som ren personsjikane. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, om redaksjonens selvstendige ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. «Et helt kollegium (og sannsynligvis mange av barna/elevene) føler seg mobbet gjennom innleggene, både de som nå er fjernet og noen av de som fortsatt ligger på nett.»

Forbundet mener også at når avisen velger å legge ut alle sine nyhetssaker på Facebook, til åpen diskusjon, må avisen nærmest ha døgnberedskap for å ha kontroll på innlegg, «spesielt knyttet til mobbesaker av denne art. Det et helt kollegium derimot opplevde, var at trusler, negative utsagn og personangrep florerte på Sør-Varanger Avis’ sin Facebook-side». Klageren deler heller ikke avisens syn på at de utsagnene det klages over må være å anse som «barnemat».

Avisen mener å ha opptrådt helt i tråd med punkt 4.17 ved å ha fjernet kommentarer man mente var stygge, og som rammet enkeltpersoner, samt å ha oppfordret til saklighet i debatten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klager er Utdanningsforbundet Finnmark. Forbundet mener Sør-Varanger Avis brøt god presseskikk da den la til rette for en debatt på sin Facebook-side etter et oppslag om mobbing på en navngitt skole. Utdanningsforbundet mener noen av innleggene hadde form og/eller innhold som rammer lærerne ved skolen på en uakseptabel måte, og mener derfor avisen ikke har oppfylt kravene til kontroll, slik det er formulert i Vær Varsom-plakaten.

Sør-Varanger Avis på sin side mener det nettopp er utført slik kontroll ved at enkelte innlegg ble fjernet. Generelt mener avisen den har oppfylt kravene i plakatens første kapittel om å legge til rette for en åpen debatt, i dette tilfellet om et vanskelig tema.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at partene i det foreliggende tilfellet er uenige om alvorsgraden i de påklagede utsagnene. Klager mener det dreier seg om uakseptabel personsjikane, avisen mener det er relevant samfunnsdebatt der noen utsagn burde fjernes, og ble fjernet. Utvalget vil avstå fra å karakterisere de påklagede utsagnene ut over å konstatere at de er på et folkelig nivå, noe som i seg selv ikke gjør dem uakseptable.

Utvalgets grunnleggende syn er at når en redaksjon inviterer til en åpen og umoderert debatt, påtar den seg også et åpenbart overvåkingsansvar, og det er utvilsomt at ansvaret for publiseringen ligger hos ansvarlig redaktør. I det foreliggende tilfellet synes det som om avisen har vært seg dette ansvaret bevisst. Utvalget kan ikke se at de utsagnene som foreligger, selv om de naturligvis er ubehagelige, har innhold i strid med punkter om omtanke eller privatliv i Vær Varsom-plakaten. Det må understrekes at det ikke er fakta som framkommer i utsagnene, men helt tydelige meninger.

Sør-Varanger Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. febuar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Eva Sannum, Håkon Borud, Øyvind Brigg,
Martin Riber Sparre, Hadi Strømmen Lile, Camilla Serck-Hanssen