POSTLISTER OG JOURNALFØRING

Best mulig postjournaler for alle organer som skal føre journal.

  • Søkbare, elektroniske postjournaler på nett for alle virksomheter som er omfattet av plikten til å fære journal.
  • Flest mulig virksomheter, både statlige og kommunale, inn i OEP.
  • Direkte tilgang til fulltekstdokumenter fra OEP.
  • Lovfestet plikt til å registrere interne dokumenter i den offentlige journalen.

TILTAK:

Utvalget har løpende dialog med DIFI (ansvarlig for utviklingen av OEP) og gir innspill til forbedringer/feilmeldinger.

Utvalget skal be om et møte med KUD for å bli oppdatert på ny løsning.

Arbeidet med lovfestet plikt til journalføring av interne dokumenter må knyttes opp mot oppfølgingen av evalueringen av offentleglova.