Tekstmeldinger ikke unntatt fra journalføring

Etter klage til Sivilombudsmannen har Dagens Næringslivs journalist Trond Sundnes fått medhold i sin klage over manglende journalføring av SMS'er hos SMK.

Etter klage til Sivilombudsmannen har Dagens Næringslivs journalist Trond Sundnes fått medhold i sin klage over manglende journalføring av SMS’er hos SMK.

Klagen ble reist som følge av at SMK ikke anså SMS’er utvekslet mellom statsminister Jens Stoltenberg og DnB NOR – sjef Rune Bjerke som dokumenter man har plikt til å journalføre.

Sivilombudsmannen sier i sin uttalelse at det er tre krav til hva man kan anse som et dokument som må journalføres: » For det første må det dreie seg om et saksdokument etter offentlighetsloven § 3 (klagen ble behandlet etter den gamle offentlighetsloven, red. anm.), for det annet må dokumentet være gjenstand for saksbehandling, og for det tredje at det må ha verdi som dokumentasjon.»

Sivilombudsmannen konkluderer deretter med:

«Det kan derfor ikke være tvilsomt at en SMS er et «dokument» i offentlighetslovens forstand. Spørsmålet om en SMS omfattes av bestemmelsene i offentlighetsloven, og etter omstendighetene også journalføringsplikten etter arkivforskriften, beror følgelig på om den konkrete SMS-en har et innhold som gjør den til et «saksdokument» for forvaltningsorganet.»

Dagens Næringsliv fikk etter dette medhold i at en av de aktuelle SMS’ene var å betrakte som et «saksdokument» på grunn av at innholdet i SMS’en inneholdt konkrete innspill til håndtering av finanskrisen.

Du kan lese hele uttalelsen her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *