Dette mener NP

2011

mai

Tekstmeldinger ikke unntatt…

Etter klage til Sivilombudsmannen har Dagens Næringslivs journalist Trond Sundnes fått medhold i sin…

les mer

Ber Sivilombudsmannen granske…

Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg ber Sivilombudsmannen vurdere om departementet har brutt loven…

les mer

Enstemmig mot offentlig…

Et enstemmig styre i det offentlige eide selskapet Haugaland Kraft AS går inn for at selskapet ikke…

les mer

Mer innsyn i kraftbransjen

Den nye innsynsloven, som trådte ikraft 1.1.2009, åpner for mer innsyn i kraftbransjen. Kraftselskaper…

les mer

Avviser behandling av Kulturrådklage

Sivilombudsmannen har avvist Presseforbundets klage over Kulturdepartementets…

les mer

Tvilsomt hemmelighold

Kunnskapsdepartementet har en tvilsom forståelse av taushetspliktreglene for innsyn i statistisk materiale.…

les mer

Klager Treholt-avhør inn…

Presseorganisasjonene ber Sivilombudsmannen vurdere lovligheten i at Gjenopptakelseskommisjonen vil avhøre…

les mer

Krever åpne dører i Treholt-saken

Flere medier har gått sammen om å kreve at gjenopptakelseskommisjonen endrer sin beslutning…

les mer

Viktig seier for Naturvernforbundet…

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i flere år forsøkt å få ut skriftlig informasjon…

les mer

Nekter å gi ut miljøinformasjon

Naturvernforbundet har siden 2005 kjempet for å få ut informasjon om de gamle "eventyrskogene"…

les mer

Medhold i Lagmannsretten…

I flere år har Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) forsøkt å få ut skriftlig kartinformasjon…

les mer

Mer innsyn i partifinansieringen

Regjeringen varsler strengere regler for innsyn i politiske partiers pengebruk. Dette melder…

les mer

Fikk se budsjett etter…

Etter klage fra Romerikes Blad måtte politikere og administrasjonen i Skedsmo kommune endre…

les mer

Høring om endringer i…

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag ber om at det presiseres i forskriften…

les mer

april

NOU 2010:14 Mediestøtteutvalgets…

Norsk Presseforbunds høringsuttalelse til Mediestøtteutvaglets innstilling.

les mer

Høring om endringer i…

Medieorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes…

les mer

januar

Endringer i arkivforskriften

Pressorganisasjonene protesterer mot at Kulturdepartementet vil gjøre det til en frivillig sak for forvaltningen…

les mer

2010

november

Forslag til endringer i…

Høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journlistlag og Mediebedriftenes…

les mer

september

NOU 2010:2 Håndhevelse…

Felles høringsuttalelse fra Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om endringer…

les mer

juni

NOU 2009:15 Skjult informasjon…

Norsk Presseforbund mener det er behov for kraftigere tiltak enn det Metodekontrollutvalget foreslår…

les mer

april

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer