Kommunikasjons- kontroll

Mest mulig åpenhet om bruken av kommunikasjonskontroll/romavlytning.

Utvalget mener det må være mest mulig åpenhet om omfanget av kommunikasjonskontroll og romavlytning i forbindelse med etterforskning.

Utvalget mener Riksadvokatens årsrapporter om kommunikasjonskontroll og romavlytning, må være offentlige.