Har men krav på innsyn i motpartens bevis straks domstolen mottar dem?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Har men krav på innsyn i motpartens bevis straks domstolen mottar dem?

 • Emnet er tomt.
Ser 0 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16215 Svar
   Sven Marti
   Gjest

   Kort oppsumert er bakgrunnen:

   Jeg stevnet i september 2010 Oslo kommune med krav om innsyn i 5 dokumenter, herunder journal og en e-post til en dommer (av 23.11.2009). Motparten hevder jeg har fått se e-posten, noe jeg bestrider. Jeg ba derfor om å få e-posten og journalen utlevert som prosessledende krav (bl.a. fordi jeg mener den har bevismessig betydning for et annet krav), noe som ble avslått. Begrunnelsen var at man ikke kan kreve prosessledende tilgang til dokumenter som inngår i hovedkravet i søksmålet. Jeg anket til lagmannsretten, som forkastet anken (med omtrent samme begrunnelse).

   Men nå, i forbindelse med at partene skulle utarbeide bevisoppgave før hovedforhandling, har Follo tingrett (for å «forenkle bevisføringen» ) bedt Oslo kommune om å få fremsendt samtlige dokumenter jeg krever innsyn i (men nevner ikke om jeg skal få en kopi). Foruten påstand om saksomkostninger er dermed dommerens anmodning til motparten sammenfallende med min påstand. Dersom kommunen (mot formodning) velger å etterkomme rettens anmodning innen fristen, kan jeg da kreve å se materialet umiddelbart (kommunen har frist til 21.11.2012)?

   Fristen utløper 3 år minus 2 dager fra datoen e-posten ble sendt. Evt krav på erstatning for å ha tilbakeholdt opplysninger foreldes dermed omtrent samtidig som Follo tingrett (muligens) får dokumentene fra kommunen, så for meg er det av en viss betydning å få se e-posten samtidig som domstolen.

Ser 0 svar tråder
Svar til: Har men krav på innsyn i motpartens bevis straks domstolen mottar dem?
Din informasjon: