Stortinget åpner for mer innsyn

Stortinget vedtok i dag et forslag som gir oss mer innsyn i Stortingets dokumenter.

Stortinget vedtok i dag en Innstilling fra Presidentskapet om regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter (Innst. S. nr 166). Forslaget er både en tilpasning av den nye innsynsloven – offentleglova, og en utvidelse av det som gjelder for Stortinget i dag.

Ettersom offentleglova ikke gjelder for Stortinget ( § 2(3)), har Stortinget egne regler om dokumentinnsyn – Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget. Disse har tatt utgangspunkt i den gamle offentlighetsloven, med enkelte begrensinger og tilpasninger. De nye bestemmelsene tar utgangspunkt i offentleglova så langt de passer, og inneholder færre unntak og begrensninger.

I likhet med det som er tilfellet i dag, gjelder de nye bestemmelsene, foruten Stortinget som kollegialt organ, for Lagting, Odelsting, stortingskomiteene, Presidentskapet, Stortingets internasjonale delegasjoner, andre kollegiale organer som har sekretariat i Storingets admininstrasjon, og Stortingets administrasjon. Videre videreføres bestemmelse om at avslag på innsyn kan påklages til direktøren når avgjørelsen er truffet av en underordnet tjenestemann,og Presidentskapet når avslaget er truffet av direktøren.

Her følger en oversikt over de viktigste endringene:

– Krav på innsyn i dokumenter som utveksles mellom representantene/gruppene og Presidentskapet/Stortinges administrasjon, omfattes nå av reglene om innsyn i Stortingets dokumenter ( les mer i Innstillingen)

– Prinsippet om merinnsyn ( § 11 i offentleglova) som stadfester at det bør gis innsyn hvis behovet for innsyn er større enn behovet for unntak, gjelder fullt ut for alle dokumenter som er omfattet av de nye bestemmelsene ( les mer i Innstillingen).

– Det kan gis innsyn i møteprotokoll for stortingskomiteer, Stortingets presidentskap, Stortingets internasjonale delegasjoner og andre kollegiale organer med sekretariat i Stortingets admininstrasjon, mao. er disse underlagt merinnsynsprinsippet – se over (§ 3 – les mer i Innstillingen).

– Stortinget må legge ut en offentlig postjournal allment tilgjengelig på Internett (§8 – Les mer i Innstillingen).

– Plikt til på forespørsel å utlevere opplysninger som eksisterer i databaser hos samtlige organer som er omfattet av bestemmelsene, selv om de ikke finnes i et dokument – sammenstillingsretten i § 9 i offentleglova. Les mer i Innstillingen.

De nye bestemmelsene trer i kraft 1. april 2009, bortsett fra § 8 som trer i kraft samtidig som § 6 i offentlegforskrifta.

Her finner du de nye bestemmelsene for dokumentinnsyn på Stortinget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *