Barne- og likestillingsdepartementet granskes av Sivilombudsmannen

Etter klage fra Bergens Tidende vil Sivilombudsmannen se nærmere på Barne- og likestillingsdepartementets rutiner for journalføring av stillingssøknader.

I forbindelse med saken om ansettelse av nytt barneombud ble det oppdaget at Barne- og likestillingsdepartementet ikke oppfører søknader og andre dokumenter i ansettelsessaker i den offentlige postjournalen. Dette er klart i strid med arkivforskriften og instruks fra Riksarkivet om journalføring av stillingssøknader. Bergens Tidende klaget derfor inn departementet for Sivilombudsmannen med påstand om at en slik praksis mangler lovhjemmel. Nå opplyser Sivilombudsmannen at de vil se nærmere på departementets praksis rundt dette.

Sivilombudsmannen har derfor sendt brev til Barne- og likestillingsdepartementet, og bedt om tilbakemelding på følgende innen 5. mars:
– Om det er riktig at søknader og andre dokumenter i saken om tilsetting av nytt barneombud ikke ble oppført i den offentlige journalen, og om dokumentene ble journalført på noen annen måte?

– Hvis ovenstående er tilfelle, om dette er i tråd med departementets vanlige praksis for journalføring av dokumenter i saker om tilsetting? Isåfall etterlyser Sivilombudsmannen rettslig grunnlag for denne praksisen.

– Lovhjemmelen for at Bergens Tidende ble nektet innsyn i en utarbeidet liste over dokumentene i saken om tilsetting av barneombud. Videre bes departementet redegjøre for hvordan forespørselen om innsyn i dette registeret ble behandlet, herunder om det ble utarbeidet noe skriftelig avslag.

Les brevet fra Sivilombudsmannen her.

Les klagen fra Bergens Tidende her.

Les Riksarkivets retningslinjer for journalføring av stillingssøknader

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *