Tvinges til å offentliggjøre dokumenter

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Sørum kommunale eiendomsselskap ikke hadde hjemmel til å nekte innsyn, og pålegger selskapet å gi innsyn i flere dokumenter som har vært unntatt offentlighet.

Sørum kommunale eiendomsselskap KF handlet i strid med offentlighetsloven da det nektet innsyn i dokumenter vedrørende erstatning for kontraktsbrudd. Selskapet hadde heller ikke hjemmel til å unnta samtlige opplysninger i dokumenter vedrørende utleie av kommunale boliger. Dette fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en nylig avsagt avgjørelse. Det kommunale eiendomsselskapet pålegges nå å gi ut dokumentene i tråd med reglene i offentlighetsloven.

Saken ble behandlet av Fylkesmannen etter klage fra Norsk Presseforbund, da forbundet ble nektet innsyn i flere dokumenter tilknyttet eiendomsselskapets virksomhet. Hovedargumentene for å nekte innsyn, var at offentlighet kunne skade selskapets økonomi, slik at hemmelighold var påkrevd ( offentlighetsloven §6(1) nr.2 bokstav a). Videre hevdet selskapet at taushetsbelagte opplysninger utgjorde så stor del av de aktuelle dokumentene, at resten av dokumentet ville gi et «åpenbart misvisende bilde av saken» ( offl.§5a(2)), samt at en offentliggjøring av de aktuelle opplysningene kunne skade tillitsforholdet mellom kommunen og publikum.

Fylkesmannen var uenig og mente det var «svært vanskelig å se at en offentliggjøring vil han noen som helst skadevirkning for forvaltningen.» Videre påpeker Fylkesmannen at selskapet synes å forutsette at en på generelt grunnlag kan unnta dokumenter som tilhørere saker av denne karakter fra offentlighet. «Dette ville medføre et klart brudd på de prinsipper offentlighetsloven bygger på, nemlig av dokumenter ikke skal unntas fra offentlighet i større utstrekning enn det er et klart behov for».

Til påstanden om at innsyn kan skade tillitsforholdet til publikum, skriver Fylkesmannen: «Det forhold at tillitsforholdet mellom kommunen og publikum kan svekkes, eller at allmennheten har liten interesse i opplysningene, er i denne sammenheng ikke relevante momenter å vektlegge.

Les hele avgjørelsen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *