SAKSBEHANDLINGSTID

Saksbehandlingstiden på innsynskrav må ned.

Offentlighetsutvalget jobber for at innsynskrav skal behandles etter lovens krav, som er 1-3 virkedager med mindre det er omstendigheter ved selve innsynskravet (særlig omfattende, vanskelig) som forsvarer lengre tid.

TILTAK:
Løpende bistand fra sekretariatet i Presseforbundet og medlemmer av utvalget til personer og redaksjoner som ikke får svar.

Klagehjelp gjennom ferdig utkast til klagebrev.