MØTEOFFENTLIGHET

Klagerett over lukkede møter i forvaltningen. Krav om møteoffentlighet i interkommunale selskaper (IKS).

  • Utvalget mener det bør være klagerett på lukkede møter på lik linje med avslag på dokumentinnsyn.
  • Møteoffentlighet må innføres i de interkommunale selskapers saksbehandling i folkevalgte organer.

TILTAK:
Spille inn forslag til Kommunelovutvalget.