Nekter å gi ut miljøinformasjon

Til tross for et klart pålegg fra miljøklagenemnda, nekter Løvenskiold å gi ut miljøinformasjon om sine skogeiendommer.

Naturvernforbundet har siden 2005 kjempet for å få ut informasjon om de gamle «eventyrskogene» på eiendommen til Løvenskiold – Vækerø. For seks uker siden fikk forbundet medhold fra klagenemnda for miljøinformasjon i at de etterspurte opplysningene var miljøinformasjon som Løvenskiold var pliktig etter loven å gi ut. Klagenemnda påla selskapet å utlevere informasjonen innen 30 dager.

Til tross for at fristen gitt ut for snart én uke siden, nekter Løvenskiold å utlevere materialet. Ifølge Aften mandag 31. marser selskapet uenig i nemndas avgjørelse, og mener den er på kollisjonskurs med en tidligere avgjørelse fra klagenemnda. Skogssjef hos Løvenskiold, Rolf Hatlinghus, skal ha sagt til avisen at informasjonen ikke vil bli utlevert frivillig, og at de vil gå rettens vei med sitt syn.

Vedtak fra klagenemnda er særlig tvangsgrunnlag etter loven. Dette betyr at Naturvernforbundet kan gå til namsmyndigheten og kreve at vedtaket fullbyrdes uten at det foreligger rettslig dom. I praksis vil dette bety at namsmannen fysisk går inn og tar det etterspurte materialet fra Løvenskiold og leverer det til Naturvernforbundet. For de opplysningene som ikke framgår av noe skriftelig materiale, men som forbundet etter vedtaket har krav på, kan tingretten pålegge tvangsmulkt ( se tvangsfullbyrdelseslovens kap.13) .

Leder av skogutvalget i Naturvernnemnda, Gjermund Andersen opplyser til presse.no/offentlighet at de nå har sendt varsel om tvangsfullbyrdelse, og at Løvenskiold har frist på seg til onsdag neste uke før denne igangsettes.

Les hele vedtaket fra klagenemnda her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *