LOBBYREGISTER

Offentlighetsutvalget er for et åpent besøksregister på Stortinget.

  • Registreringen må være obligatorisk.
  • Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.
  • Politikeren som møter lobbyisten må registreres.
  • Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.
  • Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.
  • Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Les også:
Kronikk i Dagens Næringsliv 27.01.2014: Åpen påvirkning