Per Ivar Henriksbø mot Agderposten

PFU-sak 005/00


SAMMENDRAG: Agder brakte fredag 29. oktober 1999 flere artikler om ulike biler på sine månedlige biltemasider, «A-Bilextra». En av artiklene, en helsides reportasje med tittelen «Romlig kombibil med mange praktiske løsninger» , har følgende ingress:
«Da Renault Scénic ble lansert i slutten av 1996, representerte den en ny linje innen bildesign. For å imøtekomme kundenes ønsker har den nye bilen fått et mer dynamisk utseende kombinert med en enda bedre utnyttelse av innvendig plass som sømmer seg for en ekte kombibil. Garantitiden for gjennomrustning er forlenget til 12 år.»
I brødteksten framgår det at årets utgave «har fått et mer distinkt og dynamisk utseende». Videre hevdes det at «den innvendige plassen er ytterligere forbedret med enda flere oppbevaringsmuligheter». Ifølge Agder tilbyr den nye bilen «det beste når det gjelder aktiv og passiv sikkerhet», og utdyper det ytterligere ved å omtale sikkerheten til bilen.
Scénic skal ifølge Agder være produsert i 600.000 eksemplarer, og avisen legger til at 1996- modellen «ble en umiddelbar suksess så vel i Frankrike som i resten av Europa» . «Hos Hunsbedt Bil i Kvinesdal har de allerede merket stor interesse for den nye Scénic-modellen. Den forrige utgaven solgte godt, og forhandleren i Liknes regner ikke med at den nye modellen selger dårligere. Snarere tvert imot. ? Vi har stor tro på nye Renault Scénic. Her får kundene mye bil for pengene. Ingen tvil om det, sier Egil Staddeland hos Hunsbedt Bil».
En annen fem-spalters artikkel på biltemasidene har tittelen «Galloper Innovation ? Sporty og dynamisk muskelbunt». I ingressen står det:
«Galloper Exceed har allerede blitt en suksess i Norge. Etter snaut tre måneder har disse kraftige firehjulstrekkerne oppnådd salgstall som overrasker hele den norske bilbransjen. Nå introduseres en ny Galloper i Norge – Galloper Innovation. Det er en kompakt firehjulstrekker som er skikkelig tøff både når det gjelder utseende og kjøreegenskaper».
I brødteksten uttaler Axel Gulbranson, daglig leder av importselskapet Trans Motor AS, følgende: «- Galloper har fått en flying start i Norge. På snaut tre måneder har Mitsubishi-forhandlerne solgt mer enn 150 enheter og interessen for Motor Gruppens nye produktprogram øker stadig».
Videre framgår det av teksten at «Innovation har et friskt og sporty design som vil appellere til mennesker som lever et aktivt friluftsliv med behov for en tøff firehjulstrekker».
Under følger en ny artikkel med tittelen: «Mitsubishi med ny kompakt og sportslig flerbruksbil» . I ingressen står det:
«På bilutstillingen i Frankfurt presenterte Mitsubishi Motors Corporation et helt nytt bilkonsept med navnet SUW Compact. Bilen som ble vist i Frankfurt er en såkalt konseptmodell og gir et godt inntrykk av hvordan Mitsubishi vil utvikle miljøvennlig og praktiske bybiler i den nære fremtid.»
I brødteksten står det blant annet: «Mitsubishi SUW Compact er utviklet som en praktisk og smart bil for bytrafikk. Konseptbilen preges av fremtidig teknologi, økologisk bevissthet og smarte designelementer. (..) Bilens kompakte karosserier er perfekt for bruk i byer med tett trafikk, men SUW Compact gir på tross av små dimensjoner nok av innvendig plass og høy sikkerhet.»
Ingen av de to sistnevnte artiklene har byline, i motsetning til den først refererte, (sekr. anm.). Det framgår heller ikke om de to sistnevnte bygger på pressemeldinger.

KLAGEN: Klageren , Per Ivar Henriksbø, som er journalist i Gudbrandsdølen Dagningen, mener Agders bilomtale er å oppfatte som tekstreklame, og han viser særlig til artiklene på side 7 og 11 i det påklagede oppslaget. (Artiklene er ref. ovenfor, sekr. anm.)

TILSVARSRUNDEN: Agder viser til at avisen, «i likhet med de fleste andre norske aviser», også har temasider, og «i likhet med de aviser som har egne bilsider, prøvekjører og presenterer vi nye modeller som kommer på markedet. Det gjør vi ikke ved å trykke ferdigproduserte pressemeldinger fra importøren. Tvert imot er vi opptatt av å gjøre dette skikkelig ved en journalist oppsøker den lokale bilforhandler og prøvekjører bilen. Ut fra de erfaringer journalisten gjør, blir bilproduktet omtalt».
Agder understreker at den er opptatt av at «dette ikke skal oppfattes som kobling. Dersom bilforhandlere ønsker å markedsføre produktet i annonseform på våre bilsider, er det vår politikk at artikkel og annonse ikke skal stå i nærheten av hverandre».
Avisen legger til at «dersom det er i strid med tekstreklame-bestemmelsene å bringe forbrukerstoff til leserne, er det mange stoffkategorier som må fjernes fra norsk presse».

