Re: Hva med nasjonalitet?

#17418
Petimeteret
Gjest

Etter forvaltningsforskriften § 15 er kravet til utvidet søkerliste:

«En part i en sak om tilsetting har rett til å gjøre seg kjent med samtlige øvrige søkeres navn og alder og fullstendige opplysninger om deres utdanning og praksis i offentlig og privat virksomhet»

Det stemmer bra med ditt syn bortsett fra på alder.

Søkere med minoritetsbakgrunn (etter en streng definisjon fra FAD/SSB) har særrettigheter i en ansettelsesprosess i staten. Man er altså tvungen til å ta stilling til opprinnelsesland etc, mens det mest idelle er jo at man ikke reflekterer ovser slikt i en annsettelsesprosess.