Nordlands Framtid, v. nyhetsred. Jan Eirik Hanssen mot Nordlandsposten

PFU-sak 003/01


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten brakte lørdag 4. november 2000 et firesiders annonsebilag fra meglerselskapet Notar. Førstesiden har overskriften «NOTAR ? Nordlands største eiendomsmarked» , og en spalte viser ulike boligtilbud fra området. Siden har også en ?reportasje? med tittelen «Bygg en hybel ? la andre betale gjelden din «. Denne er merket med annonse. I ingressen står det:

«For noen måneder siden fant Trond Egil Hagnæss (28) og Merethe Bræin (25) drømmeboligen sin. Prislappen var på 2.650.000. De bygde en leilighet, og nå betaler leietageren halvparten av gjelden til samboerparet».

Oppslaget er illustrert med et bilde av paret, og i billedteksten står det:

«-Vi får 8.500 skattefrie kroner i måneden for å leie ut kjelleren. Det er glimrende for oss at andre hjelper oss med å betjene lånet, sier Trond Egil Hagnæss (28) og Merethe Bræin (25).»

I teksten beskrives parets investering, og hvordan det er å leve med en leieboer.

I en ?reportasje? under følges saken opp med et intervju med Bjørn Erik Sættem i Dine Penger. Han svarer på 10 spørsmål omkring bygging og utleie av hybler.

De påfølgende tre sidene viser annonser for hus i området, bortsett fra en énspalters leder som er skrevet av daglig leder i Notar Eiendom Nordland under tittelen «Rentetoppen nådd».

Lørdag 23 . desember utga Nordlandsposten fire nye annonsesider fra Notar. Sidene er som før merket med annonse under den faste overskriften «NOTAR ? Nordlands største eiendomsmarked» . Førstesiden er illustrert med et bilde av en bolig og en tegning av en julenisse. Tittelen er «Årets julegave: Bolig i Spania?» . Siden henviser også til «Knut Bjørnsen: Om Spania som bosted s. 28 og 29».

Reportasjen fra Bjørnsen er merket med annonse, og har tittelen «Ingen ting er ?farlig? i Spania. Knut Bjørnsen intervjuer konsul og lege Jan Nilsen».

I teksten går det fram at svært få, ifølge Jan Nilsen, angrer på beslutningen om å bli boende i Spania. Han sier at dagliglivet ikke er «så veldig forskjellig fra Norge, og vi Spania-nordmenn har vært flinke til å bygge opp et støtteapparat rundt oss. Vi tar godt vare på hverandre!». Videre omtales myten om alkoholdrikkende pensjonister, skoler, syketilbud og klimaet.

Avslutningsvis stilles følgende spørsmål: «-Finnes det overhode noen betenkeligheter ved å kjøpe hus og flytte til Spania?
– Ikke rent praktisk. Man må bare være klar over hva man går til, vurdere sin egen økonomiske smertegrense ? være psykisk forberedt på å skifte miljø. Mange kjøper også som ren investering ? for å leie ut, tjene penger og senere selge med god fortjeneste. Men de bør forte seg! Vi har hatt en prisstigning på eiendom i Spania med over 20% de siste 18 månedene. Nå er det mye som tyder på at kurven er i ferd med å flate ut?til glede for de fleste». Oppslaget er illustrert med bilder av Nilsen og et par leilighetskomplekser som er til salgs.

På den siste annonsesiden er tittelen «Notar åpner Spania-kontor» . Her går det fram at kontoret i Spania skal bemannes med fem personer, derav to jurister.

KLAGEN:

Klageren, Nordlands Framtid ved nyhetsredaktøren, mener annonsene er i strid med innholdet og «ikke minst intensjonene bak Vær Varsom-plakatens punkt 2.6 og Tekstreklameplakaten. I en lang periode sto disse ?redaksjonelle? elementene uten noen form for merking ? senere er det kommet en merking med ?ANNONSE? i øvre hjørne. Merkingen i seg selv innebærer åpenbart at materialet kan forveksles med redaksjonelt stoff og dermed ikke framstår klart som en annonse».

Klageren trekker fram at omtalen «under tittelen ?Bygg hybel?? framstår [som] en ?normal? redaksjonell reportasje med ingress, brødtekst, mellomtittel, bilder og bildetekst. Den er i tillegg utstyrt med byline. Også artikkelen under denne med tittelen ?En gavepakke fra Staten? framstår som et redaksjonelt produkt».

Klageren viser også til at Knut Bjørnsens intervju med konsulen innehar «alle redaksjonelle elementer».

«Vi kan ikke se at den beskjedne merkingen med ?ANNONSE? rettferdiggjør trykking ut fra hva som er det meget klare budskapet i VV-plakatens punkt 2.6. ? nemlig å avvise reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt. Klarere eksempler på slik etterligning eller utnyttelse kan vi vanskelig finne».

TILSVARSRUNDEN:

Nordlandsposten har ingen kommentar til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere annonser fra meglerfirmaet Notar i Nordlandsposten. Klageren, Nordlands Framtid representert ved nyhetsredaktøren, reagerer på at omtalene i annonsene til Notar framstår som redaksjonelle reportasjer med byline, ingress, brødtekst, mellomtittel, bilder og bildetekst. Etter klagers mening strider dette mot Vær Varsom-plakatens punkt om å avvise reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt. Klageren kan ikke se at merkingen med annonse rettferdiggjør publiseringen.

Nordlandsposten har ingen kommentar til saken.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter: «Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet».

Utvalget bemerker at intensjonen bak dette punkt er å tydeliggjøre for leserne skillet mellom annonser og redaksjonelt stoff, i den hensikt å bevare den redaksjonelle troverdigheten overfor leseren. I den forbindelse har utvalget en rekke ganger påpekt at redaksjoner bør avvise annonser som ligner den redaksjonelle presentasjonsformen.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at teksten må ses i sammenheng med resten av annonsebilagenes utformning og presentasjon. Slik utvalget vurderer det, skiller annonsesidene seg tilstrekkelig fra den redaksjonelle teksten ellers i avisen. Utvalget legger vekt på at annonsebilagene tydelig bærer Notars logo og farger, er merket med annonse og inneholder tydelige boligannonser for meglerselskapet.

Nordlandsposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. januar 2001
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland,
Grete Faremo, Marvin Wiseth, Trygve Wyller