Klageren opprettholder sine ankepunkter, og mener at enkelte av artiklene i Agder «går ut over det som kan betegnes som forbrukeropplysning». Klageren anfører at «omtalene har ikke tilstrekkelig distanse til produktene, men bærer snarere et preg av å være annonse i redaksjonell form. At en lokal forhandler har fått en ny bil i «hylla» har ingen ting å gjøre i en redaksjonell artikkel».

Agder presiserer at de bilomtaler som finnes i avisen, er basert på en ren nyhetsvurdering. «Når bilnyheter kommer til Norge, lager vi en omtale og vurdering av bilen, på lik linje med de fleste andre norske aviser». Avisen anfører at bilsidene «i høyeste grad er forbrukerinformasjon til et bredt spekter av våre lesere».

Sekretariatet tok på eget initiativ kontakt med den intervjuede daglige leder i artikkelen om Galloper Innovation , Axel Gulbranson, for å få avklart hvorvidt intervjuet var gjort av Agder, eller var bygd på en egen pressemelding. Bakgrunnen for initiativet var at dette ikke framgikk av teksten. Gulbranson bekreftet at de hadde sendt ut en pressemelding (vedlagt), der han hadde latt seg intervjue. Pressemeldingens innhold er så godt som identisk med Agders artikkel. I pressemeldingens ingress står det, (kursiv viser hva Agder har tatt ut):
«Galloper Exceed og Super Exeed har allerede blitt en suksess i Norge. Etter snaut tre måneder har disse kraftige og velutstyrte firhjulstrekkerne oppnådd salgstall som overrasker hele den norske bilbransjen. Nå kommer nok en /introduseres en ny Galloper i Norge – Galloper Innovation. Det er en kompakt firehjulstrekker som er skikkelig tøff både når det gjelder utseende og kjøreegenskaper. Innovation er usedvanlig velutstyrt og ikke minst rimelig «.
I brødteksten uttaler Axel Gulbranson, daglig leder av importselskapet Trans Motor AS, at «- Galloper har fått en flying start i Norge. På snaut tre måneder har Mitsubishi -forhandlerne solgt mer enn 150 enheter og interessen for Motor gruppens nye produktprogram øker stadig».
Videre framgår det av teksten at «Innovation har et friskt og sporty design som vil appellere til mennesker som lever et aktivt friluftsliv med behov for en tøff og samtidig sporty og elegant firehjulstrekker».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder flere artikler på avisens Agders biltemasider. Klageren, en privatperson, mener Agders bilomtale er å oppfatte som tekstreklame. Han anfører at omtalene ikke har
tilstrekkelig distanse til produktene, og bærer preg av å være annonser i redaksjonell form.
Agder presiserer at avisens bilomtaler er basert på en ren nyhetsvurdering, og at den i likhet med andre aviser med egne bilsider, prøvekjører og presenterer nye modeller som kommer på markedet. Agder anfører at avisen ikke trykker ferdigproduserte pressemeldinger fra importøren, og hevder at bilsidene «i høyeste grad» er forbrukerinformasjon til et bredt spekter av avisens lesere.

Pressens Faglige Utvalg viser til Tekstreklameplakatens punkt 2, der det blant annet heter: «Temabilag og temasider er redaksjonelle produkter som stiller særlige krav til journalistisk integritet».
Utvalget mener redaksjonelle vurderinger av varer og tjenester er en naturlig og viktig del av pressens oppgave, men understreker at slik omtale ofte er uten informasjonsverdi hvis de omtalte produkter ikke underlegges en sammenlignende og kritisk journalistikk.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Agder lar en pressemelding fra en bilimportør framstå som en selvstendig redaksjonell vurdering av bilen. Utvalget understreker at pressens ansvar overfor leserne i prinsippet innebærer at redaksjonen går god for informasjonsverdien i alt stoff som bringes. Dessuten vil utvalget påpeke at redaksjoner må utvise særlig varsomhet ved formidling av stoff med reklameverdi. Etter utvalgets mening bærer også andre bilartikler i Agder PR-bransjens språkdrakt.
Utvalget viser til Tekstreklame-plakatens punkt 5, der det blant annet heter: » Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff. (..)Dersom redaksjonen publiserer tekst, bilder, lyd- eller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, skal det gjøres oppmerksom på dette». Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 2.7, der det blant annet heter: «Det som offentliggjøres skal være et resultat av en redaksjonell vurdering».
Agder har brutt god presseskikk
Oslo, 21. mars 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Thomas Hylland Eriksen, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen