LYDLOGG

Praksis for tilgang til lydlogger etter offentleglova må bli bedre.

Etter offentleglova regnes lydlogg som et «dokument» etter § 4(1), dvs. at lydfiler/lydlogger omfattes av innsynsretten. I praksis er disse vanskelige å få ut, derfor vil utvalget arbeidet for bedre tilgang til lydlogger.

TILTAK:
Bistå i klagesaker.
Følge opp og informere om klagesaker på området.