Mot ny klagerekord

PFU har i løpet av årets seks første måneder behandlet 207 klager og mottatt rundt 200. Det ligger dermed an til ny klagerekord.

Forrige rekord ble satt i 2011, da PFU i løpet av et helt år mottok 354 klager og behandlet 339. Til sammenligning var de tilsvarende halvårstallene hhv. 145 og 154.

Uttalelser på det jevne

Selv om klagemengden har økt, har utvalget ikke avgitt spesielt mange uttalelser, 80 uttalelser er på nivå med de to foregående årene (76 i fjor, 80 i 2010). Men til forskjell fra tidligere har flere av klagene blitt gjenstand for såkalt forenklet behandling. 67 ganger er mediene blitt frikjent etter forenklet saksbehandling. Til sammenligning hadde 34 klager blitt behandlet forenklet på samme tid i fjor, i løpet av hele 2011 ble 109 klager forenklet.

I tillegg har også flere klagesaker blitt løst i minnelighet og/eller trukket i år.

Flere fellelser

Halvårstallene for 2012 viser også at PFU ? i klagesakene som har gjennomgått full behandling ? har gitt flere klagere medhold (52,5 % mot 42 % i fjor). Tallmaterialet er imidlertid såpass lite at man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om at det blir enklere å få medhold, at klagene er blitt mer velbegrunnet eller lignende.

VVP 3.2 og 4.14

Når det gjelder fellelsene (brudd/kritikk), skyldes disse i overveidende grad ? som tidligere ? redaksjonenes manglende tilbud om samtidig imøtegåelse ( Vær Varsom-plakatens punkt 4.14) og for dårlig kildekritikk og kontroll av opplysninger ( Vær Varsom-plakatens punkt 3.2). 20 ganger har PFU henvist til VVP-punkt 3.2 i sine fellende uttalelser i år, og 17 ganger er det referert til VVP-punkt 4.14.

«Gjengangeren» NRK

Med tanke på at NRK er et stort mediehus med mange ulike redaksjoner og distriktskontorer, er det kanskje ikke så overraskende at NRK sett under ett har hatt flest klager mot seg ? som i fjor. Hittil i år har PFU behandlet 27 klager mot NRK (mot 21 i 2011), 7 av disse har endt med brudd på god presseskikk.

Videre har Aftenposten hatt 18 klager mot seg (3 brudd), VG 14 (1 kritikk) og Dagbladet 11 (1 brudd og 1 kritikk). På «delt 5. plass» i listen over de hyppigst innklagede redaksjonene, ligger Stavanger Aftenblad og TV 2 med åtte klagesaker hver. Ingen av disse mediene er felt i år.

Flere statistikk-detaljer finner du her: