Siktelser

Du har ikke krav på dette etter loven, men riksadvokaten har lagt til grunn at det ikke er noe absolutt forbud mot å gi detaljerte opplysninger fra en siktelse, samtidig som han viser til strenge varsomhetskrav ved offentliggjøring av siktelser. Ta derfor kontakt med politi- eller påtalemyndigheten og be om innsyn.

Siktelser som trer i stedet for tiltalebeslutning («tilståelsesdom») vil normalt være offentlig – slik tiltalebeslutninger normalt er det.

Se også Vær Varsom-plakaten punkt 4.5 som er særlig aktuelt ved publisering av siktelser.