BIG DATA

BIG DATA ut til folket. Innsyn i motorvognregisteret. Åpent elektronisk aksjonærregister.

  • Flest mulig databaser fra det offentlige må gjøres tilgjengelig på nett. Utvalget vil jobbe for at offentlige myndigheter har en «big data strategi» som knyttes opp mot plikten til å tilrettelegge for viderebruk som følger av gjenbruksdirektivet og offentleglova § 1.
  • Utvalget vil jobbe for at mediene får onlinetilgang til motorvognregister.
  • Åpent elektronisk aksjonærregister i sanntid og tilgjengelig for alle.