NN mot Nettavisen, TV 2

PFU-sak 004/08


SAMMENDRAG:

Nettavisen (side2) brakte torsdag 3. januar 2008 følgende melding:

«Homofile suger i trafikken

Homofile men[n] er like dårlige bak rattet som kvinner, viser ny undersøkelse.

(SIDE2) Ifølge en britisk undersøkelse har heteroseksuelle kvinner og homofile menn like store problemer med å finne fram i trafikken.

Romfølelse. Avisen Telegraph skriver at forskere ved Universitetet Queen Mary i London har funnet at begge gruppene gjør det dårligere på tester som involverer navigasjon og følelse for terrenget. Både kvinner og homofile menn ser ut til å benytte seg av kjente landemerker når de skal orientere seg. Det gjør også heterofile menn, men disse er i tillegg utstyrt med en velfungerende retningssans.

Bruker lengre tid. Studiet baserer seg på 140 frivillige, nører opp under tidligere resultater som har vist at kvinner er dårligere til å navigere enn menn. – Kvinner bruker lengre tid på å nå destinasjonen, gjør flere feil, kjører feil og så videre. De trenger flere lokale landemerker, forteller leder av studiet, Dr. Qazi Rahman.»

Meldingen var illustrert med bilde av to tett omslyngede unge menn, og hadde følgende bildetekst:

«Homofile menn sliter bak rattet. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com»

Samme dag brakte TV 2 (Tekst-TV) følgende melding på side 693:

«Homofile menn suger i trafikken. Homofile men[n] er like dårlige bak rattet som kvinner, viser ny undersøkelse. Både kvinner og homofile menn ser ut til å benytte seg av kjente landemerker når de skal orientere seg. Det gjør også heterofile menn, men disse er i tillegg utstyrt med en velfungerende retningssans. Les mer på side2.no.»

KLAGEN:

Klageren er privatperson med erfaring som kontaktperson i LLH for homofile og lesbiske. Klagen dreier seg om Nettavisens tittel, og første setning i Tekst-TV-meldingen. Klageren presiserer at han er klar over at ordet «suger» er en direkte oversettelse av det engelske uttrykket «suck», med meningen «dårlig». I klagebrevet heter det:

«Journalistens forsøk på en overskrift med en dobbeltmening og antydninger til homofile menns seksuelle preferanser, er et brudd på god presseskikk og som undertegnede vet vil virke sårende på veldig mange mennesker. Artikkelen videreformidler kun til en britisk undersøkelse som viser at kvinner og homofile menn har mindre retningssans enn heterofile menn.»

Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, om å vise respekt for mennskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn, og mener Nettavisen og TV 2 «er med på å alminneliggjøre hets og forakt av en gruppe som allerede er utsatt for slike angrep.»

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen/TV 2 beklager at det ikke har vært mulig å oppnå en «fornuftig dialog» med klageren om en mulig minnelig ordning.

I tilsvaret fra Nettavisen/TV 2 vises det til at det var kildegrunnlag for innholdet i de påklagede meldingene. Videre heter det:

«Det kan vel være at mange reagerer på den humoren (i tittelbruken; sekr. anm.) man her gir uttrykk for. For de innklagede er det imidlertid et sentralt poeng at dette ikke kan føre til at Pressens Faglige Utvalg setter seg i en smaksdommers sted og på et slikt felt innskrenker den frihet mediene må ha til å benytte slike humoristiske uttrykk. Side 2 er en særlig vinklet publikasjon, atskilt fra Nettavisen, med en egen avklart linje og stoffområde. Den baserer seg på en frisk, ungdommelig og humoristisk omtale av verden rundt oss. Dette må redaksjonen åpenbart kunne gjøre.»

Klageren understreker at det kun er tittelen han reagerer på. Han mener den er upassende i den aktuelle sammenhengen. «Når det publiserte innholdet ikke står i forhold til den såkalte «morsomme» overskriften, vil dette oppfattes som unødig sjikanering og mobbing av veldig mange homofile. (…) Av en eller annen grunn synes Nettavisen å mene i denne sak at om en benytter seg av en ungdommelig sjargong så er det helt greit med mobbing.»

Nettavisen/TV 2 skriver i sitt siste tilsvar: «Etter redaksjonens syn må det være ganske vidt rom for denne typen humoristiske vinklinger i publikasjoner som her. Overskriften – som vi forstår er det klageren reagerer på – ligger etter redaksjonens oppfatning innenfor det en uspesifisert gruppe som «homofile» må akseptere.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Nettavisen og TV 2s tekst-TV brøt god presseskikk i forbindelse med omtale av forskning i Storbritannia om homofiles evne til å orientere seg i trafikken. De to mediene brukte tittelen «Homofile suger i trafikken». Klageren mener denne formuleringen har såret mange mennesker.

Nettavisen/TV 2 avviser klagen og mener en uspesifisert gruppe som «homofile» må akseptere en humoristisk vinkling som den påklagede. Pressens Faglige Utvalg advares fra redaksjonenes side mot å opptre som smaksdommer og dermed innskrenke medienes mulighet til å bruke humor som i dette tilfellet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag innledningsvis understreke at også humor naturligvis er underlagt pressens etiske normer. Men det vil normalt ligge utenfor utvalgets mandat å uttale seg om kvaliteten på humoren. I det påklagede tilfellet vil utvalget derfor unnlate å si noe om Nettavisen/TV 2s tittelvalg.

Selv om utvalget kan forstå klagerens reaksjon på den påklagede tittelen, kan det ikke være noen tvil om at de påklagede mediene måtte være i sin fulle rett til å bringe den påklagede tittelen, uansett «humorkvalitet». Det legges her vekt på at gruppen homofile er stor og sammensatt, og at omtalen ikke retter seg mot noen identifiserbar person.

Nettavisen og TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. februar 2008

Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard,
Siri Bjerke, Eva Sannum, Trygve Wyller