Blogg

2019

desember

Humor og satire i PFU

Kan man si hva som helst bare man kaller det humor og satire?

les mer

oktober

Annonser i PFU

Det er sjelden PFU vurderer innholdet i annonser, men det ble gjort av utvalget på onsdag.

les mer

september

Retten til å såre andre

De fleste av oss blir berørt av personlig kritikk. Man kan føle seg såret og krenket, men ofte vil…

les mer

Forholdet mellom medier…

PFU behandlet i sitt augustmøte flere klagesaker som gjaldt pressens innhenting og bruk av informasjon…

les mer

juni

PFU er ikke et smakspoliti

Det er mye man kan mislike av det man ser, hører og leser. Men det er som regel et stykke derifra til…

les mer

mai

Juss versus etikk

Alt som er lov, er ikke uten videre etisk holdbart.

les mer

PFU oppsummert

Ni saker ble behandlet i PFU-møte 30. april. Fire medier ble felt. Fem gikk fri.

les mer

april

PFU: Meninger om meninger

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet onsdag flere saker som gjaldt menings-sjangeren. Både lederartikler,…

les mer

mars

PFU oppsummert

Mediene har et informasjonsansvar og omtaler ofte forhold som oppleves belastende for involverte parter.…

les mer

januar

Når ting går galt

Noen feil er av mindre betydning for berørte, og konsekvensene kan enkelt begrenses ved at feilen rettes…

les mer

Tre viktige debatter og…

Generalsekretær Elin Floberghagen innledet dagens arrangement "Medieåret 2018" med å peke…

les mer