Ulovlig vedtak om hemmelighold?

Oslo bystyre vil anonymisere jobbsøknader for å øke rekrutteringen av personer med minoritetsbakgrunn. Leder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, Arne Jensen, mener vedtaket kan være ulovlig.

Oslo bystyre har vedtatt å igangsette et forsøk der jobbsøknader anonymiseres for enkelte kommunale virksomheter. Formålet er å øke rekrutteringen av personer med minoritetsbakgrunn.
Begrunnelsen for vedtaket skal være at det for mange innvandrere er en utfordring å komme på intervju. Bystyret håper derfor å kunne motvirke en bevisst eller ubevisst diskriminering ved utvelgelse av de som blir innkalt til intervju ved anonymisering. Det kan rent praktisk organiseres gjennom at det innføres et kode- eller nummersystem for søknadene, slik at man sikrer likebehandling, heter det i forslaget fra Finanskomiteen.

Leder i Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, Arne Jensen, stiller spørsmål ved lovligheten av vedtaket. – Hvis man systematisk går inn for en ordning med anonymisering av søkere, mener jeg dette strider med hovedregelen i offentlighetsloven om innsyn i søkerlister, sier han til presse.no/offentlighet.

Jensen er også sterkt i tvil om effekten av et slikt tiltak. – I stedet for å endre holdninger har man her nærmest gitt opp og sagt at man må tildekke informasjon for få rekruttert personer med minoritetsbakgrunn. Det høres for meg litt pussig ut, kommenterer han.

Bystyrerepresentant Bård Folke Fredriksen (H) var med på å fatte vedtaket i bystyret. Han opplyser at saken ikke ble drøftet opp mot regelen om offentlige søkerlister. – Dette er et prøveprosjekt vi skal sette igang for enkelte kommunale virksomheter, og skulle man støte på denne type problemstiller, må vi sørge for å ta tak i det. Han mener imidertid det er fullt mulig å utarbeide offentlige søkerlister, samtidig som at man opererer med anonyme søknader. – Det er ikke nødvendigvis slik at dette kommer i strid med hverandre, sier han til presse.no/offentlighet.

Les mer om vedtaket på Oslo bystyrets hjemmesider. Forslaget fra Finanskomiteen finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *