Dette mener NP

2010

april

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

Høring datalagringsdirektivet

Norsk Presseforbund gir i sin høringsuttalelse ikke tilslutning til implementering av datalagringsdirektivet…

les mer

januar

Høring i Stortingets finanskomité…

Mandag 11. januar var det åpen høring i Finanskomiteén på Stortinget i forbindelse med Fremskrittspartiets…

les mer

2009

november

Etterkontroll av personopplysningsloven

I en felles høringsuttalelse mellom Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening går man inn for…

les mer

mai

Forslag til endringer i…

Norsk Presseforbund støtter forslaget om å lovfeste retten til innsyn i benådningssaker, og mener…

les mer

2007

november

Høring om sjekkheftejournalistikk

Les høringsuttalelsene i forbindelse med forslaget til det nye "sjekkheftepunktet" i Vær…

les mer

Utkast til ny offentlighetsforskrift

Høringsuttalelse fra Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund til Justisdepartementets forslag til…

les mer

oktober

Utkast til forskrift til…

Felles høringsuttalelse fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening om utkast til forskrift til…

les mer

august

Forslag til endringer i…

Felles høringsuttalelse Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening til forslag om endringer i konkursforskriften.

les mer

januar

Arbeidsgivers tilgang til…

Les Norsk Presseforbund- og Norsk Redaktørforenings høringsuttalelse til Fornyings- og administrasjonsdepartementet…

les mer