Kongehuset

Pressens Offentlighetsutvalg mener kongehuset må underlegges offentleglova.

Etter presseorganisasjonenes oppfatning er det et demokratisk problem at kongefamiliens offisielle virke og arbeidet i Det Kongelige Hoff i all hovedsak ikke går inn under offentleglova.

Kongefamiliens offisielle virke og organisasjonen som bistår kongefamilien i utøvelsen av deres konstitusjonelle oppgaver representerer norske interesser, og er drevet av offentlige midler. Presseorganisasjonene mener derfor at institusjonen bør omfattes av de samme åpenhetsreglene i forvaltningen som andre deler av statens virksomhet. Virksomhetene må underlegges offentleglova slik at alle dokumenter er underlagt den lovbestemte innsynsrett, og slik at eventuelle avslag på krav om innsyn må begrunnes med en lovhjemmel.

Les også uttalelse fra Pressens Offentlighetsutvalg avgitt 17.09.2015: Innsyn i kongehuset