Blogg

2020

mars

Et presseetisk skjønn

Regler kan være enkle å forholde seg til. Skjønn er vanskeligere.

les mer

Hva er journalistikk?

Mediene har rett til å informere om alt som skjer, det gjelder også omtale av produkter, tjenester,…

les mer

januar

Presseetikkens gjengangere

Året startet som fjoråret sluttet. Manglende opplysningskontroll og fravær av imøtegåelse topper…

les mer

Statistikken 2019: Synder…

Igjen er det «faktapunktet» 3.2 som mediene oftest blir felt på i PFU. Samtidig har PFU aldri mottatt…

les mer

2019

desember

Humor og satire i PFU

Kan man si hva som helst bare man kaller det humor og satire?

les mer

oktober

Annonser i PFU

Det er sjelden PFU vurderer innholdet i annonser, men det ble gjort av utvalget på onsdag.

les mer

september

Retten til å såre andre

De fleste av oss blir berørt av personlig kritikk. Man kan føle seg såret og krenket, men ofte vil…

les mer

Forholdet mellom medier…

PFU behandlet i sitt augustmøte flere klagesaker som gjaldt pressens innhenting og bruk av informasjon…

les mer

juni

PFU er ikke et smakspoliti

Det er mye man kan mislike av det man ser, hører og leser. Men det er som regel et stykke derifra til…

les mer

mai

Juss versus etikk

Alt som er lov, er ikke uten videre etisk holdbart.

les mer

PFU oppsummert

Ni saker ble behandlet i PFU-møte 30. april. Fire medier ble felt. Fem gikk fri.

les mer

april

PFU: Meninger om meninger

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet onsdag flere saker som gjaldt menings-sjangeren. Både lederartikler,…

les mer

mars

PFU oppsummert

Mediene har et informasjonsansvar og omtaler ofte forhold som oppleves belastende for involverte parter.…

les mer

januar

Når ting går galt

Noen feil er av mindre betydning for berørte, og konsekvensene kan enkelt begrenses ved at feilen rettes…

les mer

Tre viktige debatter og…

Generalsekretær Elin Floberghagen innledet dagens arrangement "Medieåret 2018" med å peke…

les mer

2018

desember

Årets siste

På årets siste PFU-møte ble årets første og hittil eneste #metoo-klager vurdert.

les mer

Hvor går grensen for hva…

Det er stor takhøyde for meninger i mediene. Hvor høyt dette taket skal være, ble heftig debattert…

les mer

november

Det PFU sa.

Ti uttalelser fra PFU på onsdag. Her en kort oppsummering.

les mer

september

Mediene – ingen gapestokk

Å bli omtalt i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, er tøft for den det gjelder.…

les mer

Faktisk – første gang…

Her er en kort gjennomgang av både saken mot Faktisk, og de ti andre klagesakene som fikk full behandling…

les mer

juni

Obs-varsel

Innholdsmarkedsføring er kommet for å bli. Men det er ikke bare merkingen av slikt stoff en redaktør…

les mer