PFU konkluderte slik

I årets første møte avga Pressens Faglige Utvalg (PFU) 15 uttalelser. I fire uttalelser ble det konkludert med brudd god presseskikk.

Saker med forslag til uttalelse:

 1. Sak 206/14 – H&M Norge mot Verdens Gang IKKE BRUDD
 2. Sak 207/14 – H&M Norge mot E24 IKKE BRUDD
 3. Sak 255/14 – iGEM-laget mot Universitas IKKE BRUDD
 4. Sak 268/14 – Sindre Olav Sagdal mot Østlendingen BRUDD
 5. Sak 282/14 – Gatejuristen pva klient mot Verdens Gang IKKE BRUDD
 6. Sak 323/14 – NN m fl mot Adresseavisen IKKE BRUDD
 7. Sak 324/14 – NN m fl mot Arbeidets Rett IKKE BRUDD
 8. Sak 326/14 – NN m fl mot Nea Radio IKKE BRUDD
 9. Sak 325/14 – NN m fl mot Trav og Galopp-nytt IKKE BRUDD
 10. Sak 335/14 – Vennesla legesenter mot Vennesla Tidende BRUDD
 11. Sak 336/14 – Jan Guldahl mot Adresseavisen BRUDD
 12. Sak 342/14 – Adv. Cathrine Grøndahl pva klient mot Dagbladet IKKE BRUDD
 13. Sak 344/14 – NN mot TV 2 IKKE BRUDD
 14. Sak 348/14 – Christopher Lejonberg mot Varden BRUDD
 15. Sak 381/14 – Adv. Tom Ovesen pva klient mot Harstad Tidende IKKE BRUDD

Er det enkelte ord og utrykk du har behov for å få forklart?  Sjekk ut vår ordliste.

Her kan du se behandlingen av saker i opptak.

Alle sakene vil du om kort tid finne i PFU-basen.